Biodízel: többet árt, mint használ?

iho/zöldút   ·   2011.07.11. 15:35
kiskep

A Reuters értesülései szerint olyan tudományos eredmények publikálása előtt áll az Európai Bizottság, amelyek gyökeres változást eredményezhetnek az EU környezetpolitikájában. A 2010-ben és 2011-ben írt tanulmányok tanulsága szerint a mezőgazdasági forrásból származó üzemanyagok elterjedése közvetett módon az élelmiszerárak emelkedéséhez és az erdővel borított területek csökkenéséhez vezet. Az Európai Unió világelső a biodízelek gyártásában, 2020-ig tíz százalékra szeretné növelni a környezetbarátnak vélt üzemanyagok piaci részesedését.

Nyolcvan százalékkal növekedhet Európa kereslete a mezőgazdasági célokra hasznosítható földterületek iránt, ha elérjük a biodízelek gyártásában kitűzött célt – állítják a Bizottságnak írt tanulmányok. A termőföldhiány az erdővel borított területek irtását eredményezi, ami a biodízel alkalmazásának klímabarát hatását erősen lerontja.

Az élelmiszerárak szintén aggasztó emelkedésnek indulhatnak a termőterületek hiánya miatt, ez globális szinten is élelmezési problémákhoz vezethet – állítja a Nemzetközi Élelmezéspolitikai Kutatóintézet (IFPRI) a sajtónyilvánosságot kapott tudományos eredményekkel összhangban.

Maguk a Bizottság háttérintézményeiben született tanulmányok is belátják, hogy a kutatási eredmények publikálása drasztikus átalakulást fog eredményezni a biodízel iparában. „Ez a tanulmány kikövezi az utat az európai biodízel-szektor hanyatlása előtt” – mondta a Reuters riporterének Philippe Tillous-Borde, a francia Sofiproteol, Európa legnagyobb biodízelgyártójának elnöke. Hozzátette, hogy „teljesen ellentmondásos lenne olyan eredményekre alapozva ítélkezni, amelyek téves vagy gyengén bizonyított hipotézisekre épülnek”.

Az Európai Bizottság belső hatástanulmányai szerint a környezetbarát hajtóanyagok közül fajlagosan a bioetanol gyártásának területigénye a legkisebb. „Jelentősen növelni kell az etanolgyártás kapacitásait, hogy ki tudjuk elégíteni a növekvő keresletet” – írja a Reuters hasábjain megszellőztetett bizottsági dokumentum.

Kapcsolódó hírek

Nagyvasút Vasút

Utolsó figyelmeztetés

iho/vasút   ·   2024.05.12. 12:00

Az Európai Bizottság indoklással megalapozott állásfoglalásában szólította fel Bulgáriát, Észtországot, Szlovéniát, Horvátországot, Szlovákiát és Írországot arra, hogy a TEN-T irányelvet ültessék át nemzeti jogrendjükbe.