Eredményhirdetés az őrmezői csomópont tervpályázatán

iho   ·   2013.04.10. 13:00
00

Az M4 építését a jelenlegi városvezetés úgy örökölte meg, hogy a Kelenföldi pályaudvar Őrmező felőli oldalának felszíni rendezésére nem születtek tervek.

A kiírás komoly feltételeket támasztott: a metró felszíni épületéből egyenest egy termináljellegű buszpályaudvarra juthatnak az utasok, ahol az Őrmező–Gazdagrét felé közlekedő helyi és a környéken járó helyközi autóbuszokra lehet felszállni. A tervezett buszpályaudvar területén 500 férőhelyes P+R parkoló, K+R (kiss and ride, azaz az autóból kiszálló utasok búcsúzkodására használható) megállók, taxidrosztok épülnek. A gyalogosok és a kerékpárosok számára is teljesen átjárható lesz a terület, utóbbiakat 120 B+R tároló is várja.

Az egyik részlet az 1-es...<br>(forrás: BKK)

A pályázaton megadott, március 4-i határidőre tizenkét pályamunka futott be, az előírt követelményeknek mind eleget tett. A 11 fős bírálóbizottság elnöke Finta Sándor fővárosi főépítész volt, emellett Vitézy Dávid BKK-vezérigazgató, Takács Viktor XI. kerületi főépítész, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara, a Magyar Építészkamara, a Budapesti Építészkamara, továbbá a BKK szakértői vettek részt.

A bírálat szempontjai többek közt az átfogó városépítészeti koncepció minősége, a programnak és a funkcionális követelményeknek való megfelelés, a településrendezési, építési előírások betartása, az építészeti kialakítás minősége, a környezetbe illesztés, a gazdaságos üzemeltetés, az energiatakarékosság és a tervpályázati mű kidolgozottsága (külön fontossággal a műszaki tartalom) voltak. A tizenkét pályamű közül a első díjat (amely hat-hat millió forint jutalommal járt) megosztva a  MARP–DET–TP-Terv konzorcium 1-es számon benyújtott, és a Mérték Építészeti Stúdió Kft. 6-os számú pályaműve nyerte.

...és a 6-os pályaműből

Kapcsolódó hírek