Az eddig kiadott tizenkét jegyű pályaszámok és/vagy azonosítók változnak meg nemsokára a hazai nagyvasúti vontatójárműveken, bár szokatlan, de immár egységes rendszer alapján. Tekintsük át, mi hogyan is módosul!

A rendelet alapja a nemzeti járműnyilvántartás közös előírásainak elfogadásáról szóló 2007/756/EK határozat, és a 18/2010 (III.12.) KHEM rendelet (ÁME = Átjárhatósági Műszaki Előírás). A számozási alapelvekkel a 6. melléklet 1.1 pontja foglalkozik. Jelenleg Magyarországon a Bombardier TRAXX-mozdonyokat leszámítva nincs olyan vontatójármű, amely e rendszer szerinti hatósági azonosítót viselne.

 

Az első TRAXX pályaszáma minden tekintetben megfelel az új szabványnak

Jelen írás a vontatójárművekkel foglalkozik, ám meg kell jegyeznünk, hogy a vontatott állományban, azaz a személy- és teherkocsiknál kompatibilis lehet az új számrendszer a jelenleg is használttal, kivéve, hogy minden sorozatnak 001-gyel kell ezentúl kezdődnie. Kocsiknál előfordul (bár nem egységesen) a 000 szám is.

A 31/2010. rendelet 6. melléklete részletesen tartalmazza a tizenkét számjegy kialakításának alapelveit. Az első számjegy minden esetben 9, amely a szabályozás alapján a vontatójárművet jelenti.

„A második számjegy jelentése:
0 – gőz-, hibridmozdony, városi vasutak és trolibusz
1 – villamos mozdony (V ≥ 100 km/h)
2 – dízel mozdony (V ≥ 100 km/h)
3 – nagysebességű villamos motorkocsi/vonat (V190 km/h)
4 – villamos motorkocsi/vonat (V < 190 km/h)
5 – dízel motorkocsi/vonat
6 – különleges mellék-, vagy pótkocsi*
7 – villamos tolatómozdony (V < 100 km/h)
8 – dízel tolatómozdony (V < 100 km/h)
9 – speciális, építési és karbantartási járművek

* hajtott tengellyel rendelkező betétkocsi, vagy olyan különleges (betét-)kocsi, amely nélkül a (motor)vonat nem,

vagy csak korlátozottan üzemképes.

Amennyiben a második számjegy 0, az 5-8. jegyek értelmezése eltér az alább leírtaktól!”

Itt látható, hogy nemcsak a nagyvasúti, hanem minden egyéb városi vasúti járműre, sőt, a trolibuszokra, mint kötöttpályás közlekedési eszközre is vonatkozik az előírás!

Tizenkét számjegyből áll, mégsem szabványos a Teknők pályaszáma

A harmadik-negyedik számjegy a besoroló országot jelenti, így minden, magyarországi pályán közlekedő járműnél 55, kivéve a GySEV jelenleg is futó állományát, amelyeknél a 43-as vasútvállalati kód továbbra is használható. A GySEV új beszerzésű járműveit kötelező lesz majd az itt ábrázolt módszer alapján számozni.

Új értelmet kap az ötödik számjegy: alapvető szerepe a több egységből álló motorvonatok egységeinek megkülönböztetése lesz – legfeljebb hatrészes szerelvények esetén.


„0 – egytagú egység (minden mozdony és motorkocsi)
1 – többtagú egység A. (kocsija) járműegysége
2 – többtagú egység B. kocsija
3 – többtagú egység 3. kocsija
4 – többtagú egység 4. kocsija
5 – többtagú egység 5. kocsija
6 – többtagú egység 6. kocsija
7 – csatolt - 10-nél több tengelyű mozdony (ekkor a 6. helyen a hajtott kerékpárok száma n-10 áll - pl. 12 tengelyes jármű. jelölése 9x 55 72xx xxx-x.
8 – eltérő nyomtávú egység (mozdony és motorkocsi)
9 – speciális járművek, az ÁME P.11. melléklete szerint.”

A hatodik számjegy a hajtott kerékpárok számát jelzi minden esetben, a hetedik az úgynevezett „folyószám”: a hajtott kerékpárok száma szerint azonos csoportba tartozó járművek közti megkülönböztetés. Ez esetben a ma is használatos megjelölés továbbra is megmaradhat: például a V43-as hatodik-hetedik számjegye 43.

628 318 lesz az új száma, azaz a régi is felismerhető marad

A nyolcadik számjegy a típuson belüli azontosítást szolgálja majd.

„0 – villanymozdony-sorozaton belüli változat
1 – villanymozdony-sorozaton belüli változat
2 – villanymozdony-sorozaton belüli változat
3 – villanymozdony-sorozaton belüli változat
4 – villamos motorkocsi - sorozat
5 – villamos motorvonat - sorozat
6 – dízel motorvonat - sorozat
7 – dízel motorkocsi - sorozat
8 – dízelmozdony-sorozaton belüli változat
9 – dízelmozdony-sorozaton belüli változat”

 

Nemrég érkeztek, de a számozásuk már nem megfelelő – az első FLIRT a Déli pályaudvaron<br>(Kemsei Zoltán felvételei)

A kilencedik, tizedik és tizenegyedik számjegy a sorozat, minden mozdonysorozat számozása 001-ről kezdődik.

„A jelenlegi pályaszám utolsó 3 számjegyét a legtöbb esetben változatlanul meg lehet hagyni, villamos mozdonyoknál minden esetben:
V43 1234 = 91 55 0431 234-x

Amennyiben a jelenlegi pályaszám második csoportja csak 3 jegyű, a nyolcadik pozícióban a (hozzáadott) szám villamos mozdonynál: 0
V63 004 = 91 55 0630 004-4

dízelmozdonynál: 8
M61 017 = 92 55 0618017-9

Abban az esetben, ha a pályaszám más felépítésű, az alábbi az eljárás:
1047 001 = 91 55 0470 001-1

Megjegyzés: Kivétel a gőzmozdonyok pályaszáma, itt a hatodik-hetedik-nyolcadik számjegy adja a sorozatszámot, a kilencedik-tizedik-tizenegyedik az egyes sorozatokon belüli sorszám. Amennyiben a régi pályaszám sorszámot tartalmazó szakasza négyjegyű lenne, a 12 jegyű átírásnál egyszerűsítéssel kell élni.

424 009 = 90 55 0424 009-4, de: 324 1564 = 90 55 0324 564-9

Amennyiben – és ez csak elvi lehetőség – a meglevő gőzmozdony sorozatszámokkal 6 jegyében azonos pályaszám adódna más járművekre, úgy azt a (sorozat-)számot már foglaltnak kell tekinteni, nem kiadható.”

Városi járművek esetében a tizenkét jegyű pályaszámot elegendő az „A” végi vezetőfülkében, a mennyezet alatt, illetve a homlokfal belső oldalán elhelyezni, hatósági azonosítóként. A városi vasutaknál bevezetendő hatósági azonosítók rendszerével későbbi cikkünkben foglalkozunk.