TIR-igazolványok: kiadás és visszavonás

iho   ·   2013.10.03. 08:38

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter rendeletet adott ki az áruk TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó (Genfben, 1975. november 14-én kelt) vámegyezmény végrehajtásáról – olvasható a TTG hírlevél összefoglalójában.

Ennek értelmében Magyarország területén TIR-igazolvány kiadására, és az ezzel összefüggő garanciavállalásra a vámhatóság által felhatalmazott garanciavállaló egyesület jogosult. Az ezzel kapcsolatos eljárás során – a nemzetközi előírásokkal összhangban –, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló EGK tanácsi, illetve bizottsági rendelet értelmében, a garanciavállaló egyesülettől TIR-igazolványonként legfeljebb 60 000 euró összegnek megfelelő mértékű vámtartozás és nem közösségi adó, illetve díj követelhető (forintban kifejezve). A vámhatóság – az adópolitikáért felelős miniszter és a közlekedésért felelős miniszter véleményének kikérését követően – a felhatalmazást visszavonja, ha a garanciavállaló egyesület már nem felel meg az egyezményben és mellékleteiben meghatározott feltételeknek, és a visszavonásról értesíti a TIR Végrehajtó Testületet.

A TIR-igazolvány használatára vonatkozó kérelmet az igazolvány kiadására felhatalmazott garanciavállaló egyesülethez kell benyújtani. TIR-igazolványt csak az a kérelmező kaphat, aki megfelel az egyezményben felsorolt valamennyi feltételnek. Utóbbiak meglétét a garanciavállaló egyesület köteles vizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban értesíteni. A garanciavállaló egyesület értesítése alapján a kérelmező mindaddig jogosult TIR-igazolvány használatára, amíg az előírt feltételeket teljesíti.

Az egyezményben foglaltak alapján a kérelmezőnek az adóhatóság és vámhatóság által kiadott, 30 napnál nem régebbi, az adózás rendjéről szóló törvény szerinti együttes adóigazolást kell benyújtania arról, hogy nincs nyilvántartott tartozása. Továbbá írásban nyilatkoznia kell arról is, hogy nem áll csőd, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, illetve kényszervégelszámolási eljárás alatt. A vámhatóság az egyezményben meghatározott feltételek teljesítése esetén is – ideiglenesen vagy véglegesen – a kedvezményből kizárhatja azt, aki a nemzetközi közúti árufuvarozásra vonatkozó jogszabályokat, illetve a vámjogszabályokat súlyosan megszegte.

A TIR-igazolvány használatára vonatkozó eljárás rendjét, valamint a végrehajtás során alkalmazható, szigorú elszámolású formanyomtatványok mintáit, használatát, hamisítás elleni védelmét és megőrzését az azt kibocsátó nemzetközi szervezet állapítja meg és a nemzeti tagegyesülete útján ellenőrzi. A TIR-igazolvánnyal lebonyolított nemzetközi áruforgalom vámellenőrzésére és a TIR-igazolványok kezelésére a vámhatóság jogosult.

* * *

Indóház Online - Hivatalos oldal: hogy ne maradj le semmiről, ami a földön, a föld alatt, a síneken, a vízen vagy a levegőben történik. Csatlakozz hozzánk! Klikk, és like a Facebookon!

Kapcsolódó hírek