Agglomerációs járatok volánosítása: válaszolt az NFM

iho/közút   ·   2013.01.06. 09:00

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) közleményében hatékonyabb és gazdaságosabb üzemeltetési kereteket, magasabb ellátási színvonalat igér a budapesti elővárosi forgalomban, ezzel is javítva a fővárosban és környékén lakók életminőségét. A Budapesti Közlekedési Központ 2012-ben közvetlen odaítéléssel kötött közszolgáltatási szerződést a BKV-val. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló, tavaly elfogadott törvény és a vonatkozó uniós rendelet alapján így a BKV belső szolgáltatónak minősül, és 2013. május 1-jétől Budapesten kívül nem láthat el közszolgáltatási feladatokat.

Az NFM ezért jogszabályi kötelezettsége alapján e határidővel a Volánbusz Zrt.-t bízza meg a járatok üzemeltetésének átvételével. A változás 9 agglomerációs települést (Budakeszi, Budaörs, Diósd, Gyál, Nagykovácsi, Pécel, Solymár, Szigetszentmiklós, Törökbálint) érint. E helységek kiszolgálása jelenleg 27 nappali és 8 éjszakai autóbuszvonalon összesen 132 autóbusszal történik. Az agglomerációs vonalakon iskolai előadási napokon mintegy 3700 járat teszi lehetővé a településeken lakók helyi közlekedését és Budapestre jutását.

Hatékonyabb forgalomszervezéssel a feladatok kevesebb autóbusszal, ugyanakkor az utasok szempontjából nem érezhető teljesítménymegtakarítás mellett is elláthatók. A szolgáltatási színvonal új, környezetbarát autóbuszok közlekedtetésével mindenképpen javulni fog, esetenként többletjáratok közlekedtetésével, a menetidő csökkentésével emelkedik. A települések és a főváros közötti kapacitás, az utasok számára megszokott útvonalakon elérhető ellátás egy-egy új hálózati elem bekapcsolásával megmarad.

Az új járművek már megindított beszerzése várhatóan csak az idei év második felében zárulhat le, az autóbuszok megérkezéséig tartó átmeneti időszakban ezért a közlekedés bérleti konstrukcióban beszerzett járművekkel valósulhat meg. A BKV a későbbiekben felszabaduló autóbuszait a fővárosi helyi közlekedési igények kedvezőbb kiszolgálására használhatja majd. A Volánbusz az átvett feladatokat jelentős részben a BKV által jelenleg foglalkoztatott munkavállalók bevonásával tervezi ellátni – áll a minisztárium közleményében.

A BKK április végéig szolgáltat Solymáron<br/>(fotó: Vörös Attila)

A témában megkerestük a leginkább érintett BKK-t, ők az alábbiakat válaszolták: a Budapesti Közlekedési Központ által összefogottan, zömében a BKV által üzemeltetve jelenleg 49 autóbuszvonal hagyja el a városhatárt, ezeken csúcsidőben 169 jármű közlekedik. A városhatárt néhány száz méterrel elhagyó vonalakat leszámítva is csúcsidőben 127, az állományi tartalékokkal együtt 140-150 autóbuszt érint a rendszer. Ezek a vonalak egyaránt, integrált formában ellátnak budapesti helyi feladatokat, helyközi feladatokat és környéki helyi személyszállítási feladatokat is, így vonalanként jellemzően három ellátási felelős (állam, Budapest, környéki település) feladatának teljesítésében vesznek részt.

A vonalak jelenleg a 2013. április 30-áig hatályos, településenként megkötött háromoldalú megállapodások szerint közlekednek, amit a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény most és a jövőben is lehetővé tesz. A törvény a gazdaságilag hatékony és utasbarát kiszolgálás érdekében kifejezetten el is várja az ellátási felelősök együttműködését.

A témában október, november folyamán a BKK és a Közlekedéstudományi Intézet, mint az NFM szakmai megbízottja között folytak kifejezetten szakmai egyeztetések, amelyek a szolgáltatások lehetséges fejlesztésére és az utasbarát integráció fokozására irányultak, ezek azonban az ellátási felelősök közös döntéséig még nem jutottak el. Hangsúlyozzuk, hogy az ügyben további, igen alapos szakmai egyeztetéseket tartunk szükségesnek, írja a BKK. Ahhoz, hogy egy ilyen átállás sikeres legyen, számos, az utasokat és a gazdálkodást érintő kérdésben szükséges a részleteket kidolgozni és jól előkészített módon bevezetni, például:

  • az egységes, összehangolt menetrend kidolgozását, amely a helyi és az elővárosi utasok számára is biztosítja a magas minőségű, egyúttal gazdaságos szolgáltatást,
  • az egységes utastájékoztatás előkészítését és megvalósítását,
  • az egységes arculat megvalósítását,
  • az egységes forgalomfelügyelet, forgalomirányítás megvalósítását, beleértve ennek technikai rendszerét is, amely a ténylegesen összehangolt és optimális lebonyolítás megvalósításához kell,
  • az egységes tarifa megvalósítását, hiszen ma a BKK és a Volánbusz tarifarendszere nagymértékben eltérő a városhatáron kívül,
  • a bevételbeszedés és bevételfelosztás metodikájának kialakítását, továbbfejlesztését,
  • az ellátási felelősök részéről történő finanszírozás rendezését.

Az egyeztetésekbe a környéki településeket is be kell vonni, hiszen ők évente mintegy 500 millió forinttal járulnak hozzá az üzemeltetéshez. Ezt az önkormányzatok a BKK-val folytatott tárgyalások eredményeként, a 2013. évi gazdálkodási helyzetük mellett is vállalni tudták. Ezért cserébe a szolgáltatás sok tekintetben illeszkedik a környéki önkormányzatok speciális igényeihez a szűkebben vett helyközi feladatokon túlmenően. Ennek a fajta partnerségnek a fenntartása a jövőben is indokolt, hiszen az egységes, integrált kiszolgálást segíti elő.

Kapcsolódó hírek