Drónozás Európában, 10. rész: Nyílt vagy speciális kategóriájú a művelet?

iho/repülés   ·   2021.05.01. 09:00
519043475a06c.preview-620

Folytatjuk a Közlekedéstudományi Intézet Légiközlekedési Kutatóközpontja szakértői, Dr. Pusztai Máté és Dr. Sándor Zsolt cikksorozatát. A szerzők a droneconsulting.blog.hu oldal szerzői.

Hogyan kell eldönteni, hogy egy tervezett művelet nyílt vagy speciális kategóriájúnak minősül?

Sok esetben kérdésként merül fel a drónhasználók körében, hogy mi alapján tudják megkülönböztetni a nyílt és speciális kategóriájú műveleteket. Jelen cikkben bemutatjuk azokat az elemeket, amely alapján könnyen el lehet dönteni, hogy egy művelet melyik kategóriába sorolható be.

Vizsgálandó szempont

Nyílt kategória

Speciális kategória

Megjegyzés

Milyen vezérlési módszerrel kívánja a távpilóta a műveletet végrehajtani?

Látótávolságon belüli üzem (VLOS) vagy látótávolságon túli üzem (BVLOS) keretében?

VLOS és manuális vezérlés, ahol lehetősége van a pilótának folyamatosan beavatkoznia a repülésbe

(aktív követési üzemmód használható, továbbá a távpilótát vizuális megfigyelő is segítheti, de akkor is VLOS-ban kell végrehajtani a műveletet)

BVLOS és / vagy autonóm működés

 

A földhöz képest milyen maximális magasságba kíván emelkedni?

Maximum 120 méter

120 méter feletti művelet

A 120 méteres korlát 15 méterrel megemelhető, ha az UAV egy 105 méternél magasabb mesterséges akadálytól vízszintesen mérve legfeljebb 50 méteres távolságra repül.

A műveletet embertömeg felett kívánja végrehajtani?

Nem lehetséges.

Kockázatelemzés alapján, korlátozásokkal.

Nyílt kategóriában bizonyos esetekben engedélyezett az egyes emberek feletti átrepülés,  nem várt szituációk esetén

Biztosított, hogy  az UAV az emberektől biztonságos horizontális távolságot tart?

500 gramm legnagyobb felszálló tömeg alatti drónnal át lehet repülni emberek felett. E felett legalább 50 méteres távolság, 2 kg vagy a feletti felszállótömeg esetén pedig 150 méteres távolságot kell tartani.

Minden olyan esetben, amikor a nyílt kategóriára vonatkozó korlátozásoknak, akár a felszállótömeg, akár a távolság miatt nem felel meg.

Az osztályazonosító címkével ellátott drónok megjelenésével változni fognak a nyílt kategóriára vonatkozó felszállótömeg és távolsági korlátozások.

Veszélyes anyagot szállít?

Nem szállíthat veszélyes anyagot.

Lehetőség van szállítani veszélyes anyagot, megfelelő védelmi intézkedések betartásával.

Veszélyes áruk vagy anyagok azok, amelyek váratlan esemény vagy baleset esetén kockázatot jelenthetnek az egészségre, a biztonságra, a vagyontárgyakra vagy a környezetre nézve, és amelyeket a pilóta nélküli légi jármű hasznos teherként szállít.

Művelet végrehajtása során szór le bármilyen anyagot az UAV-ról?

Nem szórhat le semmilyen anyagot.

Lehetőség van anyag kijuttatására megfelelő engedélyek birtokában.

 

A műveletet 25 kg-nál nagyobb MTOM-el rendelkező UAV-vel szeretnék végrehajtani?

Csak 25 kg alatti UAV-val lehet a műveletet végrehajtani.

Lehetőség van 25 kg vagy a feletti drónnal is műveletet végrehajtani.

Az osztályazonosító címkével ellátott drónok megjelenésével  egyes, 25 kg-ot elérő drónok is repülhetnek a nyílt kategória szabályai szerint (C4 UA osztály).

A művelet érinthet-e forgalmi tilalommal vagy korlátozással rendelkező légteret (pl. No Drone Zone, korlátozott légtér, stb.)?

Nem érinthet.

Igen érinthet.

Ha érint, akkor a megfelelő hozzájárulásokat az érintett szervezetektől a repülési művelet előtt be kell szerezni.

A használni kívánt légijármű besorolható a „nyílt” kategória valamely alkategóriájába, amely megfelelő a felhasználási környezetnek és a távpilóta rendelkezik a szükséges kompetenciákkal?

A1-es alkategória: 500 gramm alatti MTOM-el rendelkező eszközök + UAS.OPEN.020 szerinti vizsga.

A2-es alkategória: 2 kg alatti MTOM-el rendelkező eszközök + kompetenciatanúsítvány.

A3-as alkategória: 25 kg alatti MTOM-el rendelkező eszközök + UAS.OPEN.020 szerinti vizsga.

Valamilyen oknál fogva nem lehet besorolni a felhasználási környezetnek megfelelő alkategóriába.

Osztályazonosítók hiányában jelenleg a besorolást az (EU) 2019/947 végrehajtási rendelet 20. és 22. cikk alapján kell elvégezni.

 

 

 

Nyílt kategóriájúnak minősül a tervezett művelet, ha minden szempontra a válasz a nyílt kategóriában szerepel. Ellenkező esetben speciális kategóriájúnak minősül, és műveleti engedély birtokában kezdhető csak meg a művelet. Utóbbi esetben a minden olyan feltételnek is eleget kell tenni, amely a műveleti engedély megszerzéséhez szükséges. Ezekről már a második és a negyedik részben írtunk korábban.

Lényeges, hogy a műveleti kategóriától függetlenül teljesülnie kell az alábbi feltételeknek is, amelyek meglétét az EU-s és hazai jogszabályok írják elő:

  • Művelethez használandó UAS nyilvántartásba lett véve, rendelkezik úgynevezett nyilvántartási jellel, amely fel van tüntetve az eszközön.
  • Az UAS-üzembentartó nyilvántartásba lett véve, és az úgynevezett nyilvántartási azonosítója fel van tüntetve az eszközön.
  • Amennyiben lakott területet érint a művelet, akkor a művelet időszakára vonatkozóan az UAS-üzembentartó rendelkezik eseti légtér kijelöléssel, és az eseti légteret harminc perccel a művelet megkezdése előtt aktiválta.
  • Az UAS-üzembentartó a művelet jellegéhez és a drón maximális felszállótömegéhez igazodó érvényes felelősségbiztosítással rendelkezik.
  • Az UAS-üzembentartója beszerezte a további szükséges engedélyeket (például környezetvédelmi szakhatósági engedély zöld légtérben való repüléshez, adatvédelmi hatásvizsgálat, érintetti hozzájárulás, stb.).
  • A repülési műveletet végrehajtó távpilóta rendelkezik a művelet végrehajtásához szükséges távpilóta kompetenciákkal, és az erről szóló igazolás nála van.
  • A művelet végrehajtása előtt a távpilóta a mydronespace applikáción keresztül bejelentette a műveletet.

Javasolt, hogy a hobbi célú felhasználás esetén minden felhasználó úgy tervezze meg a műveletet, hogy az a nyílt kategória szabályai szerint végrehajtható legyen. Kereskedelmi célú felhasználás során a tevékenységek jelentős része csak és kizárólag azok komplexitása és a járulékos kockázatok révén a speciális kategóriában valósíthatók meg. Ilyen esetben érdemes szakértők segítségét igénybe venni, akik segíteni tudnak a szükséges dokumentumok összeállításában és a kötelező vizsgálatok elvégzésében.

 (Folytatjuk)

* * *

Indóház Online – Hivatalos oldal: hogy ne maradj le semmiről, ami a földön, a föld alatt, a síneken, a vízen vagy a levegőben történik. Csatlakozz hozzánk! Klikk, és like a Facebookon!

Kapcsolódó hírek

Vasút Repülés Hajózás Nagyvasút Légiközlekedés Belvíz

Brüsszel döntött: 2040-ig el kell készülnie a Budapest–Bukarest NSV-nek

iho.hu   ·   2024.06.17. 11:45

Jóváhagyták a TEN-T transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó új uniós rendeletet, benne a magyar és a román főváros közötti nagy sebességű vasút megépítésére vonatkozó passzust. A döntés végleges, a hálózatot három lépésben fejlesztik tökélyre, a végső határidő 2050.