Dunakeszi: klubok vitája

iho   ·   2013.02.02. 14:00
cim

Dunakeszi furcsa története újabb fejezethez érkezett. Eddig a repülőteret használó klubok és a város vezetése közti konfliktusról szóltak főképp a hírek, igaz, mintha valami már eddig is fortyogott volna a két repülőklub között is.

Most azonban úgy tűnik, sportrepülők és sportrepülők között is erős már az ellentét. Persze ha belegondolunk, nyilván nem alakulhatnának így a dolgok, ha a város vezetése nem lépett volna fel már jó ideje keményen, reptérbezárásokkal is, a sportrepülőkkel szemben, úgymond a város lakóinak érdekében.

Az iho/repülés eddigi szokásához híven nem foglal állást az ügyben, viszont változtatás nélkül közli az Opitz Klub levelét, amely a szakmai fórumokon kering, a Malév Klub válaszáét, amely most született, és persze a repülőknek szóló figyelmeztetést, ami a hatóság utasítására készült.


A NOTAM

LHDK - DUNAKESZI

B0005/13 NOTAMN AERODROME
Q) LHCC/QFAXX/IV/NBO/A/000/999/4738N01909E005
A) LHDK B) 1302010000 C) 1302282359EST
E) LHDK AD CLOSED DUE TO NO PERMITTED OPERATOR.

Az Opitz Repülőklub levele

Tisztelt Repülőtérvezető úr, Kedves Lajos!

Megdöbbenéssel értesültünk róla, hogy benyújtottad a Repülőtérrend legújabb változatát a Nemzeti Közlekedési Hatósághoz, ami amellett, hogy az Önkormányzat által diktált használati díjakat is tartalmazza, korlátozza a hétvégi motoros repüléseket, így a vitorlázó sportrepüléshez nélkülözhetetlen motoros vontatásokat is.

Felháborítónak tartjuk, hogy a repülőtérrendet úgy módosítottad, hogy erről a dunakeszi repülőteret használó másik jelentős sportszervezetet, az Opitz Nándor Repülőklubot és annak vezetőségét nem kérdezted meg, velük semmilyen szakmai egyeztetést nem folytattál. Ez az eljárás a polgármester módszereit idézi, amit mi most nem is kívánnánk minősíteni.

Te is tudod, hogy szakmailag nem indokolt a motoros repülések hétvégi korlátozása. Ha a polgármester kérésére csökkenteni akartad volna a hétvégi motoros forgalmat, akkor inkább a gazdasági célú használatot (motoros utasrepültetés, pilótaiskola) kellett volna korlátozni, hiszen Te is pontosan tudod, hogy a vitorlázó sportrepülők dolgozó emberek, hét közben szinte alig tudnak kijönni a repülőtérre, hogy választott sportjuknak hódoljanak, mert munkaidőben a repülésre szánt pénzt kell megkeresniük.

Dunakeszit az új repülőtérrend leradírozza a magyar sportrepülés térképéről. A vontatások hétvégi korlátozása lehetetlenné teszi a vízballaszttal töltött teljesítménygépek használatát, hiszen Te is tudod, hogy a teljesen feltankolt Jantar 2b nem csőrölhető. Hiába hiszed azt, hogy a polgármester eseti engedélyében (amit nyilván szakmai alapon fog meghozni) majd engedélyezi a napi akár öt vontatás végrehajtását is (erre korábban is alig volt példa, inkább a három vontatás volt a jellemző). Ha jó idő lesz, majd sorsot húznak a Malév és a válogatott keret pilótái, hogy melyikük szállhat fel feladata végrehajtására abból az öt felszállásból, amit a polgármester engedélyezni méltóztatott számunkra?

A repülőtérrend módosításával nem csak nekünk, az Opitz Nándor Repülőklubnak okozol helyrehozhatatlan kárt, hanem saját klubod, a Malév vitorlázórepülő szakosztályának is. A vontatások korlátozásával lehetetlenné válnak a dugóhúzó-gyakorlatok, a vontatóiskola végrehajtása, így egyszerre kerül veszélybe a kezdőkiképzés és a teljesítményrepülés is. A motoros vontatások betiltásával Cobrától fölfelé az összes teljesítménygép feleslegessé válik. Valóban azért költött a Malév tízmillió forintot a Janusra, hogy a repülőtérrend módosítása miatt soha többet ne használhassa?

A repülőszakmai kifogások mellett még valamiről szólnunk kell. Mint bizonyára Te is tudod, az Opitz ingyenes használati szerződésének érvényességéről jelenleg is zajlik a bírósági eljárás. Ezzel szemben az új repülőtérrend fizetési kötelezettséget ír elő Klubunk számára saját hangárjára és klubházára. A jelenlegi jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy egy érvényben lévő polgári jogi szerződést (mert amíg a bíróság nem mondja ki az ellenkezőjét, addig a szerződésünk érvényes, bármit is mond Neked a polgármester) jogszabállyal, rendeleti úton vagy más szabályzattal felülírják. Többek között ezért is semmisítette meg a Kúria a hírhedt 18/2011-es önkormányzati rendeletet. Nem szeretnénk, ha a Repülőtérrendet is bíróság elé kellene vinnünk, hasonló okok miatt, de ha nem látunk más megoldást, megtesszük ezt a lépést is.

Kedves Lajos!

A klubjaink közötti eddigi jó viszonyt és partneri kapcsolatot méltánytalanul és aljas módon teszi tönkre a Repülőtérrend egyoldalú módosítása. A hétvégi vontatások korlátozása egyben kimondja a halálos ítéletet a dunakeszi sportrepülés felett. Az általad benyújtott módosítás a magyar sportrepülés egyik legjelentősebb utánpótlási bázisát, világbajnok és világrekorder vitorlázórepülők otthonát teszi tönkre, megsemmisítve az elmúlt hatvan év kemény szakmai munkáját és örökségét. Biztos lehetsz benne, hogy a hazai sportrepülő társadalom emlékezni fog erre, és arra is, hogy kik lökték bele a dunakeszi sportrepülést saját sírjába.

Egészen eddig bíztunk abban, hogy a Malév Repülőklub szeretne megőrizni a dunakeszi sportrepülést a jövő számára, és lehetőséget akar adni saját fiataljainak teljesítményrepülő karrierjük kibontakoztatására. A Repülőtérrend mostani módosítása azonban világossá teszi, hogy a Malév Repülőklubnak nem ez a célja, amit mi a magunk részéről sajnálattal veszünk tudomásul. Szomorú szívvel nézzük majd végig az ország legerősebb sportrepülő egyesületének gyors hanyatlását, sportsikereinek elmaradását.

Aggályainkról és fenntartásainkról Veled párhuzamosan tájékoztatjuk a Nemzeti Közlekedési Hatóságot, és a Magyar Vitorlázórepülő Szövetséget, levelünket pedig saját honlapunkon is közzétesszük, hogy ha mástól nem, a Malév Repülőklub tagsága is értesülhessen arról, milyen vezető áll szeretett klubja élén.

Üdvözöl eddigi jó szomszédod:

Az Opitz Nándor Repülőklub vezetősége

A Malév Repülőklub titkárának válasza

Sportrepülők!

A köz bizalmából 1989 óta vezethetem a Malév Repülőklubot. 1989 óta vagyunk a Dunakeszi repülőtér üzembentartói is. Mindkét feladatot a legjobb tudásom szerint, klubtársaimmal együtt önzetlenül végezzük. Sportrepülés iránti elkötelezettségünk töretlen. Mindig nevünkhöz méltóan tettük dolgunkat. Ezeket megkérdőjelező állítások nem felelnek meg a valóságnak, komolytalanok.

A törvényeket be kell tartani! Jogszabályi változás és hatósági határozat okán kellett változtatni a LHDK repülőtér rendjén.

– törvénymódosítás : amely szerint a nem-nyilvános minősítésű repülőtereken használati díj szedhető 2013 január 01-től.

– hatósági kötelezés: 2012. október végén a NKH LH kötelezte a Malév Repülőklubot, mint üzembentartót, hogy a tulajdonosi szabályzásokat érvényesítse a repülőtérrendben. Mik ezek: a repülőtér-használókra vonatkozó szerződéskötési-, ill. ehhez kapcsolódó díjfizetési kötelezettség, hétvégi motoros repülés engedélyhez kötése. Ezek a szabályok 2012-ben is éltek,  ezért a Malév Repülőklub repüléseiben ezek nem okoznak  változást.

Befejésül kívánok bölcsességet, hogy megőrizhessük a lángot!

Porubcsánszki Lajos
klubtitkár

Kapcsolódó hírek