Az MLBKT állásfoglalása az útdíjjal kapcsolatban

iho   ·   2013.06.21. 13:35
A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) szakmailag megalapozottnak tartja a használatarányos elektronikus útdíj elvét és bevezetését. Egyetért azzal, hogy az európai irányelveknek megfelelően a szállítási tevékenységekben is a lehető legnagyobb mértékben biztosítani kell a versenysemlegesség elvét, és azt a felfogást is támogatja, hogy a használó és a szennyező fizesse meg az infrastruktúra költségeit.

Az MLBKT kiemelten fontosnak tartja a környezettudatos logisztika támogatását és minden eszközzel arra törekszik, hogy ezt az értékrendet átadja tagjainak is. Ebből kifolyólag egyetért a Kormány azon elképzelésével, mely korlátozza a forgalom gyorsforgalmi és főutakról alacsonyabb rendű utakra való átterelődését.

Ugyanakkor az MLBKT leszögezi, hogy a jelenleg bevezetés előtt álló megoldás még szakmailag nem teljesen kimunkált, és a megvalósítás számos gyakorlati kérdése nyitott. A vállalkozások jelenleg súlyos információhiányban szenvednek a még nem kellően kidolgozott rendszer működésével kapcsolatban. Az MLBKT-hoz több mint négyszáz kérdés érkezett az elmúlt héten. Ebből is kitűnik, hogy mennyire kevés és szakszerű a tájékoztatás, a szakmai szervezetek minden igyekezete ellenére. Az MLBKT múlt heti konferenciáján elhangzott vélemények alapján kijelenthető, hogy a bevezetés előtt álló rendszer a jelenlegi formájában várhatóan komoly problémákat fog okozni a szállításokban.

Az MLBKT – csatlakozva más szakmai szervezetek, többek között az MKFE és a FUVOSZ álláspontjához – azt javasolja, hogy az elektronikus útdíjrendszer bevezetését a vállalatok, vállalkozók megfelelő felkészülése érdekében legalább egy hónappal halasszák el. Ugyancsak javasolja, hogy a bevezetéskor mindenképpen legyen tesztüzem, amelynek ideje alatt – javaslata szerint három hónapig – enyhébb büntetési tarifát alkalmazzanak a hatóságok.

A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság fontosnak tartja, hogy az elektronikus, használatarányos útdíjrendszert Magyarországon zökkenőmentesen és sikeresen vezessék be. Ha a jelenlegi tervek szerint indul a rendszer – előreláthatóan –, az információhiány miatt július elsejétől kaotikus helyzet várható a teherforgalomban, és vélhetően ellátási gondokra is fel kell készülni az országban.

Kapcsolódó hírek