Elfogadták a személyszállítási szolgáltatásról szóló törvényt

MTI   ·   2012.04.24. 08:01

Szolgáltatásközpontú, átlátható támogatási módokon keresztül ellentételezett, a társadalom és a költségvetés teherbíró képességét figyelembe vevő egységes közszolgáltatási személyszállítási rendszer létrehozását tűzte ki célul a hétfőn elfogadott személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény.

A 233 igen 82 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadott jogszabály a közösségi közlekedés elsőbbségét kívánja elősegíteni az egyéni közlekedéssel szemben, megfelel a személyszállításra vonatkozó európai uniós követelményeknek, megteremti az előre tervezhető, átlátható és fenntartható finanszírozást.

A törvény kiterjed a Magyarország területén végzett belföldi és nemzetközi közúti és vasúti személyszállítási szolgáltatásra, a saját számlás személyszállításra, a vízi személyszállítási közszolgáltatásra, az iskolabusszal, közösségi busszal végzett személyszállításra. Ugyanakkor nem terjed ki az idegenforgalmi szolgáltatás részeként végzett vízi személyszállításra, a különleges szállítási igénnyel rendelkező utascsoportoknak nyújtott nem közforgalmi szolgáltatásra, például a betegszállításra.

Az elfogadott jogszabály több fogalmat is értelmez, köztük az alapellátást, a belföldi személyszállítást, az egységes egyeztetési eljárást, az ellátásért való felelősséget, az elővárosi, a határon átnyúló, a helyi, a nemzetközi, az igényvezérelt szolgáltatást, a közszolgáltatási kötelezettséget, a közlekedési szolgáltatót.

Kimondja a törvény azt is, hogy a személyszállítási közszolgáltatási szerződés kötésére a területet felügyelő miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben, az önkormányzatok nevében a képviselő testület felhatalmazása alapján a polgármester, illetve rendeletben megjelölt közlekedésszervező jogosult.

A személyszállítási közszolgáltatási szerződés része egyebek mellett a közszolgáltatási menetrend, amely elkülönülten tartalmazza az országos, a regionális és elővárosi szolgáltatást.

A közszolgáltatási szerződésnek a többi közt tartalmaznia kell a szolgáltatási feladatokat, a mennyiségi és minőségi feltételeket, a műszaki és technikai elvárásokat, az alvállalkozó bevonására vonatkozó kikötéseket, az igényvezérelt szolgáltatás lehetőségét, a közszolgáltatások díjait, pótdíjait, a díjalkalmazás feltételeit.

Rendelkezik a jogszabály arról is, hogy a munkaadó térítést nyújt a munkavállalónak a személyszállítási közszolgáltatás igénybevételével történő munkába járásának költségeihez, viszont a jogosultak körét, a költségtérítés számítását, mértékét, az igénybevétel jogosultságát a kormány rendeletben határozza meg.

A törvény szabályozza a sztrájk idején nyújtandó még elégséges szolgáltatást a közforgalmú közlekedésben. Eszerint sztrájk idején az elégséges szolgáltatás mértéke a helyi és elővárosi személyszállítási közszolgáltatás esetén a megrendelt szolgáltatás 66 százaléka, országos és regionális viszonylatban 50 százalék.

A jogszabály – néhány rendelkezés kivételével – 2012. július 1-jén lép hatályba, egyes előírások jogharmonizációs, illetve intézményi felkészülési okokból később lesznek érvényesek.

Kapcsolódó hírek