Megalakult az intermodális kerekasztal

iho   ·   2023.12.14. 19:00
00_hungrail_intermodalis

Az új érdekérvényesítési és konzultációs fórumban ágazati civil szervezetek vesznek részt, az intermodális fuvarozás térnyerése érdekében a kerekasztal a közúti és vasúti áruszállítás résztvevőinek teljes spektrumát átfogja.

A közúti és a vasúti áruszállítás elsősorban már nem versenytársai egymásnak, hanem partnerek. Közösen kell dolgozniuk, ha úgy akarnak megfelelni a növekvő nemzetgazdasági és nemzetközi fuvarozási igényeknek, hogy közben környezetünk terhelése ne növekedjen elviselhetetlen mértékben, a föld klímája ne változzon meg visszafordíthatatlanul. Ezt ismerték föl azok a szervezetek, amelynek vezetői december 11-én ünnepélyes keretek között aláírták együttműködési megállapodásukat az intermodális kerekasztal létrehozásáról.

Az üvegházhatású gázok kibocsátásáért Magyarországon is tizenhárom százalékban a közlekedés felel. Az ágazat emissziója továbbra is egyre nagyobb, hiszen a személyközlekedés és az áruszállítás volumene is folyamatosan növekvő tendenciát mutat. A kormányzat szándéka, hogy az ágazat részesedését a bruttó hazai hozzáadott érték öt százalékáról tízre emelje. A klímacélok ugyanakkor a kibocsátás csökkentését követelik meg: a megoldás csakis a legzöldebb szárazföldi közlekedési mód, a vasút részarányának növelése lehet olyan módon, hogy az áru útjának zömét a sínen tegye meg. A szerteágazó szállítási igények kielégítéséhez azonban a kamionos szállítás rugalmasságára van szükség a vasútra ráhordásban és onnan az elfuvarozásban.

Az intermodális kerekasztal létrehozásának célja az intermodális fuvarozás részarányának növelése, hogy teljesíthető legyen az Európai Bizottság fenntartható és intelligens mobilitásra vonatkozó stratégiájának célkitűzése, miszerint a 300 kilométer feletti távolsági közúti fuvarozás ötven százalékát 2050-ig vasúti vagy vízi közlekedésre kell terelni. Továbbá azért, hogy enyhíthető legyen a hazai közúti közlekedés súlyos gépjárművezető-hiánya. Cél, hogy az intermodális fuvarozás fejlesztésével Magyarország reális alternatívaként aktívabban bekapcsolódhasson a nemzetközi árualapokért folyó versenybe. A célok megvalósítása érdekében szükséges a kormányzat érdemi szerepvállalása is. A felek fontosnak tartják az intermodális forgalom elérhetőségének kiterjesztését, annak érdekében, hogy előnyeihez a legkisebb piaci szereplők is egyenlő eséllyel hozzáférjenek.

Az együttműködés területei:

  • Az intermodális fuvarozás fejlesztését akadályozó adminisztratív, technikai és műszaki hiányosságok beazonosítása.
  • Az intermodális fuvarozást ösztönző programok kidolgozása (eszközvásárlás, üzemeltetés, infrastruktúra-fejlesztés).
  • A közúti és vasúti fuvarozási szektor versenyképességi problémáinak és azok megoldási lehetőségeinek azonosítása.
  • A közúti és vasúti fuvarozási szektor számára kölcsönös és arányos előnyöket, továbbá megfelelő szolgáltatási színvonalat garantáló intézkedési és támogatási csomagok kidolgozása.
  • A tisztességes verseny szabályainak következetes betartása.

Az intermodális kerekasztal keretében a nemzetközi gyakorlatokat is figyelembe véve az aláírók részt vesznek az intermodális fuvarozást ösztönző programok kidolgozásában. Javaslatokat tesznek a döntéshozóknak az intermodális forgalom növekedését akadályozó szűk keresztmetszetek felszámolására és az intermodális forgalom növekedését segítő intézkedésekre. Szeretnék, ha a megbízókat is ösztönöznék az intermodális fuvarozás használatára. Ugyancsak szükség van a daruzható félpótkocsik számának növelését célzó intézkedésekre. Megvizsgálják majd azt is, hogy érdemes-e alapítani egy intermodális fuvarozási logisztikai integrátort.

A kerekasztalon belül munkacsoportok jönnek létre: vasúti, közúti, terminál, szállítmányozási, tudatformálási. Utóbbi a kommunikációval, rendezvényekkel és képzéssel egyaránt foglalkozik.

* * *

Indóház Online – Hivatalos oldal: hogy ne maradj le semmiről, ami a földön, a föld alatt, a síneken, a vízen vagy a levegőben történik. Csatlakozz hozzánk! Klikk, és like a Facebookon!

Kapcsolódó hírek