Mit jelent az is a mondat végén? Miért kell június 6-án, két hét várható időtartamra a teljes regionális vasúti közlekedést csaknem leállítani? – nyílt levél a szaktárcának a Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetségtől

iho/vasút   ·   2020.06.01. 12:00
bakonyvasut_szovetseg0
Tisztelt Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkársága!

2020. május 28-án a MÁV-Start Zrt. Ideiglenes járványügyi menetrendek a regionális vasútvonalakon is címmel tett ki közleményt weboldalukra.

Mint a Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség, a vasúti közösségi közlekedés támogatására, a vasúti közlekedést igénybe vevő utazóközönség érdekeinek képviseletét ellátó, a közösségi közlekedés integrációját támogató, menetrendi egyeztetési feladatokat, jogosultságokat ellátó önkormányzati hátterű civil szervezet a megjelent hirdetménnyel kapcsolatban az alábbi kérdések megválaszolását kérjük:

 • A közlemény a járványügyi helyzetre történő hivatkozással ideiglenes menetrendek bevezetéséről szól 2020. június 6-ától kezdődően a regionális vasútvonalakon is. Mit jelent az „is” szó a mondat végén? Hiszen járványügyi korlátozást eleddig csak a nemzetközi vonalakon vezettek be, amelyek nem tartoznak a közszolgáltatási feladatok közé, így a Minisztérium meg sem rendeli azokat?
 • Ha járványügyi intézkedésről van szó, úgy bevezetésére miért nem a kijárási korlátozások kezdetétől, avagy azt közvetlenül követően került sor, amikor az utasszám a közösségi közlekedésben, országos szinten, minden viszonylatban és alágazatban drasztikusan csökkent?
 • Ha a járványügyi helyzet miatti ideiglenes intézkedésről van szó, úgy megszüntetésének határnapja, ami logikusan a járványügyi veszélyhelyzet vége lenne, és ismeretünk szerint 2020. június 20-ára várható, miért nem szerepel a közleményben?
 • Ha június 20-án megszűnik a járványügyi veszélyhelyzet, úgy miért kell június 6-án, két hét várható időtartamra a teljes regionális vasúti közlekedést csaknem leállítani?
 • Miért írnak az utazási szokások megváltozásáról, ha egyébként járványügyi korlátozásokról van szó, tehát az érintettek nem utazási szokásaikat változtatták meg, hanem a rendeleti úton bevezetett korlátozások miatt tervezett utazásaikról le kellett mondaniuk, az iskolalátogatás megszűnt, az egészségügyi intézmények korlátozottan fogadták a kezelésre szorulókat stb.? Miért feltételezik azt, hogy a járványügyi korlátozások végével a regionális vasútvonalak utasforgalma nem áll vissza az eredeti szintre, ha ezt egyébként a fővonalak, és elővárosi vonalak esetében feltételezik?
 • A közleményben hivatkozott utasszámlálásokat a járvány idején végezték. Ezek miért alapozhatnak meg ezek menetrendeket a járványt követő időszakban?
 • A vasúti fővonalakon, az elővárosi közlekedésben miért nem végeztek utasszámlálást, noha az utasforgalom ezeken is drasztikusan csökkent a járványügyi kijárási korlátozások idején?
 • Ha a járványügyi korlátozások idején a távolságtartás biztosítása érdekében az iskolalátogatást szolgáló járatok kivételével sehol nem csökkentették a menetrendi kínálatot, sőt a járművek férőhelykínálatát sem (a vasúti fővonalakon és az elővárosi közlekedésben 10-30 utas elszállítására 160-480 férőhelyes szerelvényeket biztosítottak!), akkor a szolgáltatás szűkítése mivel indokolható a járványügyi korlátozásokat követő időszakban?
 • Ha a 2020. június 6-ától bevezetésre kerülő, a vasúti közlekedési szolgáltatást korlátozó intézkedéseket a járványügyi veszélyhelyzet végét követően is fenn kívánják tartani, úgy a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. sz. tv. 26.§-ban előírtakat hogyan kívánják teljesíteni?
 • A Tv. 26.§ (1) bekezdése előírja, hogy a regionális közlekedési közszolgáltatásokat is a kötöttpályás közlekedés lehetőség szerinti előnyben részesítésével kell biztosítani. Az eddig érvényes kötöttpályás szolgáltatási menetrend az érintett vonalakon és térségekben a lehetőségek szerint, a rendelkezésre álló infrastrukturális, járműműszaki, és hálózati menetrendi, csatlakozási feltételek szerint került kialakításra. Ha a járványügyi veszélyhelyzetnek vége lesz, úgy milyen más körülmények indokolják a lehetőségek megváltozását?
 • A Tv. 26.§ (2) bekezdése előírja, hogy a hatályba lépő menetrendekkel kapcsolatban egységes egyeztetési eljárást kell lefolytatni, melybe a szolgáltatókat, és az érintett önkormányzatokat is be kell vonni. Ha a járványügyi veszélyhelyzetre történő hivatkozással bevezetett menetrendet a járványügyi veszélyhelyzet végét követően is fenn akarják tartani, úgy a törvényben előírt egységes egyeztetési eljárást hogyan és mikor kívánják lefolytatni?
 • A vasúti közlekedési közszolgáltatási menetrendek a jelen változtatást megelőzően is megfeleltek a Tv. 26.§ (3) bekezdésében foglalt legkisebb költség elvének, hiszen az érintett vasútvonalakon a lehető legminimálisabb karbantartási szinteken, fejlesztések hiányában amortizációs költségek nélkül végzik immár több évtizedes távlatban a szolgáltatást. A szolgáltatási színvonal, bár a járműállomány műszaki állapota tekintetében megkérdőjelezhető, de a vasút által igen, a közúti közlekedés által viszont nem nyújtott szolgáltatások miatt (mosdó, kerékpár-, babakocsi szállítás, mozgáskorlátozottak utazása, csoportos utazások biztosítása a menetrend szerinti járatokon stb.) egyértelműen lényegesen magasabb színvonalat biztosít, mint a közúti autóbuszos személyszállítás. A bevezetésre kerülő menetrendek a vasúti közlekedést lényegében megszüntetik, vagy használhatatlanná teszik számos útvonalon. Kérdésünk, a jövőben hogyan kívánják biztosítani a szolgáltatási színvonal megtartását az érintett térségekben és viszonylatokban?
 • A 2020. június 6-án életbe lépő menetrend a járványügyi helyzetre történő hivatkozás alapján biztosított törvényi felmentés miatt a mai napon sem ismert, így annak értékelését elvégezni a menetrend bevezetését megelőzően nem tudjuk. Kérjük, hogy az előterjesztett menetrendi tervezetek alapján a Tv. 27.§-ban foglalt közösségi közlekedési alapellátási követelményeknek történő megfelelést településenkénti bontásban a vonzásközpontba történő átszállásmentes eljutás, és hazautazás, a megyeszékhely vonatkozásában az 1 átszállásos eljutás és hazautazás, a fővárosba történő 2 átszállásos eljutás és hazautazás tekintetében az alátámasztó, a menetrendet megalapozó adatok kiadásával igazolni szíveskedjenek.
 • A közlemény azt írja, hogy a felszabaduló jármű kapacitásokat a fővonali közlekedésre csoportosítja át a MÁV-Start. Mely vasúti fővonalakon fognak a jövőben Bz motorkocsik közlekedni? Továbbá elfogadhatónak tartják-e a fővonalak műszaki, pályasebességi paraméterei mellett a mellékvonali motorvonati járművek közlekedtetését ezeken a vasútvonalakon? Itt emlékeztetni szeretnénk Önöket arra a tényre, hogy egyes regionális vonalak járatainak meghosszabbítását a fővárosig, megyeszékhelyekig pont azzal az indoklással utasítják el évek óta, illetve szüntették meg az ilyen szolgáltatást nyújtó járatokat, hogy a vasúti fővonalakon ezeknek a járműveknek a közlekedése forgalmi okokból, az elérhető alacsony legmagasabb sebesség okán nem kívánatos. Pl. Balassagyarmat–Budapest, Győr–Komárom–Székesfehérvár–Sárbogárd–Baja, Zalaszentgrót–Zalaegerszeg, Pápa–Csorna–Győr, Debrecen–Tiszafüred–Eger, Salgótarján–Budapest stb.)
 • A Tv. 27.§ (5) bek. d. pontja alapján az egyéb tevékenységek támogatása is a közösségi közlekedési alapellátás része. A bevezetésre kerülő intézkedés alapjaiban kérdőjelezi meg egyes kiemelt turisztikai célpontok, térségek vasúton történő megközelítését, mely az egyéni és csoportos turisztikai utazásokat súlyosan akadályozza, noha a kormányzat a járványügyi helyzet megszűnését követően pont a belföldi turisztikai utazások fellendülésére alapozza a turisztikai és vendéglátó ágazat gazdasági válsághelyzetének megoldását. Ezek a vasútvonalak a következők: Zalaegerszeg–Bajánsenye, Zalaegerszeg–Rédics, Barcs–Gyékényes, Vác–Balassagyarmat–Ipolytarnóc, Hidasnémeti–Abaújszántó, Kál-Kápolna–Kisújszállás, Esztergom–Komárom, Komárom–Székesfehérvár. Nem gondolják-e, hogy az elmúlt években társadalmi egyeztetések útján kialakult, a belföldi nem autós turizmus hátterét biztosító hálózati kapcsolatokat, regionális menetrendeket fenn kellene tartani, hiszen országos jelentőségűek?

Válaszukat, és a megalapozó adatokat, számításokat – tekintettel a menetrendi változások Önök által meghatározott szűk határidejére – a lehető legrövidebb időn belül várjuk.

Jelen levelünket a benne foglalt a közvéleményt érdeklő, a lakosság jelentős hányadát érintő intézkedések miatt nyilvánosságra hozzuk és a médiának is megküldjük.

Üdvözlettel:

Bödecs Barnabás
elnök
Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség

* *

Indóház Online – Hivatalos oldal: hogy ne maradj le semmiről, ami a földön, a föld alatt, a síneken, a vízen vagy a levegőben történik. Csatlakozz hozzánk! Klikk, és like a Facebookon!

Kapcsolódó hírek