Nőhet a vasúti árufuvarozás versenyképessége

iho/vasút   ·   2012.10.31. 12:47

A MÁV Zrt. rendezésében tegnap lezajlott a 7-es árufuvarozási korridor két meghatározó tanácsadó csoportjának megalakítása. A Budapesten, 2012. október 30-án tartott alakuló ülésen a vasúttársasági és a terminál tulajdonosi-üzemeltetői tanácsadó csoport alakult meg, melyek az üzleti szereplők oldaláról erősítik a korridor létrehozásának folyamatát. Az ünnepélyes aláírással létrehozott csoportok az őket érintő bármilyen döntésről véleményt alkothatnak, a csoportokhoz való csatlakozás a jövőben is nyitott.

A terminál tanácsadói csoport.<br >(fotó: MÁV Kommunikációs Igazgatóság)

Az Európa Parlament és a Tanács 2010. szeptember 22-i rendelete határoz az európai árufuvarozási korridorok létrehozásáról, így a 7-es útvonalról is (Prága–Bécs/Pozsony–Budapest–Bukarest–Constanta illetve Prága–Bécs/Pozsony–Budapest–Vidin–Szófia–Thesszaloniki–Athén) 2013 novemberétől. Magyarországra ennek létrehozásában különösen nagy feladat hárul, hiszen az ügyvivői testület vezetése mellett hazán látja el a szervezet titkársági teendőit is.

A vasútvállalati tanácsadói csoport.<br >(fotó: MÁV Kommunikációs Igazgatóság)

A korridor létrehozása és működtetése során cél az érintett tagállamok és a pályahálózatot működtettetők közötti összefogás erősítése és a fejlesztések, beruházások megvalósításának összehangolása. Emellett további elhatározás a hálózat legoptimálisabb kihasználása, a terminálok működésének összehangolása, uniós szinten harmonizált szabályok létrehozása, a kapacitáskezelés és a forgalomirányítás szabályainak kialakítása.

Az Európai Unió rendelete arra is kitér, hogy a fenntartható mobilitás megvalósítása miatt igen fontos az uniós belső vasúti piac létrehozása, különösen az árufuvarozás számára. A nemzetközi vasúti folyosók kialakítása javít az infrastruktúra-használati feltételeken, és szolgálja a versenyképes árufuvarozást azzal, hogy megfelelő körülményeket teremt a tehervonatoknak arra, hogy a nemzetközi hálózatokat nehézségek nélkül használhassák. A nemzetközi vasúti árufuvarozási folyosókat a transzeurópai közlekedési hálózatok (TEN-T) és/vagy az európai vasúti forgalomirányítási rendszer (ERTMS) folyosóival összhangban kell kialakítani.

Kapcsolódó hírek