Gyoma és Békéscsaba között 160-nal

iho   ·   2013.04.26. 12:21

A Budapest–Lökösháza vasútvonal az európai törzshálózat, a Páneurópai IV. közlekedési folyosó része, egyik legfőbb összeköttetés a Balkán felé, így kiemelt jelentőséggel bír. A vasútvonalat az Európai Unió követelményeinek megfelelően folyamatosan kétvágányú pályává kell alakítani, 160 kilométeres óránkénti sebesség és 225 kN tengelyterhelés biztosításával – olvasható a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő weboldalán.

A zrt. beruházásában jelenleg folyamatban van a Gyoma–Békéscsaba vonalszakasz korszerűsítése, 160 kilométeres óránkénti sebességnek megfelelő vágányok, új peronok épülnek, megújulnak az állomásépületek.

A nagy sebesség elérésének másik feltétele a korszerű, elektronikus biztosítóberendezések mellett az ETCS 2 (Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer) telepítése. A rendszer létesítésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményessége esetén a kivitelezés még idén megkezdődhet és 2016 tavaszára befejeződhet.

A vonalszakasz felújítása és a kapcsolódó ETCS 2 rendszer kiépítése révén a vasúti közlekedés biztonságosabbá válik, az utazási idő csökkenn fog, a menetrend rugalmasabbá válik.

Hamarosan megjelenik a Ferencváros–Gyoma vonalszakasz ETCS 2 telepítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás is. A két beruházás eredményeképpen a Páneurópai IV. közlekedési folyosó interoperabilitása (átjárhatósága) 2016 tavaszára teljes egészében megvalósul.

A projekt az Új Széchenyi Terv részeként az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Kapcsolódó hírek