Együttműködési megállapodás kötött a Műegyetem és a Rail Cargo Hungaria

iho/vasút   ·   2021.10.14. 15:45
00_rch-bme_egyuttmukodes

Keretmegállapodás született a felek között az egyetemi hallgatók munkaerőpiaci bekapcsolásának, egyúttal a vasútvállalat szakember-utánpótlásának elősegítéséről, továbbá a két fél tudásvagyonának kölcsönös hasznosításáról.

Az együttműködés lehetőséget teremt arra, hogy a Rail Cargo Hungaria bekapcsolódjon az egyetem tudományos tevékenységébe, és szakértőik akár oktatóként is részt vegyenek a közös, szakmai munkában. A megállapodás értelmében a társaság egyúttal egyetemi szintű duális, gyakorlatorientált programot valósíthat meg a közlekedésmérnöki, a járműmérnöki, valamint a logisztikai mérnöki mesterképzésben részt vevő hallgatókkal.

Az RCH pályáztatás alapján vállalja az egyetemi hallgatók részmunkaidős foglalkoztatását, megvizsgálva a tanulmányi ösztöndíj odaítélésének lehetőségét is. Az együttműködés kiterjed arra, hogy a vállalat bekapcsolódhat a tudományos diákköri munkák témáinak kiválasztásába, és mentortámogatást nyújthat a hallgatóknak. Javaslatot tehet a hallgatók szakdolgozati témáira, külső konzulens biztosításán keresztül hozzájárulhat a vasúti témájú diplomamunkák, illetve záródolgozatok elkészítéséhez. A társaság fogadja az egyetem hallgatóit nyári szakmai gyakorlatra, és üzemlátogatásokat, kirándulásokat is szerveznek nekik.

Az RCH bemutatja az egyetem hallgatóinak az innovatív vasúti eszközöket, illetve lehetővé teszi az azokon történő gyakorlást annak érdekében, hogy az elméletben tanultakat a gyakorlatban is megtapasztalhassák. A megállapodás értelmében az egyetem megvizsgálja az alap- és mesterképzési szakok esetleges specializációinak, illetve szakirányú továbbképzési szakok indításának lehetőségét, továbbá a duális képzés kialakítását.

A dokumentummal az RCH tovább bővítette a felsőoktatási intézményekkel korábban kialakított partneri hálózatát. A vasútvállalat évek óta előadókkal és tananyaggal támogatja a Debreceni Egyetemen folyó, nappali és levelező tagozatos hallgatóknak szóló vasúti árufuvarozási képzést, valamint eredményes oktatási és gyakorlati kapcsolatot alakított ki a Dunaújvárosi Egyetemmel és a győri Széchenyi István Egyetemmel is. Az okmányt Czigány Tibor rektor és Kotán Attila kancellár, valamint Kotiers Román, az RCH Igazgatóságának tagja, és Vincze Teodóra humánerőforrás igazgató látták el kézjegyükkel.

* * *

Indóház Online – Hivatalos oldal: hogy ne maradj le semmiről, ami a földön, a föld alatt, a síneken, a vízen vagy a levegőben történik. Csatlakozz hozzánk! Klikk, és like a Facebookon!

Kapcsolódó hírek