Van pár szabálytalanság Tokodon...

iho/vasút   ·   2017.04.02. 13:45
tokoddrama0

Október közepén jelentettük meg mi is szó szerint a VDSZSZ-nek azt a levelét, amelyben részletesen leírják mindazt, ami Tokodon tolatószolgálat „néven” zajlik, zajlott. A szaktárca reakciójára mostanáig kellett várni. A szó ismét a szakszervezeté:

„Tolatási technológiájában a MÁV Zrt. nem a jogszabályokban és belső szabályozásokban előírtaknak megfelelően járt el, a mozdonyvezetők utasításellenesen, az előírt állomásismereti vizsga és pilóta nélkül teljesítettek szolgálatokat, illetve a MÁV Zrt. és a vizsgálatot végző orvos sem a kormányrendelet előírásainak megfelelően járt el.

2016. október 20-án benyújtott bejelentésünkre érdemi válasszal szolgált Seszták Miklós nevében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium röviddel azután, hogy szakszervezetünk a nemzeti fejlesztési miniszterhez fordult az NKH működésével kapcsolatos problémák – így többek között a szinte minden esetben indokolatlanul hosszú hatósági eljárás – miatt. A levélből számunkra egyértelműen kiderült:

  • a tolatások technológiájával kapcsolatosan, hogy a MÁV Zrt. nem a jogszabályokban és belső szabályozásokban előírtaknak megfelelően járt el;
  • a mozdonyvezetőkkel kapcsolatosan, hogy az előírt állomásismereti vizsga és pilóta nélkül teljesítettek szolgálatokat, utasításellenesen;
  • az orvosi vizsgálatokkal kapcsolatban, hogy a MÁV Zrt. és a vizsgálatot végző orvos nem »A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és egészségügyi vizsgálat rendjéről« szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően jártak el.

Egyértelmű, hogy a fenti szabálytalanságok önmagukban is a vasúti közlekedés biztonságát veszélyeztetik, ezért ezek megszüntetése, jövőben történő alkalmazásuk megelőzése – a jogszabályba foglalt visszatartó erejű szankciók útján – alapvető érdeke a pálya működtetőjének és használójának, munkáltatónak és munkavállalónak – és természetesen a Hatóságnak is egyaránt.

(fotó: VDSZSZ)

Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke értesítést kért az NKH elnökétől a fentiekkel kapcsolatosan megtett intézkedésekről. Egyúttal tájékoztatás és a szükséges intézkedések megtétele érdekében megküldte a Kaposvári Járás és Nyomozó Ügyészség határozatát, amely a 2015. december 19. napján, Jákó-Nagybajom állomáson történt események kapcsán született (erről rövidesen írunk).

Előzmény: az október 19-én Tokodon tapasztaltak miatt többek között a vasúti közlekedés biztonságát közvetlenül és súlyosan veszélyeztető állapotok azonnali kivizsgálását kezdeményeztük Alscher Tamás, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Vasúti Főosztályának vezetője részére írt levelünkben.

Tokod állomáson a végpont felőli váltókörzetet a szakszolgálat gyakorlatilag kizárta a váltók leromlott műszaki állapota miatt. Ezért Komárom felől csak az állomás átmenő fővágányára lehet be- és kijárni. A tolatószemélyzet egy műszak alatt közel 100 kocsit rendez, amihez a technológia által megkövetelt, és a megrendelő által igényelt 1+1 fő a tartósan fennálló létszámhiány miatt rendszeresen nem áll rendelkezésre. Ezért a nem ritkán 630 méter hosszúságú vonatokkal egy tolatásvezető végzi a kocsik rendezését – akkor is, ha a távolbalátás korlátozott. Az esti órákban elégtelenül megvilágított terepen ráadásul használhatatlan rádiókkal teszik ezt, amelyek maximum 300 méteres hatótávot képesek lefedni.

A vonóvezetékes váltók berendezésének átalakítását a helyszíni állítású váltóknak megfelelően megkezdték. Az 1-es őrhelyen hat váltót szerelnek át helyszíni állításúra, amelyekből pár közel 300 méterre esik a váltókezelő őrhelytől. A vonóvezetékes váltókezelők helyszíni állítású váltókezelői munkakör végzésére érvényes orvosi vizsgálattal nem rendelkeznek. A módosított Kezelési Szabályzatot nem oktatják, gyakorlati oktatások szintén nincsenek, pusztán csak aláíratják a kiképzést igazoló dokumentumot. Mint a VDSzSz Szolidaritás alelnöke írta:

A változásokat a munkáltató ideiglenesen tünteti fel, bár ennek annyi a valóságtartalma, mint annak, hogy a szovjet hadsereg ideiglenesen állomásozott hazánkban. Az állomáson adódó kocsirendezési feladatok ellátásához a végleges megoldás az évek óta elhanyagolt, karbantartatlan vonóvezetékes váltók felújítása lenne, amit mi már nem is remélünk.

Döbbenten tapasztaltuk, hogy az állomáson állomási tolatást végző Komárom telepállomású vontatójármű mozdonyvezetője tokodi állomásismereti vizsga nélkül egyedül, az előírt pilóta nélkül látja el szolgálatát. A mozdonyvezető elmondta: tekintettel arra, hogy korábban nem volt hajlandó állomásismeret hiányában állomási tolatószolgálatot ellátni, egy parancskönyvi rendelkezést dugtak az orra alá aláírásra. Ezzel a munkáltató úgy vélte, hogy az utasítást felülbírálva lehetővé válik állomásismeret nélkül is a szolgálat egyedüli ellátása. (Érthető, hogy a mozdonyvezető végrehajtotta, hiszen nem akart Németh Zsolt sorsára jutni, akit Csépke András a MÁV Start Zrt. vezérigazgatója a hatóság asszisztálása mellett azonnali hatállyal kirúgatott).

Tagtársaink elmondása alapján ez a megtűrt, elrendelt, a vasúti közlekedés biztonságát súlyosan és közvetlenül veszélyeztető gyakorlat már több mint egy hónapja tart. A tarthatatlan állapotokat észlelve haladéktalanul SMS-ben tájékoztattuk a tisztelt hatóságot, csakúgy, mint a MÁV Zrt. Budapesti Igazgatóság forgalmi osztályvezetőjét: telefonon közöltük az általunk tapasztaltakat, aki intézkedés helyett megnyugtatónak gondolt választ adott. Eszerint – a VDSzSz Szolidaritás alelnöke szavaival – »a forgalom részéről minden rendben, a MÁV START Zrt. nem biztosította a megfelelő vizsgákkal rendelkező munkavállalót. Számunkra érthetetlen, hogy a MÁV Zrt. illetékesei sokadik felhívásunk ellenére sem hajlandóak élni a HÜSZ-ben rájuk ruházott ellenőrzési jogukkal, és intézkedési kötelezettségükkel.«

Bárány Balázs jelezte, hogy a miértre nem tőlük, hanem a hatóságtól várunk érdemi, a szokásos köntörfalazásoktól mentes választ. Leszögezte: a vonatkozó utasítások meg nem tartásából adódott helyzet tűrhetetlen, mivel – ahogy már utaltunk is rá – nem csak rendkívül balesetveszélyes, hanem a szükségesnél nagyobb fizikai és mentális terhet ró tagjainkra.

Az aztán már mindennek a teteje, hogy a MÁV Zrt. tudtával és egyetértésével például az egyik vonali tolatásvezető nappalos szolgálatban a MÁV Zrt. munkavállalójaként, éjszaka a Jelzőőr Kft. színeiben végzi feladatait, megszakítás nélkül 48 órán keresztül. A nappalos szolgálat vége és az éjszakás szolgálat kezdete között 1 másodperc pihenő sincs még papíron sem biztosítva.

A VDSzSz Szolidaritás alelnöke jelezte: a leírtak alapján számára kétségtelen, hogy a vasúti közlekedés biztonságát közvetlenül, súlyosan veszélyeztető állapotok azonnali kivizsgálást, a hatóság részéről intézkedést és felelősségre vonást igényelnek. A hatóság munkájának segítése és önmagunk tisztán látása érdekében személyes megbeszélést is kezdeményeztünk.”

* * *

Indóház Online – Hivatalos oldal: hogy ne maradj le semmiről, ami a földön, a föld alatt, a síneken, a vízen vagy a levegőben történik. Csatlakozz hozzánk! Klikk, és like a Facebookon!

Kapcsolódó hírek