Tűzszerészek dolgoznak a debreceni fővonalon

Nagy Tamás   ·   2012.09.01. 19:00
00

Augusztus 21-étől szeptember 22-éig módosított menetrend, szeptember 2-áig pedig teljes vágányzár van érvényben Fegyvernek-Örményes és Kisújszállás vasútállomások között, a 100-as fővonal Szolnok–Püspökladány szakaszának EU-s forrásból történő felújítása során. Az új pálya fektetését megelőző előkészítési munkálatok során második világháborús harci pusztítás maradványai kerültek elő nagy tömegben a pályatestből.

A markológép éles síppal jelzi, hogy ismét „kapás” van<br>A képre kattintva fotógaléria nyílik<br>(a szerző felvételei)

1944 őszén a debreceni front támogatására magyar–német lőszerszállító katonavonat közlekedett az érintett vonalon, amelyet ellene irányított, célzott szovjet légitámadás semmisített meg Örményes község határában, Fegyvernek-Örményes állomás végponti váltókörzetétől nem messze, a nyílt vonalon. A még élő szemtanúk visszaemlékezése szerint a felrobbanó szerkezetek miatt a pusztítás elementáris erejű volt. A felrobbant és éles állapotú lőszerek hatalmas mennyiségben szóródtak szét a környéken, amelyeket a háborút követő újjáépítés során – részben a járműroncsokkal együtt – a vasúti alépítménybe temettek vissza. (További vasúttörténeti kutatás eredménye lehet annak megállapítása, hogy a nyilvántartásból ebben az időben eltűnt 424,188 volt-e a támadásban nagy valószínűséggel javíthatatlanul sérült vontatójármű.)

A tűzszerész egy megsemmisült gyalogsági repeszgránátot helyez el a konténerben

A lő- és robbanó szerkezetek nagy mennyisége és veszélyessége miatt a múlt héttől teljes vágányzárat kellett elrendelni. A két állomás között a módosított menetrendű gyorsvonatokhoz három pár autóbusz szállítja az utasokat. Az új pálya fektetése előtti előkészítő munka jelenleg budapesti tűzszerészek állandó, huszonnégy órás felügyelete mellett folyik. A napi „termés” – 40 milliméteres magyar légvédelmi repeszgránátok, 75 milliméteres magyar repesz- és páncéltörő gránátok, 105 milliméteres magyar repeszromboló és rombológránátok, valamint gyalogsági éles lőszerek és megsemmisült robbanótestek – veszélyességi szempont szerint elkülönítve, fegyveres őrizettel ellátott konténerbe kerül, majd innen azt a kijelölt helyszínre szállítják, és ott felrobbantják.

Nagy Norbert tűzszerész zászlós egy rózsa alakban szétnyílt páncéltörő gránátot mutat be a sajtó képviselőinek

Kapcsolódó hírek

Vasút Nagyvasút

Földrengés helyett útkeresés a vasúti árufuvarozásban

T. Hámori Ferenc   ·   2024.02.19. 15:00

Két éve még „földrengést” vártak a vasúti áruszállításban érdekelt társaságok a vontatási energia árának drasztikus emelkedése miatt. Bár az áramár csökkent, a kargócégeket továbbra is foglalkoztatja a fuvardíj-kalkuláció tervezhetőségének kérdése, de még ennél is jobban az, hogy a honi vasút infrastruktúrájának állapota erősen kifogásolható, a lassújelek, a tengelyterhelés-korlátozások pedig nem előnyükre befolyásolják a társaságok működési eredményeit.