Malév: különleges felszámolás?

iho/repülés   ·   2012.01.10. 09:24
q400_cim_1

A százmilliárdos állami támogatás visszafizetésére képtelen Malév Zrt.-t stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté nyilváníthatja a kormány – írja a Napi Gazdaság. Ilyen kormányrendeletet olyan csődhelyzetbe került vagy fizetésképtelenné vált gazdasági társaságok esetében hozhatnak, amelyek reorganizációja és adósságainak rendezése nemzetgazdasági érdek, vagy éppen a megszüntetésük kiemelt gazdaságpolitikai érdek. Ezen cégek csőd- és felszámolási eljárását a csőd- és felszámolásokról szóló törvénytől eltérő szabályok szerint kell lebonyolítani; élükre állami vagyonfelügyelőt vagy felszámolót neveznek ki, amely csak az állami Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. lehet. Az erről szóló törvénymódosítást tavaly nyáron fogadta el a parlament.

Az eltérő szabályokat kell alkalmazni a nemzetbiztonsági védelem alatt álló cég esetében is, ha „a veszteséges gazdálkodást eredményező okok miatt a vagyonhiány előreláthatólag nem szüntethető meg, a veszteségek halmozódása nem állítható meg, a gazdálkodó szervezet megmentési célú tulajdonosi vagy állami támogatásban nem részesíthető, de tevékenysége folyamatosságának és folytatásának érdekében közérdek fűződik a gazdálkodó szervezet vagyonának működő üzemként történő értékesítéséhez” – idézi a Malévra pontosan illő jogszabályt a Napi Gazdaság.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű céget – működésének időleges biztosítása érdekében – rendkívüli moratórium illeti meg (fizetési haladék) a vele szembeni követelések teljesítésében, ami a csődeljárás vagy felszámolás elindulásakor 90 nappal meghosszabbítható. Az állami felszámolót nem lehet felmenteni, szabálysértés esetén csak pénzbírság szabható ki rá.

A vagyonértékesítést nem nyilvános eljárás keretében bonyolíthatja le a felszámoló, az értékesítés és az értékesítés módja ellen nem lehet kifogással élni. A felszámoló – a működő üzemként való értékesítés érdekében – megtagadhatja a tájékoztatást az adós cég vagyoni és pénzügyi helyzetéről, szerződéseiről, szerződéseinek felmondásáról, készleteinek selejtezéséről a hitelezőknek, a munkavállalóknak, az üzemi tanácsnak és az állami foglalkoztatási szervnek egyaránt – írja a gazdasági napilap.

Kapcsolódó hírek