Nem a Nohab a lényeg!

iho   ·   2014.10.21. 18:45
nemnohab0

Ágotha Zsolt Facebook-oldaláról jutott el hozzánk a lenti kép, az alábbi képaláírás tartozik hozzá: „Mályiban lévő vasúti átjáró. 2014. október 19., 11 óra 48 perc. Gondolom látható, hogy mit mutat a fényjelző készülék. Na ezért érdemes óvatosan megközelíteni a vasúti átjárókat.”

A fotóval kapcsolatban levelet írtunk a vasúttársaságnak, ezt:

Mindig oda kell figyelni! (fotó: Ágotha Zsolt Facebook-oldala)

„Tisztelt MÁV, kedves kollégák!

A csatolt felvételen sajnos az látható, a fénysorompó szabad jelzést mutat, »fehéren villog«. A helyszín Mályi, 2014. október 19., 11 óra 48 perc. Tudomásuk szerint jól működött-e akkor a fénysorompó? Amennyiben igen, akkor ki hibázott, hibázhatott? Tragédia szerencsére nem történt.

Ha a fénysorompó rossz volt, nem működött, akkor hogyan lehet, hogy mégis villogott?

Mindez azért fontos, mert az emberek jelentős részének, a »fehéren villogó fénysorompó« azt jelenti, zöld van, lehet menni.”

Várjuk a válaszukat.

A KRESZ szerint egyébként

(kiemeltük a fénysorompóra vonatkozó részeket – a szerk.)

Vasúti átjárót biztosító jelzőberendezések

19. § (1) A vasúti átjáró biztosítására szolgáló jelzőberendezések: a fénysorompó [...]

(2) A fénysorompó a vasúti jármű közeledését és áthaladását két egymás mellett levő, felváltva villogó piros fénnyel jelzi; egyébként a készülék villogó fehér fényt ad.

[...]

(6) A továbbhaladás tilalmát jelzi, ha

a) az - egyedül vagy félsorompóval együtt alkalmazott - fénysorompó villogó piros fényjelzést ad;

[...]

(7) Az (1) bekezdésben említett berendezések üzemzavarát jelzi, ha

a) a fénysorompón sem a piros, sem a fehér fény nem világít;

[...]

(8)164 A továbbhaladást - a 39. § (1) bekezdésében foglaltak megtartása mellett - engedélyezi

a) a fénysorompó villogó fehér fényjelzése,

[...]

Közlekedés vasúti átjáróban

39. §234 (1)235 A vasúti átjárót megközelíteni csak fokozott óvatossággal szabad. A vasúti átjáró megközelítésekor, illetve a vasúti átjárón történő áthaladás során eleget kell tenni a vasúti átjáró biztosítására szolgáló közúti jelzéseknek.

(2) A vasúti átjárón csak folyamatosan – megállás nélkül 0 legalább 5 km/óra átlagsebességgel szabad áthaladni.

(3) A vasúti átjáró előtt a 98., 99., 99/a. vagy 99/b. ábra szerinti jelzésnél, vagy a megállás helyét jelző útburkolati jel előtt meg kell állni, ha

[...]

c) a teljes sorompót kiegészítő fényjelző berendezés, illetőleg a fénysorompó vagy félsorompóval kiegészített fénysorompó villogó piros jelzést ad,

[...]

(5) Biztosított vasúti átjáróra járművel csak abban az esetben szabad ráhajtani, ha

[...]

b) a fénysorompó vagy a félsorompóval kiegészített fénysorompó villogó fehér fényjelzést ad,

[...]

(6)236 A vasúti átjárót biztosító jelzőberendezés üzemzavara esetén járművel a vasúti átjáróra – a (3) bekezdésben említett megállást követően – abban az esetben szabad ráhajtani, ha

a) a vasúti átjáró olyan kialakítású, hogy a megállás helyéről a vasúti pálya mindkét irányban kellő távolságra belátható és a jármű vezetője meggyőződött arról, hogy az átjáró felé vasúti jármű nem közeledik, vagy

b) a vasúti átjáró forgalmát vasúti jelzőőr irányítja és a jelzőőr „Megállj” jelzést nem ad,

feltéve – mindkét esetben – hogy a (2) bekezdésben említett folyamatos áthaladás lehetséges.

* * *

Indóház Online – Hivatalos oldal: hogy ne maradj le semmiről, ami a földön, a föld alatt, a síneken, a vízen vagy a levegőben történik. Csatlakozz hozzánk! Klikk, és like a Facebookon!

Kapcsolódó hírek