2008-ban először indult útjára a Székely Gyors. Ez alkalomból készült az erdélyi vasútvonalak történetét és a Székely Gyors utazását bemutató reprezentatív kiadvány.


 

A szerzők elsősorban azokra a vasútvonalakra fókuszálnak, amelyeket a feledhetetlen pünkösdi különvonat is bejárt: a Várad és Kolozsvár közötti szakasz históriája hasonlóképpen elevenedik meg, mint a Szamosvölgyi Vasúté, a székely (kör)vasúté, illetve a Szeretfalva–Déda vasútvonalé.

Az Erdélyi vasút, Székely gyors történelmi részének páratlanul érdekes, dokumentatív jellegű képanyaga révén hamisítatlan időutazásban lehet részünk: báró Apor Gábor egykori Nagy-Küküllő vármegyei alispán segesvári látogatása éppúgy beszédesen jelenik meg az album hasábjain, akárcsak Nagyvárad, Kolozsvár, Ditró, Tusnád, Bereck, Székelykocsárd és még számtalan vasútállomás életének villanásszerű felidézése.

Színes történetek, lélekemelő és szomorú tények, múlt és jelen, és persze a Székely gyors útjának lenyomata – mindez 260 oldalon, több száz korabeli és jelenkori fotográfia publikálásával: ez az Erdélyi vasút, Székely gyors.

A szállítási költségről és határidőről a http://iho.hu/oldal/hasznos-tippekoldalon talál bővebb tájékoztatást.