Irány a Bodrog! Nyaralóhajót mindenkinek!

iho/hajózás   ·   2020.05.15. 18:00
nyaralohajo0

A nyaralóhajó vezetésére egy tanfolyam elvégzésén kívül más képesítés nem szükséges. A Magyar Közlönyben jelent meg az egyes hajózási hatósági eljárásokkal kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló jogszabály, amely részletesen szabályozza a nyaralóhajózást. A meghatározás így szól: a nyaralóhajó bérbeadása olyan turisztikai célú szolgáltatást nyújtó hajózási tevékenység, amelynek során a hajózási engedéllyel, valamint a hajózási hatóság egyedi engedélyével rendelkező hajózási vállalkozás a nyaralóhajót üzemelteti és bérbe adja.

Ehhez azonban engedély szükséges, amelynek a kiadása harminc napig tart. Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell – egyebek mellett – a következőket:

 • a nyaralóhajóra megkötött érvényes biztosítási kötvény másolatát, amely fedez minden harmadik fél számára okozott olyan kárt, amelyet a nyaralóhajó okoz, valamint a hajóút felszabadításának költségét is megtéríti,
 • a nyaralóhajó használati útmutatóját,
 • az elméleti oktatás tematikáját,
 • a gyakorlati oktatás tematikáját,
 • az oktatók névsorát, képesítését.

A hajó használati útmutatójának – egyebek mellett – ki kell terjednie a következőkre:

 • a nyaralóhajó indulás előtti ellenőrzése,
 • a gépi berendezések használata, működtetése,
 • a gáz- és elektromos rendszerek használata, működtetése,
 • tűzmegelőzésére, tűzvédelemre vonatkozó előírások,
 • környezetvédelmi előírások, valamint tájékoztatás a hulladékleadási- és szennyvíztartály-ürítési pontokról,
 • biztonsági intézkedések lékesedés, vízbetörés esetén,
 • a nyaralóhajózásra kijelölt vízterületen alkalmazandó főbb vízi-közlekedési szabályok, a hajózást irányító jelzések, a főbb hajózási létesítmények,
 • zsilipelési útmutató.

A nyaralóhajók képesítés nélkül vezethetők, de a vezetőnek az indulás előtt elméleti és gyakorlati oktatásban kell részt vennie.

Az elméleti képzés része

 • a nyaralóhajó használati útmutatójának bemutatása,
 • a nyaralóhajózásra kijelölt vízterületen alkalmazandó vízi-közlekedési alapismeretek (legalább a kitérési szabályok, hajók nappali jelzései, víziút, hajóút jelzései),
 • a nyaralóhajózásra kijelölt vízterület sajátosságai, hajózást nehezítő akadályok, különös tekintettel a nem szabadon közlekedő (köteles) kompokra, hajóhidakra és a zsilipre,
 • a kedvezőtlen időjárási események bekövetkezése esetén alkalmazandó intézkedések (legalább az áradás, illetve árvíz, vihar idején alkalmazandó intézkedések, a hajón található életmentő felszerelések használata),
 • a nyaralóhajó és az üzemeltető közötti kétirányú szóbeli kommunikáció eszközeinek használata.

A gyakorlati oktatás pedig – egyebek mellett – a következőkre terjed ki:

 • a nyaralóhajó előkészítése indulásra, műszaki ellenőrzés,
 • elindulás úszóműről, partról, bójáról más hajótól,
 • hajózás lassú menetben, iránytartás, fordulás.

A gyakorlati oktatónak legalább kisgéphajó-vezetői képesítéssel kell rendelkeznie.

Ugyanebben a közlönyben az innovációért és technológiáért felelős miniszter rendelete megerősíti, hogy a nyaralóhajók közlekedésére kijelölt vízterületen a nyaralóhajó vezetéséhez – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – képesítés nem szükséges. A miniszter meghatározza az ilyen hajók bérbeadásához szükséges engedélyek díjait is. Az alapdíj 92 ezer 500 forint, amelyhez hajónként 43 ezer 700 forint további költség társul. Ha valaki módosítani akarja a korábbi engedélyt, akkor az alapdíj 88 ezer, a hajónkénti díj pedig 43 ezer 700 forint.

Kitérnek a nyaralóhajó vezetője egészségi alkalmasságára is. Ezt

 • hatályos egészségi alkalmassági vizsgálathoz kötött gépjármű-vezetői engedéllyel, vagy
 • a nevére kiállított „kedvtelési célú kishajó vezetésére egészségi szempontból alkalmas” harminc napnál nem régebbi orvosi igazolással, vagy
 • az egészségi alkalmasság tekintetében érvényes legalább belvízi kedvtelési célú kisgéphajó-vezetői képesítéssel lehet igazolni.

Mellőzhető a vezető elméleti és gyakorlati oktatása, ha rendelkezik legalább belvízi kedvtelési célú kisgéphajó-vezetői képesítéssel. Amennyiben a nyaralóhajó vezetője nem rendelkezik legalább belvízi kedvtelési célú kisgéphajó-vezetői képesítéssel, akkor éjszaka csak kikötőben vesztegelhet a nyaralóhajó.

A kormány még 2018 elején döntött arról, hogy Magyarországon is legyen nyaralóhajós turizmus, ezért azt a hatósági ügyintézés szempontjából nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánította. Egyúttal 4,6 milliárd forintot biztosított a programra, amelyből húsz hajót lehet vásárolni. Kísérleti jelleggel a Felső-Tiszavidéken és a Bodrogon indítja el a kormány a nyaralóhajó turizmust.

* *

Indóház Online – Hivatalos oldal: hogy ne maradj le semmiről, ami a földön, a föld alatt, a síneken, a vízen vagy a levegőben történik. Csatlakozz hozzánk! Klikk, és like a Facebookon!

Kapcsolódó hírek