Tegeződés vagy magázódás, ez itt a kérdés

iho   ·   2019.02.20. 16:20

Bár, ahogy a mondás is tartja, tegezve is lehetünk tisztelettudók, de magázva is elküldhetjük a másikat melegebb éghajlatra. Ezért elég gyakori az üzleti életben, hogy bár magázódva kezdődik a tárgyalás, hamar átvált a könnyedebb, tegeződő stílusba.

Nem feltétlenül gondolnánk, de alapvetően a tegeződés volt a bevett szokás, már a korai középkorban is a magyar nyelvben. Akkoriban még nem volt szükség a magázódásra, mivel a tegeződő formához hozzátették a tiszteletet sugalló megszólítást és így már a jobbágy is megszólíthatta a földesurát. A 16. és 17. század közé eső időszakban alakult ki a magázódás, hiszen megjelent a könyvnyomtatás és folyamatosan változott a társadalom. Ma már természetesnek vesszük a magyar nyelvben a magázás jelenlétét, bár nem feltétlenül élünk vele szívesen.

Míg a média világában mindenki tegez mindenkit - mert így alakult ki-, addig az üzleti világban ez már kicsit bonyolultabb. Itt az esetek jelentős részében magázódással nyitunk, aztán hogy oldjuk a szituációt, átválthatunk tegeződésre is. Ez mind nagyban függ a partnertől és az ő hozzáállásától, mentalitásától.

Azt, hogy honnan tudjuk, hogy felajánlhatjuk-e a tegeződést, arra a metakommunikáció és a megérzéseink adnak választ. Éppen ezért nagyon fontos, hogy figyeljünk a partner jelzéseire, mert roppant kellemetlen a szituáció, hogyha felajánljuk hogy tegezzen minket, de ő ezt nem fogadja el és marad a magázódásnál.

Ebből a szempontból is sokkal egyszerűbb az angol nyelv, mivel ott nincs különbség a kettő között, így valószínűleg oldottabb is a társalgás. Persze a miénken kívül sok más nyelvben is jelen van a magázódás, így azokat jóval nehezebb is megtanulni.

Alapvetően nem a megszólítási forma dönti el azt, hogy tiszteljük a másikat vagy sem, ahogy azt sem, hogy megvan-e a bizalom a két ember között. Ehhez vajmi kevés köze van a tegeződésnek.

Jó példa erre, hogy még az üzleti élet magas beosztású vezérigazgatói közt sincs egyetértés ebben a kérdésben, mivel van, aki vallja, hogy ebben a helyzetben csak a magázódás az elfogadott, és legkorábban a második vagy harmadik találkozás után vetődik fel benne a tegeződést gondolata.

Megint mások szerint a magázódás már elavult, idejétmúlt beszélgetési forma, amit nem is szívesen alkalmaznak, és amelyek közül egyetlen kivételt jelentenek a hölgy beszélgetőtársak. Ebben az esetben a társalgás magázódással kezdődik, de ahogy lehetőség adódik, átváltanak a kötetlenebb tegeződő stílusra.

Az Ispiro Consulting sok éves tapasztalattal folyamatosan nyomon követi a vállalati kommunikáció változásait, legyen szó akár belső-, akár külső kommunikációról, így minden vállalat életében segítséget tudnak nyújtani ezen a területen.

(x)

Kapcsolódó hírek