csik

 

 

 

Forgalmi, távközlési és biztosítóberendezési, pályafenntartási és ingatlankezelési kérdéseket is szabályoz egy, a napokban az internet nyilvánossága elé került vasúti intézkedési terv. Mint ismeretes, a december 13-i menetrendváltással huszonnégy mellékvonal személyforgalma megszűnt a közösségi közlekedés átalakítása, a párhuzamosságok felszámolása jegyében. A tervezet preambuluma szerint a benne foglalt intézkedéseket a jövő év februárjától kell alkalmazni az említett vonalakon, és ezek alapján kell lebonyolítani az itt közlekedő tehervonatok forgalmát.

A legtöbb feladatot a forgalmi szakterület dolgozói kell elvégezzék. A bezárt vasútvonalak és vasútállomások, megállóhelyek minden fő- és előjelzőjét (kivéve az indító állomásokét), továbbá a be- és kijárati jelzőket érvényteleníteni kell – rendelkezik a vezérigazgató-helyettes. Le kell állítani továbbá az állomási biztosító berendezéseket, s módosítani kell a váltók működését is. Valamennyi, átmenő fővágányban fekvő váltót egyenes irányban lezárnak majd, s a központi állításba kapcsolt szerkezetek vezérlését helyszínire szerelik át. A vonatnak minden váltókörzet előtt meg kell állnia és a személyzetnek váltóellenőrzést kell tartania, így a szállítási idő jelentékeny növekedésére kell számítani, annál is inkább, mert a megszüntetett vasútvonalon közlekedő tehervonat legnagyobb sebességét óránként negyven kilométerben határozzák meg.
Változások várhatók a sorompók és fénysorompók üzemeltetésében is. A megszűnő szolgálati helyről vezérelt és ellenőrzött fénysorompót a vonattal úgy kell megközelíteni, mintha az használhatatlan lenne, s előtte meg kell állni, továbbhaladás csak ellenőrzés vagy fedezés után lehetséges.

A távközlő, erősáramú és biztosítóberendezési szakterület feladata lesz a jövőben a nem használt berendezések elbontásának előkészítése. Azaz a megszüntetett személyforgalmú vasútvonalakon nem lesznek jelző- és biztosítóberendezések, illetve bizonyos helyeken sorompók sem. Ez az intézkedéssorozat teljes mértékben kizárja ezen vonalak későbbi újraindításának lehetőségét, hiszen azt a legnagyobb ellenzéki párt képviselői is csak akkor tartják megvalósíthatónak, ha a műszaki feltételek adottak. Így azonban egy újabb csapást mérnek a vasúthálózat ezen elemeire, ráadásul a jövőben várható járműselejtezéssel még a feltámadás lehetőségét is kizárják. Ezt erősíti meg a dokumentum azon pontja is, mely arra utasítja az ingatlangazdálkodási szakterületet, értékesítse a vasútvonalakon feleslegessé vált ingatlanokat és mondja fel a hozzájuk kapcsolódó különféle szerződéseket (például a közműszolgáltatásról), mégpedig minél hamarabb.

A tervezetben foglalt intézkedések megvalósulása igen nagy mértékben rontaná a bezárt vasútvonalak jövőbeni felhasználási lehetőségeit. Köztük talán a legnagyobb „vesztes” az ötös számú, Székesfehérvár–Komárom vonal, hiszen itt a pályasebesség elérte a 80 kilométert óránként. Arról sincs információnk, mit kezdenek a leszerelt jelzőkkel, felhasználják-e őket máshol, vagy csak indoknak jó a hiányuk...