Ne kérdezzék, miért kell csupa nagybetűvel írni, ami sokkal fontosabb, a BKV honlapján még mindig elérhető az elektronikus jegyrendszer „első változatának” a leírása. Íme a rövid összefoglaló szó szerint.

Az ELEKTRA BUDAPEST projekt rövid leírása

„Az ELEKTRA Budapest egy elektronikus, intelligens jegy- és bérletrendszer, melyet a BKV Zrt. – a tulajdonos Fővárosi Önkormányzat egyetértésével – kíván megvalósítani, valamennyi általa üzemeltetett közösségi közlekedési eszközén. A rendszer, a viteldíjak lerovására, a kedvezmények nyilvántartására kétféle díjhordozó használatát tervezi:

Bérletek

tartós, műanyagalapú dual interfészes chipkártyák, amelyek a gyakori utasok számára, személyi adatokkal feltölthetően, utazási kedvezmények igénybevételére és egyéb szolgáltatások (pl. parkolás stb.) fizetésére is alkalmasak. A bérletek személyzettel ellátott pénztárakban és egyéb szolgáltatóknál válthatók, feltöltésük automatáknál is lehetséges.

(filmkockák: Manda)

Jegyek

papíralapú, anonim chipkártyák az eseti utasok számára, melyek automatákból vásárolhatók, és ugyanott többször feltölthetők.

A viteldíjhordozók kezelése a metró és HÉV vonalakon az állomásokon, az autóbusz, villamos és troli vonalakon a járműveken történik. A kezelés minden esetben érintésmentes. Az elektronikus jegyrendszer bevezetésével egy időben a metróállomásokon mechanikai kapukat tesznek a be- és kijáratoknál, melyek csak érvényes jegyek vagy bérletek kezelését követően engedélyezik az áthaladást.

A jegykezelők tranzakciós adatait az állomásokon, illetve járműveken elhelyezett adatgyűjtők juttatják el az ágazati, majd a társasági központi számítógép rendszerbe. Az állomási adatgyűjtők on-line rendszerben működnek a központtal, míg a fedélzeti adatgyűjtők információ tartalmának kiolvasása üzemszünetben, a garázsokban, illetve kocsiszínekben történik. A központi információk és utasítások ugyanezen az úton jutnak a jegykezelőkbe (kártyaletiltások, tarifamódosítások, operatív intézkedések stb.). A viteldíjhordozók ellenőrzése a metróvonalakon a kapuknál automatikusan, a többi közlekedési ágazatban elektronikus készülékekkel felszerelt ellenőrök révén valósul meg. Az ELEKTRA Budapest rendszer bevezetését fokozatosan tervezzük az alábbiak szerint:

 1. Bevezetés a metróvonalakon, az összes bérlet cseréje
 2. A rendszer kiterjesztése a HÉV vonalakra
 3. A rendszer kiterjesztése a teljes hálózatra
 4. Teljesítmény arányos tarifarendszer bevezetése

A projekt tervezett átfutási ideje a szerződéskötéstől a teljes rendszer üzembe helyezéséig: 3 év.

2005. I. félév végi szerződéskötést feltételezve, 2006. I. negyedévében az első fázis megvalósítható. Célkitűzés, hogy a PILOT projekt (egy vonal) 2005 decemberére elkészüljön.

A projekt finanszírozása

A beruházást vállalkozói tőkebevonással tervezi a BKV Zrt. BOT projekt keretében (BUILD OPERATE & TRANSFER). A projekt a nyertes pályázó, saját maga által finanszírozott beruházásával valósul meg. A pályázó meghatározott ideig üzemelteti a rendszert, amelyért BKV Zrt. fix összegű rendelkezésre állás alapú díjat fizet. Az üzemeltetési díjban a BKV Zrt. a folyamatos üzemeltetési költségeken felül, vállalkozónak megfizeti a beruházás költségeit, annak kamataival együtt, illetve az amortizációs költségeket annak érdekében, hogy a rendszer műszaki állapota folyamatosan megújítható legyen.

A tervezett üzemeltetési idő 10–15 év. A becsült beruházási költség 15–20 mrd Ft. Az üzemeltetési idő leteltével a rendszer a BKV Zrt. tulajdona lesz.

A vállalkozó kiválasztása

A BOT projekt vállalkozóját közbeszerzési eljárás keretében választjuk ki, az »Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos eljárás« (Kbt. 15. Cím) előírásai szerint.

Az eljárás főbb lépései

Előzetes tájékoztató hirdetmény közzététele (2004.dec. 4.)

Vállalkozók szándéknyilatkozatainak megtétele (2005. jan. 5.)

BKV Zrt. Igazgatóság határozata a projektről (2005. jan. 11.)

Fővárosi Kabinet ülés jóváhagyása (2005. jan. 31.)

Részvételi felhívás és dokumentáció megküldése a részvételi szándékot jelzett vállalkozóknak, részvételi ajánlatok

benyújtása, kiértékelése, a részvételi szakasz lezárása. (2005. febr. 4.–ápr. 5.)

Ajánlati felhívás és dokumentáció megküldése részvételi szakaszban kiválasztott vállalkozóknak, ajánlatok benyújtása,

tárgyalások folytatása az ajánlattevőkkel, szerződéskötés a nyertes vállalkozóval. (2005. ápr.–jún. 30.)

Megvalósítás (2005. augusztustól)

Az ELEKTRA Budapest rendszer bevezetésétől várható előnyök

A korszerű díjbeszedő rendszerekkel szerzett nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a bevezetendő rendszertől az alábbi előnyök várhatók:

 • Növekszik az utasok száma. (A teljesítmény-arányos tarifarendszer, a többfunkciós kártya vonzóbbá teszi egyes rétegek számára a közösségi közlekedés használatát)
 • Csökken a jegy nélkül utazók száma. (Az új tarifarendszer hatására nő a bérletes utasok száma, valamint a jegyet váltók száma, ill. megtörténik a metróperonok zárttá tétele.)
 • A fentiek együttes hatására növekszik a bevétel.
 • Az utasok időbeli és térbeli eloszlásáról hiteles információk keletkeznek. Ennek birtokában lehetőség van a járműpark dinamikus átcsoportosítására, mellyel költségmegtakarítások érhetők el, illetve a szolgáltatás színvonala növelhető.
 • A kedvezménnyel, illetve ingyen utazókról keletkező statisztikák megalapozzák az árkiegészítések korrekt meghatározását.
 • További előnyök várhatók a rendszer bevezetésétől, ha a rendszerhez külső szolgáltatók is csatlakoznak.
 • A rendszer biztosítja a BKSZ létrehozásának egyik fő alapfeltételét, a szolgáltatók közötti elszámolás megoldását.

Budapesti Közlekedési Részvénytársaság”

És akkor most a filmről

Jancsó Miklós 1974-ben rendezte, Törőcsik Mari játszotta Elektrát, Oresztészt Cserhalmi György alakította, Aegisztosz Madara József volt. De szerepelt a filmben Balázsovits Lajos, a film zenéjét szerző Cseh Tamás, valamint Galkó Balázs és Körtvélyessy Zsolt is. A filmet Hernádi Gyula írta közösen Gyurkó Lászlóval és Vásárhelyi Miklóssal. Jancsót a rendezésért 1975-ben Cannes-ban Arany pálmára jelölték, de végül nem kapta meg a díjat.

A film a port.hu ajánlója szerint a modern ember szemszögéből dolgozza fel a zsarnoksággal szemben lehetséges magatartásformákat. Elektra és Oresztész nemcsak az igazság és a törvény, hanem a forradalom nevében is küzd az elnyomás ellen. Aegisztosz trónralépése – az őszinte igazmondás – napján a nép hallgat, csak az „eszelős” Elektra lázít fivérére, Oresztészre várva, aki el is jön és bosszút áll apjuk gyilkosán. Aztán a testvérek egymás életét is kioltják, hogy főnixmadárként ott támadjanak fel, ahol szükség van a szabadságra.

* * *

Indóház Online – Hivatalos oldal: hogy ne maradj le semmiről, ami a földön, a föld alatt, a síneken, a vízen vagy a levegőben történik. Csatlakozz hozzánk! Klikk, és like a Facebookon!