A múlt rendszert, és George Orwell gondolatrendőrségét idéző levelet kapott több, helyközi közlekedéssel foglalkozó testület és szakember, többek között az RKI és a MÁV-Start Zrt. vezetői, Aba Botond, valamint Dabóczi Kálmán szakminisztériumi főosztályvezető. Aláírója Antali Károly közösségi közlekedésért felelős kormánybiztos, azonban bizonyos, hogy a határozott hangvételű, több helyen burkolt fenyegetést is tartalmazó sorokat nem ő, hanem a helyette buzgón és rendszeresen eljáró fő tanácsadó, Takács László írta.

Az elvakultan vasútellenes „szakértő” szakmailag, jelentős eufemizmussal élve, nincs a topon. Több írásában, például  a legutóbbi vonalbezárás hátterét adó tanulmányokban hamis adatok szerepeltek, most pedig szilárdan kiáll amellett, hogy a 2009/10-es év menetrendi koncepciójában szereplő párhuzamosság-megszüntetés egyet jelent a vasúti közlekedés felszámolásával. Takács a folyamat gyorsítása érdekében a MÁV általános vezérigazgató-helyettese titkárnőjének gépéhez ült, és Antali Károly tudta nélkül, kétoldalas levelében katonás keménységgel utasította a címzetteket.

takacslevel1

takacslevel2A levél szerint szeptember 3-án és 4-én valamennyi régióban menetrendi egyeztetéseket kell tartani, s hogy ezek sikerrel (és a Takács által várt eredménnyel) záruljanak, feltétlenül szükséges, hogy valamennyi, az adott területen érintett és a jövőben regionális megrendeléssel üzemelő vasútvonalról kicseréljék nézeteiket a MÁV és a Volán-társaságok képviselői.

 

Az RKI-nak minden olyan vasútvonalon, melyen a napi forgalom nem éri el az ezer főt (már nem a korábbi, kétszáz fős limittel számolnak), tervbe kell vennie a szolgáltatóváltást, azaz a vonatforgalom felhagyását. Érinteni kell az autóbuszos szolgáltatás kibővítését célzó javaslatokat, az adott régió megyehatárait figyelmen kívül hagyó járatok közlekedtetését, az „alvó“ járatok rendszerének kidolgozását és menetrendbe integrálását (ezzel tulajdonképpen azok állandóvá tételét), illetve az interregionális járatok szerepét.

Ezután – ha lehet, még erőteljesebb fogalmazással – következik azoknak a témáknak a listája, melyek szóbahozása szigorúan tiltott az egyeztetések során. Szó sem eshet a vasúti pályáknak és egyéb műtárgyaknak a jövőjéről, általános közlekedéspolitikai és hálózatelméleti kérdésekről, szervezeti korszerűsítésről és integrációról, valamint az országosnak minősülő közlekedési hálózatról. A „tiltott, határozottan tiltott” kérdéskörök közé tartozik, hogy kizárólag a kétpólusú, országos–regionális felosztást alkalmazó vonali besorolási táblázatot szabad használni a megbeszélés során, a többi feladat nem lehet tárgya az eszmecseréknek.


A megbeszélésekről, az elhangzottak megőrzése és visszaigazolhatósága (felhasználhatósága?) érdekében hangfelvételt és jegyzőkönyvet kell készíteni – írja Takács László, az eredményekről pedig táblázatos melléklet kell készüljön. Ez a táblázat azokat a vonalakat tartalmazza, melyeken a jövőben szolgáltatóváltás (vonatról autóbuszra, vagy fordítva) várható, feltüntetve a vonal számát, hosszát és legfontosabb utasforgalmi adatait. Megegyezés esetén három aláírással kell hitelesíteni a dokumentumot, a MÁV, a Volán és az RKI részéről. A vitás vasútvonalak dokumentációját ugyanígy el kell készíteni, majd az álláspontok rögzítése után kizárólag az RKI képviselője írhatja alá a táblázatot.

Takács módszerei, úgy tűnik, válogatás nélküliek. A MÁV-Start Zrt.-nek mindenképpen fel kell ajánlania mellékvonalait a párhuzamosság csökkentése érdekében, azonban a Volán furcsamód keménynek mutatkozik, ha ez a felajánlás az ő oldaláról lenne ésszerűbb. A mai napon zajlanak az utolsó tárgyalások Budapesten – és Veszprémben...

 

Információink szerint Takács László három fővonalon is megszüntetné a személyszállítást, illetve szorgalmazza a Volánok javára a vasút lemondását az állítólag nem létező helyi és/vagy távolsági forgalomról. Ezek a közül a 30-ason Budapest–Nagykanizsa között több busz járna a gyorsvonatok helyett. A 45-ös (Székesfehérvár–Sárbogárd) vasútvonalon is buszok járnának. No meg feni a fogát a Volán (talán Takács tanácsára?) a 155-ös, azaz a Kiskunfélegyháza–Kiskunhalas vonal forgalmára is.

 

(A cikk alapjául a Magyar Nemzet írása szolgált.)