Megújult a GYSEV-OKF megállapodás

Arnold Balázs   ·   2012.01.19. 00:30
kiskep_okf

A GYSEV még 2000-ben kötött együttműködési megállapodást a Katasztrófavédelemmel. Az azóta eltelt évek, és főleg a 2011 végén, 2012 elején bekövetkezett változások indokolták a két szervezet közti együttműködési megállapodás gyakorlati tapasztalatokra épülő megújítását. A soproni vasúttársaság vonalhálózata nemrég a duplájára nőtt. Ez természetesen azt is jelenti, hogy a GYSEV segélyszolgálatának működési területe bővült, a nagyobb terület lefedése pedig kihívás elé állította a vállalatot. Ezen felül, létrejött a GYSEV önálló árufuvarozó társasága, a GYSEV Cargo Zrt. A Katasztrófavédelemnél történt legfontosabb ide kapcsolódó változás, hogy az év elején megalakult az egységes iparbiztonsági hatóság, mely a közúti veszélyesáru-fuvarozás után immár a veszélyes áruk vasúti, légi és vízi szállítását is ellenőrzi.

Az együttműködési megállapodásban rögzítették, hogy a két szervezet évente közös gyakorlatot szervez, ahol a szakemberek valós körülmények között ismerhetik meg egymás járműveit, szakfelszereléseit, a vasút üzeméből adódó speciális veszélyforrásokat, különleges mentési eljárásokat. Az együttműködés elősegíti a szervezetek közti kommunikációt és tapasztalatcserét a felsővezetéstől kezdve egészen a végrehajtó szolgálatig. A megújult együttműködési megállapodást dr. Bakondi György tűzoltó altábornagy, a BM OKF főigazgatója, és Dávid Ilona, a GYSEV elnök-vezérigazgatója írta alá.

Dr. Bakondi György és Dávid Ilona látják el kézjegyükkel a dokumentumot<br>(fotók: a szerző)

A vasút önmagában is kritikus infrastruktúra, így a forgalmat akadályozó tényezők elhárítása mindig is fontos feladat. Ezen túlmenően, a vasút területén veszélyes anyagok szállítása során bekövetkező balesetek nem csak a vasúti közlekedésre, de a környezetre, a lakosságra is veszélyt jelenthetnek. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy a veszélyesanyag-szállítás biztonságosságára mind a vasúttársaság, mind az illetékes hatóság kiemelt figyelmet fordítson. Az esetleges balesetek bekövetkezésekor az értesítés nem szenvedhet késedelmet, a különleges szaktudással és speciális felszerelésekkel rendelkező egységeknek minden esetben a leghamarabb ki kell érkezniük, és meg kell kezdeniük az elhárítást. Ehhez elengedhetetlenül szükséges, hogy a GYSEV és a Katasztrófavédelem között egy olyan kapcsolat legyen, mely zökkenőmentesen működik a való életben is.

A megállapodás szerint a katasztrófavédelem egységei segítséget nyújtanak a vasúton szállított vagy tárolt, fokozottan veszélyes anyag jelenlétében bekövetkezett baleseteknél. A vasút szakemberei közreműködnek az anyag azonosításában, és ha szükséges, biztosítják a mentéshez a szakfelszereléseket és embereket. Hogyha a káreset jellege indokolja, a vasút szakemberei részt vesznek az élet- és vagyonmentésben, a vegyi vészhelyzetek kezelésében és a kárfelmérésben is. Nem a vasút területén történt veszélyes anyag szabadba jutása, súlyos közlekedési baleset vagy bármilyen egyéb rendkívüli esemény alkalmakor a Katasztrófavédelem kérésére a helyszínre riasztható a GYSEV vasúti vegyi elhárító egysége, valamint a műszaki mentő és segélynyújtó egysége is. Ezáltal nemcsak a vasúti közlekedés és áruszállítás, hanem a teljes térség is biztonságosabbá vált.

A GYSEV segélykocsija a soproni éjszakában

Kapcsolódó hírek