Kulcsmenedzsment- és monitoring rendszer a hazai vasúthálózaton

iho/vasút   ·   2023.08.15. 18:26
02_mav_pr_etcs

Magyarország az Európai Unió felé tett vállalásainak megfelelően elkezdte az Egységes Európai Vasúti Közlekedésirányítási Rendszer (ERTMS) rendszer kiépítését. Ennek részeként a MÁV és a GYSEV hálózatán a TEN-T korridorok által érintett vonalszakaszokon elkezdődött az Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer második szintjét (ETCS L2) megvalósító pálya menti alrendszer kiépítése. Ehhez viszont különböző támogató rendszerek kiépítése is szükséges.

Az ERTMS rendszer kiépítésének legfőbb célja a rendszer részeként a GSM-R és ETCS L2 szintű fedélzeti eszközökkel felszerelt járművek számára a kölcsönösen átjárható nemzetközi vasúti folyosók kialakítása, amelyet az európai vasúti szolgáltatók egységesen vehetnek igénybe. Az ERTMS rendszer kommunikációs alrendszere a GSM-R rendszer, amely biztosítja az ETCS L2 szintű rendszerben a pálya menti és a vonatfedélzeti egységek közötti vonatközlekedés lebonyolításához szükséges biztonsági adatinformációk továbbítását. Ezek viszont nem működnének, illetve nem lennének üzemeltethetők az olyan támogató alrendszerek nélkül, mint a Kulcs Menedzsment Központ és a QoS monitoringrendszer.

Kulcs Menedzsment Központ

A magyar vasúthálózat vonalain működtetett ETCS L2 szintjének üzemeltetéséhez kulcsmenedzsment és monitoringrendszerek kiépítése szükséges, ezért megvalósult az úgynevezett Kulcs Menedzsment Központ (KMC-rendszer) létesítése. Ennek a központnak a feladata a pálya menti ETCS berendezések és a járműfedélzeti berendezések EURORADIO interfészei közötti titkosított kapcsolat ellenőrzése és menedzselése a hitelesítő és autentikációs kulcsok teljes körű menedzselésén keresztül. A magyarországi kulcsmenedzsment fogja biztosítani a honos ETCS entitások kulcsainak generálását, nyilvántartását, kezelését (beültetését, törlését), érvényesítését, ezenkívül a külföldi vasutak KMC rendszereinél honos járművekkel történő együttműködést.

A KMC rendszer a következő tevékenységek ellátására alkalmas:

 • ETCS L2 szintű vonatbefolyásoló rendszerrel felszerelt vonalszakaszokon és a MÁV Zrt. vasúti hálózatára engedélyezett, ETCS-sel felszerelt, hazai és külföldi vasúti járművek fedélzeti berendezései közötti kapcsolatokhoz a hitelesítő és autentikációs kulcsok előállítása és teljes körű menedzselése
 • A honos ETCS entitások (ETCS azonosítóval rendelkező pálya menti vagy vonatfedélzeti ETCS berendezés) kulcsainak generálása, nyilvántartása, kezelése (betöltés, törlés), érvényesítése, és a más vasutak KMC-inél honos vasúti járművek kulcsmenedzsment rendszerével történő együttműködés (kulcscsere)
 • Az ERTMS (egységes európai vasúti közlekedésirányítási-rendszer) teljes rendszerével való kompatibilitás.
QoS monitoring rendszer

A projekt másik fontos célja egy QoS monitoring rendszer létrehozása. A QoS monitoring rendszer egy olyan diagnosztikai és adatelemző eszköz, mely lehetővé teszi, hogy az infrastruktúra-üzemeltető vasúttársaságok (MÁV Zrt. és GYSEV Zrt.) egységes és átjárható kommunikációs rendszert biztosítsanak az ügyfeleiknek, növeljék a biztonságot, és csökkentsék a késéseket. Ez a rendszer nemcsak a rádiós elemeket felügyeli, hanem a teljes GSM-R-hálózatot, beleértve a központi elemeket is, valamint ezek kapcsolatát az ETCS L2 rendszer elemeihez, továbbá a vonat és a pálya menti alrendszer közötti kommunikáció felépítése is monitorozható, rögzíthető és kiértékelhető.

A QoS monitoring rendszer a következő tevékenységek ellátására alkalmas:

 • GSM-R és ETCS L2 vasúti hálózatok teljesítményének monitorozása,
 • ETCS L2 adatátvitel és jelzések monitorozása, dekódolása,
 • valós idejű QoS monitorozás GSM-R/ETCS hálózatokban,
 • hálózati teljesítmény, szolgáltatásminőség mérése (KPI) konfigurálható földrajzi és időbeli bontásban,
 • hibadetektálás, hálózatdiagnosztizálás, hibabehatárolás, mobil végberendezések hívásrekordjainak elemzése,
 • vészhívás-statisztikák készítése, térképes ábrázolása,
 • előre definiált hálózati teljesítmény és minőségi riportok készítése és küldése a mérnöki és a vezetői szint számára,
 • a rögzített adatokból szabadon választott szűrések, trendek nyomon követése, összehasonlítása a korábban mért értékekkel.

* * *

Indóház Online – Hivatalos oldal: hogy ne maradj le semmiről, ami a földön, a föld alatt, a síneken, a vízen vagy a levegőben történik. Csatlakozz hozzánk! Klikk, és like a Facebookon!

Kapcsolódó hírek