Drónozás Európában, 20. rész: A drónokhoz kapcsolódó ellátási lánc szereplőinek kötelezettségei

iho/repülés   ·   2021.07.09. 09:10
Clipboard11

Folytatjuk a Közlekedéstudományi Intézet Légiközlekedési Kutatóközpontja szakértői, Dr. Pusztai Máté és Dr. Sándor Zsolt cikksorozatát.

Cikksorozatunk két héttel ezelőtti részében részletesen foglalkoztunk a piacfelügyelettel. Lényeges, hogy a termékek forgalomba hozását megelőzően az ellátási lánc szereplőire is több fontos feladat hárul, amelyet teljesíteniük szükséges, ellenkező esetben a piacfelügyeleti hatóságnak be kell avatkoznia. Jelen cikkben áttekintjük, hogy melyek ezek a feladatok.

A drónok értékesítéséhez kapcsolódó ellátási láncban számos szereplő van, akik mind különböző tevékenységeket végeznek. Őket összességében gazdasági szereplőknek nevezzük, tevékenységüket és a drónok unióban történő forgalmazásának feltételeit a Bizottság (EU) 2019/945 felhatalmazáson alapuló rendelete szabályozza.

Az ellátási láncot alapvetően három gazdasági szereplő alkotja, akiken keresztül végül eljut a drón a végfelhasználóhoz, aki a terméket saját célra, adott tevékenység ellátásához megvásárolja.

A gazdasági szereplők az alábbiak:

 • Gyártó: aki a terméket gyártja vagy az adott terméket tervezteti, esetleg legyártatja, és a saját neve vagy kereskedelmi védjegye alatt forgalomba hozza.
 • Importőr: az EU-ban lévő természetes vagy jogi személy, aki vagy amely harmadik országból származó terméket hoz forgalomba az uniós piacon (például az ázsiai gyártó termékét az EU egyik országába behozó szereplő).
 • Forgalmazó: az ellátási lánc azon résztvevője, aki a terméket kereskedelmi tevékenység keretében forgalmazza (értékesíti), és a felhasználók számára rendelkezésre bocsátja akár ellenérték fejében, akár ingyenesen. Egy termék első alkalommal történő forgalmazását az uniós piacon forgalomba hozatalnak hívják.

A felhatalmazáson alapuló rendelet célja, hogy az EU-ban csak olyan drónok legyenek megvásárolhatók, amelyek kielégítik a jogszabályokban rögzített feltételeket és felhasználásuk a vonatkozó szabályok betartásával szavatolják a maximális biztonságot, és ésszerű felhasználásuk nem veszélyezteti az embereket, valamint a természetes és mesterséges környezetet.

Az alábbiakban részletesen végignézzük, hogy az egyes szereplőknek milyen kötelezettségeik vannak. Tekintettel a téma szerteágazó természetére, csak azokat említjük, amelyek felhasználói relevanciával bírnak. Ennek során azonban figyelembe vesszük azt a tényt, hogy jelenleg az uniós piacon még nincs olyan drón, amely osztályazonosítóval rendelkezne, ugyanakkor a CE jelölés megléte már most is előírás, tekintettel arra, hogy a drónok olyan alrendszerekkel vannak felszerelve (pl. távirányító, rádióberendezés, akkumulátor), amelyek forgalmazáshoz erre szükség van. Az új uniós jogszabályok tehát abban hoznak elsősorban újat, hogy a CE jelölés nem az alrendszerekre, hanem a drónra mint pilóta nélküli légijármű-rendszerre fog vonatkozni, de az ehhez szükséges szabványok még nincsenek készen.

Gyártói kötelezettségek

Egy UAS gyártójának az alábbiakat kell biztosítania minden esetben:

 • Az eszközök tervezése és gyártása megfelel az összes vonatkozó szabványnak és követelménynek, amit az uniós jog előír.
 • Minden termékhez készítenek műszaki dokumentációt, felhasználói utasítást és egyéb releváns dokumentumot, amely a biztonságos használatra hívja fel a végfelhasználó figyelmét.
 • Minden termékre vonatkozóan elvégzik vagy elvégeztetik a megfelelőség-értékelést, amelynek eredményeképpen jogosulttá válnak arra, hogy a terméken a CE jelölést elhelyezhetik. E jelölés nélkül az uniós piacon nem is hozható forgalomba az adott termék.
 • Rendelkezniük kell olyan nyilvántartással, amely támogatja a termékekhez kapcsolódóan érkező összes panasz rögzítését, vizsgálatát és a szükséges intézkedések megtételét, ami adott esetben a termék visszahívását jelentheti, továbbá ez a rendszer folyamatos összeköttetést biztosít a forgalmazókkal, hogy a nyomkövetési intézkedések megvalósíthatók legyenek.
 • Minden drónnak egyedi sorozatszámmal kell rendelkeznie, és típusmegjelöléssel kell azokat ellátni.
 • A gyártónak a terméken vagy annak csomagolásán fel kell tűntetnie azon kapcsolattartási adatokat, amelyeken a végfelhasználók elérhetik őket.
 • Ha a gyártó egy saját termékével kapcsolatosan olyan problémát észlel, ami befolyásolja a biztonságos használatot, akkor haladéktalanul cselekszik, és adott esetben kivonja az adott terméket a forgalomból vagy visszahívja azt.
Importőri kötelezettségek

Ez az a szereplő, aki biztosítja, hogy az unió területén csak olyan eszköz kerüljön kereskedelmi forgalomba, amely megfelel minden vonatkozó követelménynek, legyen az jogszabályi vagy egyéb szabályozói.

Forgalomba hozatal előtt:

 • ellenőrzi, hogy a műszaki dokumentáció, használati utasítás és egyéb információk rendelkezésre állnak-e, a terméken szerepel-e a CE-jelölés, gyártó elérhetősége feltűntetésre került-e, és
 • a gyártóhoz hasonlóan az importőr is feltűnteti elérhetőségi adatait a terméken vagy a csomagolásán.

Ha bármelyik pont nem teljesül vagy az importőr okkal feltételezi, hogy a termék nem felel meg valamely követelménynek, akkor azt egészen addig nem hozhatja forgalomba, ameddig annak megfelelősége nem biztosított.

Amennyiben a termék használata bármilyen szempontból kockázatot jelent, akkor erről tájékoztatja a gyártót és az illetékes nemzeti hatóságokat, valamint a szükséges vizsgálatot elvégzi vagy elvégezteti, és ennek eredménye alapján haladéktalanul cselekszik (korrekciós intézkedés, kereskedés felfüggesztése, termék visszahívása stb.).

Forgalmazói kötelezettségek

A forgalmazók azon szereplők, akik kapcsolatba kerülnek a végfelhasználókkal, így végső soron az értékesítéshez kapcsolódik fő tevékenységük. Bár a forgalmazóhoz az importőrön keresztül jut el az értékesítendő eszköz, ettől függetlenül azonban nekik is ellenőrizniük kell néhány tételt.

A termék forgalmazása előtt:

 • ellenőrzik, hogy a műszaki dokumentáció, használati utasítás és egyéb információk rendelkezésre állnak-e,
 • a terméken szerepel-e a CE-jelölés (az a termék, amelyen a CE-jelölés nem szerepel, az az uniós piacon nem értékesíthető, egész pontosan: üzemeltetése csak saját építésű drónként lehetséges, ami kizárja a továbbértékesítést),
 • a gyártó és az importőr elérhetősége feltűntetésre került-e.

Ha bármelyik pont nem teljesül vagy a forgalmazó okkal feltételezi, hogy a termék nem felel meg valamely követelménynek, akkor azt egészen addig nem forgalmazhatja, ameddig annak megfelelősége nem biztosított. Amennyiben a termék használata bármilyen szempontból kockázatot jelent, akkor erről tájékoztatja a gyártót vagy az importót, és az illetékes nemzeti hatóságokat. A használatot érintő biztonsági probléma jelzése esetén az adott termék forgalmazásával kapcsolatos döntést meghozzák, így biztosítva, hogy a továbbiakban veszélyes termékek ne legyenek elérhetők a piacon. Mivel napjainkban még nem érhető el kereskedelmi forgalomban osztályazonosítóval rendelkező drón, így a forgalmazónak kötelezettsége, hogy tájékoztatást adjon a drón felhasználási lehetőségéről, az alábbiak alapján.

Osztályazonosító hiányában a drón legnagyobb felszálló tömege (MTOM) alapján lehet a megfelelő műveleti kategóriába sorolni az eszközt:

 • 500 gramm alatti MTOM esetén A1 műveleti alkategória (repülhet emberek közelébe), vagy
 • 25 kilogramm alatti MTOM esetén A3 műveleti alkategória (legalább 150 méter távolságra minden ipari és lakott területtől),
 • vagy ha az első két korlátozást szeretné túllépni a vásárló, akkor a légiközlekedési hatóságtól műveleti engedélyt kell beszereznie.

Ezekről a korlátozásokról a vásárlást megelőzően, internetes vásárlás esetén a termék honlapján, üzlethelyiségben történő vásárlás esetén a vásárlók számára hozzáférhető és jól olvasható módon kell a tájékoztatást elhelyezni. A tájékoztatási kötelezettség teljesítését a piacfelügyeleti hatóság (a légiközlekedési hatóság, azon belül pedig a Pilóta Nélküli Légijárművek Osztály) ellenőrizheti.

Amennyiben már elérhető lesz osztályazonosítóval rendelkező drón, úgy az EASA által kiadott, magyar nyelvű tájékoztatót köteles elhelyezni a forgalmazó az eszköz dobozában, illetve annak megfelelően kell felvilágosítást adni a végfelhasználók számára a vásárlást megelőzően is.

Ezt megelőzően bármilyen osztályazonosító címke elhelyezése a drónon, a fogyasztók megtévesztésének minősül, és piacfelügyeleti bírság kiszabását vonhatja maga után. A bírság összegének felső határa akár kétmilliárd forint is lehet!

(Folytatjuk)

* * *

Indóház Online – Hivatalos oldal: hogy ne maradj le semmiről, ami a földön, a föld alatt, a síneken, a vízen vagy a levegőben történik. Csatlakozz hozzánk! Klikk, és like a Facebookon!

Kapcsolódó hírek