Az Utazás a pályaudvar körül című munka nemzetközi összehasonlításban is figyelemre méltó, mivel a pályaudvart nem csupán építészeti egységként, hanem komplex városi térként vizsgálja, annak társadalmi megközelítéseit domborítja ki – ugyanakkor közérthetően szól a vasúti jelenségek iránt érdeklődő nagyközönséghez is.