Vizsgázik az új termékdíjrendszer

iho/zöldút   ·   2012.04.20. 06:30
kiskép

Tizenhat évet élt a környezetvédelmi termékdíjról szóló, 1995-ben életbe lépett törvény. A jogszabály többször módosított változata kötelezően befizetendő díjat írt elő olyan termékekre, melyek a környezetet szennyezik. A befizetésekből befolyt összeg a díjköteles termékekből keletkezett hulladék kezelését finanszírozta.

A kapcsolódó végrehajtási és kormányrendelet alapján a kötelezettség alá tartozó termékkörökből keletkező hulladék gyűjtését, feldolgozását, hasznosítását koordináló szervezetek végezhették.

A törvény értelmében termékdíjköteles az áru csomagolása, a gumiabroncs, az akkumulátor, egyéb kőolajtermékek (kenőolajok), elektromos és elektronikai berendezések és a reklámhordozó papír.

Szinte minden termékdíjköteles: a csomagolóanyagok, a targonca gumiabroncsa és akkumulátora, valamint a hidraulikába töltött kenőolaj is

A díj fizetésére a termékek első belföldi forgalomba hozója, saját célú felhasználója, valamint bérgyártatója kötelezett.

A koordináló szervezetekkel kötött megállapodások mentesítették a nagy mennyiségű termékdíjköteles árut forgalomba hozó, illetve felhasználó kötelezetteket a termékdíjfizetés alól. Helyette a szerződésben rögzített mértékű hasznosítási díj volt esedékes, ami a fizetendő termékdíj felénél is alacsonyabb összegű volt.

Tavaly nyáron megjelent az új termékdíjtörvény első változata, amely az év során többször változott. Hosszú várakozás után az év utolsó napjaiban végül megjelent a végrehajtási rendelet is. Az új jogszabály megszüntette az addig hatályos 1995. évi LVI. törvényt és a hozzá kapcsolódó végrehajtási jogszabályokat is.

A 2012. január elsejétől hatályos termékdíjtörvény több ponton jelentős változást hozott: a hasznosítást koordináló szervezetek tevékenysége – ezáltal az alacsonyabb hasznosítási díj is – megszűnt. Feladatukat az állam vette át az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség létrehozásával. Az új jogszabályban nincsenek mentességek, kedvezmények, minden kötelezettnek teljes díjtétellel kell a fizetendő termékdíj összegét meghatározni, majd befizetni. Magasabbak a díjtételek is, különösen az egyéb kőolajtermékek és a reklámhordozó papírok esetén.

Szintén jelentős változás, hogy a fizetési kötelezettség a csomagolást végző helyett idén a csomagolószer első belföldi forgalomba hozóját terheli. Ennek következtében csökken a kötelezettek száma.

Az új szabályok szerint a kötelezettség nem az áru becsomagolásakor, hanem korábban, a csomagolóanyag megvásárlásakor keletkezik

Az új rendszerben megmaradó kötelezetteknek április 20-ig újból be kell jelentkezniük a vámhatóság által létrehozott elektronikus nyomtatványon.

Bővült a termékdíj-visszaigénylésre jogosultak köre is. Míg az elmúlt év végéig termékdíj-visszatérítést kizárólag a kenőolajok újrafeldolgozásának jogcímén lehetett kérelmezni, az idei évtől ezt a gyakorlatot a csomagolóanyagra is kiterjesztették. A kenőolaj termékdíjának visszatérítését az új szabályok értelmében a zöldhatóság helyett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) végzi el.

A csomagolószer exportja esetén a termékdíj visszaigényelhető

A jogszabállyal együtt az adóbevallás nyomtatványa és a kitöltésénél alkalmazott termékazonosító kódok is jelentősen megváltoztak. A bevallást április 20-i határidővel kell elektronikus úton benyújtani a vámhatóságnak. A bevallás beküldésével együtt a termékdíjat is be kell fizetni.

Kapcsolódó hírek