Mégsem Isuzuk, hanem MAN-ek érkeznek Budapestre

Ács Attila   ·   2020.06.05. 09:00
MAN_Lions_City_VT-Arriva_BKK_C5_kicsi
Pontosítást kért a BKK, megtesszük

Az 1500 Ft/kocsikilométer ajánlati ár az ajánlati szakasz első ajánlatában szereplő ajánlati ár volt. A tárgyalásokat követően ajánlattevő végleges ajánlata 829 Ft/kocsikilométer.

 

Korábban írtuk:

Hosszú vajúdás után megszületett a végleges eredmény a BKK „C5” jelű „Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése” tenderén, ennek értelmében a VT-Arriva várhatóan még az idei év végén húsz új MAN Lion’s City szóló autóbusz állít forgalomba Budapesten, a szerződés összértéke több mint 24 milliárd forint. Az elsődlegesen felröppen hírek szerint a fővárosban (is) ismeretlen B Euro Car Kft. nyert volna olcsóbb ajánlattal és Isuzu Citiport buszokkal, ezért a BKK-hoz fordultunk, hogy segítsenek tisztázni az ügy részleteit (szó szerint közöljük a válaszokat – a szerk.):

– Végül melyik cég lett a nyertes ajánlattevő? Milyen ajánlattal?

– Tárgyi közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlatot, az összegezés módosítását követően a VT-ARRIVA Személyszállító és Szolgáltató Kft. nyújtotta be, az ajánlattevő ajánlata az alábbi megajánlást tartalmazta:

  • nettó ajánlati ár a szolgáltatásra (Ft/kocsikilométer): 1500,
  • járműhajtás típusa környezetvédelmi szempontból (Euro 6 dízel, CNG, hibrid, elektromos üzemű): Euro 6 dízel.

Miért nyújtottak be vitarendezési kérelmet és mi lett ennek az eredménye?

– Négyszer nyújtottak be előzetes vitarendezési kérelmet az eljárás alatt, ezek eredménye az alábbiak szerint alakul :

  • az első előzetes vitarendezési kérelmet a B Euro Car Kft. ajánlattevő nyújtotta be, amely kérelmet ajánlatkérő teljes terjedelmében elutasított.
  • A második előzetes vitarendezési kérelmet a VT-ARRIVA Kft. ajánlattevő nyújtotta be. Az ajánlattevő kérelmében előadta, hogy:

1. Az eljárás nyerteseként a 2020. január 8. napján megküldött összegezés szerint, a B Euro Car Kft. mint nyertes ajánlattevő (a továbbiakban: ajánlattevő) nem felel meg az ajánlatkérő által előírt M1. műszaki- és szakmai követelményeknek. (Ajánlattevő a műszaki- és szakmai alkalmasságát az M.6. L.O.G. Kft. mint erőforrást nyújtó szervezet referencia igazolásával igazolta. A benyújtott referencia igazolást a PARTISCUM BUSZ Kft. állította ki.) A benyújtott referencia-igazolásban a teljesítés kezdő és befejezési időpontja (a teljesítés időtartama) olyan tartalommal került megjelölésre, amely alapján a referencia meg nem felelőssége állapítható meg, mivel annak befejező dátumaként 2019. december 31. napja szerepel, holott az ajánlatkérő által előírt, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapos időtartam 2019. október 23. napján lezárul, azon túl nem nyúlhat.

Piaci információk alapján vélelmezhető, hogy a referencia igazolásban megjelölt teljesítési mennyiség vonatkozásában a szerződésszerű teljesítés a szerződés „nem minden pillanatában”, azaz nem folyamatosan történt, a referencia nyilatkozat nem igazolta a szerződésszerű teljesítést.

Ilyen török gyártású Isuzu Citiport buszokat hozott volna a B Euro Car Kft. (fotók: Ács Attila)

A Döntőbizottság D.10/33/2019 számú határozatában kimondta, hogy a PARTISCUM BUSZ Kft. és az M.6. L.O.G. Kft. megsértette a Kbt. 141. § (6) bekezdés b) pontját, és mindkét fél vonatkozásában 60-60 millió forint bírságot szabott ki. Azzal, hogy az ajánlatkérőként eljáró PARTISCUM BUSZ Kft. a nyertes ajánlattevő M.6. L.O.G. Kft. által felajánlott nem szerződésszerű teljesítést elfogadta, akként sértette meg a Kbt-t, hogy a feltételek módosítását nem szerződésmódosítás keretében rögzítette, amelyre egyébként a szerződésmódosítás lehetőségét biztosító, Kbt-ben megjelölt jogcímek fennállása esetén kifejezett felhatalmazással rendelkeznek a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben részes felek. Erre tekintettel a tárgyi jogorvoslati eljárásban elmarasztalt felek mulasztásba kerültek (szerződés írásbeli alakban történő, megfelelő módosításának elmulasztása a Kbt-nek megfelelően), amely jogsértést valósított meg. A PARTISCUM BUSZ Kft. a kiszabott bírságot a megfizette, ezzel mintegy elismerve a Döntőbizottság határozatát.

Figyelemmel a fentiekre, az M1 műszaki-szakmai alkalmasság vonatkozásában az ajánlattevő nem igazolta alkalmasságát, amely alapján az ajánlata érvénytelen. Továbbá a referenciában szereplő fent részletezett valótlan nyilatkozatok megalapozták a hamis adatszolgáltatást is.

2. Ajánlattevő hamis nyilatkozatot tett, mivel fennáll az erőforrást nyújtóval szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontjában megjelölt jogsértés, ajánlattevő azonban úgy nyilatkozott, hogy nem vesz igénybe olyan alvállalkozót, illetve erőforrást nyújtó szervezetet, aki a kizáró feltételek hatálya alá tartozik.

3. Ajánlattevő által benyújtott, ISO alkalmassági feltételt igazoló dokumentum nem megfelelő, mivel azon tanúsított helyként olyan cím szerepel (2040 Százhalombatta, Belterület Benta Major 2982/8. hrsz.), amely a rendelkezésre álló céginformációs adatok alapján a B Euro Car Kft. ajánlattevő vonatkozásában sem székhelyként, sem fióktelepként nem szerepel. Ezzel szemben a tanúsított hely az ajánlattevő alkalmasságát igazoló M.6. L.O.G. Kft. fióktelepe.

4. Ajánlattevő hamis nyilatkozatot tett azzal, hogy az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban az alkalmassága vonatkozásában igennel nyilatkozott, ennél fogva az eljárásból kizárandó.

5. Ajánlattevő nem bocsátotta rendelkezésre az ajánlati biztosítékot a részvételi dokumentációban meghatározott határidőre.

6. A megtekintett jellegrajz alapján az ajánlattevő által megajánlott jármű ENSZ- EGB 107 előírásai szerint számított állóhely- számítás nem szerepel a dokumentumok között, így a megajánlott műszaki tartalom megfelelősége nem meghatározható.

A fenti vitarendezési kérelemben foglaltaknak ajánlatkérő az első kérelmi elem vonatkozásában részben helyt adott, amelyre tekintettel ajánlatkérő 2020. január 28. napján módosította az eljárást lezáró összegzését:

  • a B Euro Car Kft. ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánította a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján,
  • a VT-ARRIVA Kft. ajánlattevőt hirdeti ki nyertes ajánlattevőnek.

Az előzetes vitarendezési kérelem további kérelmi elemeit Ajánlatkérő érdemben elutasította, továbbá az eljárás vonatkozásában benyújtott további előzetes vitarendezési kérelmek valamennyi elemei is elutasításra kerültek. A vitarendezési kérelmek, valamint az azokra adott válaszok teljes terjedelemben, részletesen elérhetők és megismerhetők.

Jól ismert típus Budapesten a szóló MAN Lion's City: 2014-ben a Volánbusz 106-ot, 2015 és 2017 között a VT-Arriva pedig 132-t állított forgalomba. Ilyenből érkezik még húsz példány

Milyen típusúak lesznek az új buszok?

– MAN Lion’s City A21 (a 2017. évben a budapesti vonalakon már forgalomba állt járművekkel megegyező új széria).

Mikor számíthatunk az új buszok megjelenésére?

– Az új buszok a tervek szerint a szerződés hatálybalépésétől számított 7. hónap 1. napján állnak forgalomba: 20 db jármű.

Tárgyi eljárás vonatkozásában további részletes információk érhetők el a Közbeszerzési Értesítőben megjelent KÉ 9137/2020 iktatószámú eredménytájékoztató hirdetményben.

Várhatóan melyik vonalakon állnak majd forgalomba?

– A BKK a most megkötött szerződéssel a jelenleg élő, azonban még 2020 folyamán lejáró, azonos darabszámú autóbusz üzemeltetéséről szóló szerződés pótlását kívánja megoldani. A jelenlegi szerződés alapján közlekedő autóbuszok a dél-budai térségben járnak, ezért a kiváltásukra érkező autóbuszok is ebben a térségben fognak forgalomba állni.

Lehet-e számítani bizonyos típusok eltűnésére a városból?

– Az új járművek a lejáró B5 jelű szolgáltatási szerződés keretében üzemelő járművek helyébe lépnek, így a VT-Arriva Kft. által jelenleg üzemeltetett Volvo B7RLE Alfa-Localo és Mercedes-Benz O530 Citaro autóbuszok kikerülnek a fővárosi állományból.

Valószínűleg idén utazhatunk utoljára Localókon Budapesten (fotó: Garamvölgyi Gergő)

Egy típussal kevesebb: búcsúzik az Alfa Localo

A buszok alváza Volvo B7RLE típusú, a karosszéria magyar tervezés, székesfehérvári gyártás, nyomokban a Carrus Vegára emlékeztet. Első ízben 2005-ben jelent meg a típus Budapesten; a Nógrád Volán – akkori BKV alvállalkozóként – tizennégyet állított forgalomba, majd 2007-ben további tizenötöt. 2012-ben lejárt a szerződés, a cég távozott a fővárosból, a Localóinak Nógrád megyében talált új munkát.

A VT-Arriva (akkori nevén VT-Transman, szintén BKV alvállalkozóként) 2006–2007-ben összesen ötvenkét Localót vásárolt Budapestre, 2015-ben viszont a fővárosi autóbuszflotta átrendeződése miatt hirtelen tizenkilencre csökkent a számuk. Ami maradt, azt bilikékre fényezték, a többit leállították, bár 2016-ban például még néhány kiválasztottnak volt egy Balaton Soundos vendégszereplése.

A tizenkilenc Localo mellett az Arriva kivonja a forgalomból az öreg Mercedes Citaro buszait is: ez a négy jármű 2005-ös gyártású, frankfurti eredetű, 2012-ben vásárolták őket, használtan.

A négy, használtan vásárolt VT-Arrivás Citaro is elbúcsúzik Budapesttől (fotó: Garamvölgyi Gergő)

* * *

Indóház Online – Hivatalos oldal: hogy ne maradj le semmiről, ami a földön, a föld alatt, a síneken, a vízen vagy a levegőben történik. Csatlakozz hozzánk! Klikk, és like a Facebookon!

Kapcsolódó hírek

Zöldút Kerékpár

Bubi: ferencvárosi bővülés

iho/zöldút   ·   2023.09.23. 12:05

Egy újabb apró, de fontos lépéssel került közelebb Budapest a fenntarthatóbb városi életmódhoz. A Mobilitási Héten átlépte a kétszázat a MOL Bubi gyűjtőállomások száma.