M5-ös zajvédő fal: hatósági hiba miatt ötéves csúszás

MTI   ·   2012.03.27. 10:44

Az alapvető jogok biztosa szerint a környezetvédelmi felügyelőség évekre elodázta az M5-ös autópálya újhartyáni szakaszán a zajvédő fal megépítését azzal, hogy a panaszbeadványokkal kapcsolatban nem intézkedett, így sérült az egészséges környezethez és a tisztességes eljáráshoz való jog – közölte az ombudsman hivatala szerdán.

Az M5 autópálya újhartyáni szakaszán miután megváltozott a díjfizetés módja, jelentősen megnövekedett a gépkocsiforgalom és ezáltal a zajterhelés. A környéken lakók sürgős intézkedésre kérték a környezetvédelmi felügyelőséget, amely a környezethasználót, azaz az autópálya üzemeltetőjét csak két évvel később kötelezte jogerősen a környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére és a zaj csökkentésére vonatkozó terv benyújtására. Mivel a panaszosok beadványai ellenére nem történt rövid időn belül intézkedés, a lakosok az ombudsmanhoz fordultak.

A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa által indított, és az ombudsmani rendszer idén január elsejével történt átalakítása miatt már Szabó Máté, az alapvető jogok biztosa által lezárt vizsgálat megállapította: az intézkedési tervet az autópálya üzemeltetője nem tudta határidőre elkészíteni, ezért a felügyelőség lehetővé tette a határidő többszöri módosítását, majd kizárólag az autópálya kezelőjének érdekeit szem előtt tartva újabb és újabb határidőket adott a hiányok pótlására.

A vizsgálat megállapítása szerint azért késett öt évet a végül tavaly átadott zajfogó fal megépítése, mert a környezetvédelmi felügyelőség nem az irányadó jogszabályoknak megfelelően vizsgálta ki a zajterhelésre panaszkodók beadványát és nem intézkedett idejében a környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásról.

A környezetvédelmi felügyelőség „évekre elodázta a probléma megoldását, ami szemben állt az egészséges környezethez és a tisztességes eljáráshoz való joggal” – állapította meg az ombudsmani vizsgálat.

Szabó Máté a visszásság jövőbeni megelőzése érdekében felhívta a felügyelőség igazgatóját, hogy fektessen különös hangsúlyt a beérkező panaszok jogszerű elintézésére és a lefolytatott környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásokban fordítson kellő figyelmet az irányadó jogalap kiválasztására és az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, valamint a jelentésben megfogalmazottak figyelembe vétele mellett járjon el.

Kapcsolódó hírek