Szállítási szabályok az Uniós Vámkódex szerint

iho/közút   ·   2016.04.28. 20:20
vkodex0
Jogok és kötelezettségek átruházása keretében végzett szállítások

Fontos adminisztratív változás érinti a mezőgazdasági termékek harmadik országos export szállításait is. Az exporttámogatott áruk uniós kiléptetését – ezáltal a támogatásra jogosult kérelem és elszámolás mellékletét képező – T5 okmányok alkalmazása jogilag megszűnik, viszont az okmányt továbbra is lehet az áru azonosításához használni, csak a vámhatósági hitelesítésre nem lesz lehetőség.

A T5 megszűnése érinti továbbá az áruk gyártási alapanyagként történő felhasználásához adott vámkedvezmény (meghatározott célú felhasználás) keretében történő szállításokat is.

A határon vásárolható TC32 típusú garanciajeggyel darabonként már tízezer euró vámtartozást lehet biztosítani, kérdés, hogy lesz-e a kibocsátóknak lehetőségük annak értékesítésére?

Unión belüli szállítások harmadik országon keresztül

Az Európai Unió tagállamai közötti áruszállítások során felmerül annak a problémája, amikor a rendeltetési helyig vezető legrövidebb útvonal olyan ország területén vezet keresztül, amelyik nem tagja az Uniónak. A legismertebb viszonylat a Szerbia területén történő átszállítások bolgár és görög címzettek részére. A közösségi vámjog erre azt a szabályt alkotta, hogy az áruk közösségi státuszának igazolásával vám alakiságok nélkül el lehetett végezni a szállításokat, az úgynevezett T2L és T2LF eljárásokkal. Az uniós vámjog ezt a gyakorlatot továbbviszi, de a jövőben az áru uniós státuszát kell igazolni. Ha a szállított áru értéke tizenötezer euró alatti, akkor a számlán, vagy fuvarokmányon továbbra is elegendő a T2L és T2LF záradék jelölése az exportőr aláírásával, az hivatkozott értékhatár felett viszont a vámhatóság közreműködése szükséges az eljárás vámokmányának kiállításához. Másfél év múlva tervezi a vámkódex munkaprogramja, hogy kialakít egy olyan informatikai rendszert (PoUS), amely használatával a tizenötezer euró feletti áruértékű szállítmányokról bejelentést tehessenek – a vámhatóság engedélyével – más tagállamok részére uniós státuszú áruk szállításáról.

Egyedi garanciajegy esete

Mivel a fuvarozók és szállítmányozók tevékenységüket tekintve elsősorban a megbízók által leadott áruszállítási feladat elvégzésére rendezkedik be, többségük a vámeljárásokkal kapcsolatos ügyintézésre inkább vámképviselőt, határspedíciókat von be, hogy a vám elé állítási, átmeneti megőrzési és vámkezeltetési feladatokat megoldják.

Májustól a vámhatóság nem hitelesít T5 okmányt a exporttámogatott mezőgazdasági termékek szállításához

A közvetlen lerakóhelyre szóló fuvarparitások esetén viszont a fuvarozó- szállítmányozó feladata, hogy a tranzit eljárásra a vámbiztosítékot megszerezze. Ennek a problémának a rugalmas megoldására több hazai – elsősorban a közúti határátkelőkön is jelen lévő – vámszolgáltató TC32 egyedi garanciajegyet értékesít, mely megvásárlásával könnyen megoldható a vámbiztosíték benyújtása a vámhatósághoz. A közösségi vámszabályok egy garanciajegy esetén hétezer euró vámtartozás biztosítását engedik (ezt meghaladó hányadra további garanciajegye(ke)t kell vásárolni). Ez a szabály májustól szintén megváltozik, ugyanis az uniós vámjog egy garanciajegy által fedezett vámtartozás értékét tízezer euróra emeli). A jó hír mellett viszont van egy kedvezőtlen is… A szintén április végén hatályát veszítő, jelenleg nemzeti vámszabályként funkcionáló PM rendelet a garanciajegy kibocsátók részére háromezer garanciajegy kibocsátásának vállalása mellett az egy időben vállalt vámtarozás egy ötvenketted részére írta elő bank vagy biztosító által kibocsátott kötelezettségvállalás benyújtását. Az uniós vámjog részletszabályait magyar szinten előíró NGM rendelet viszont ezt a szabályt elhagyta, amely értelmében a felmerülő vámtartozás száz százalékára kell biztosítékot benyújtani, ami több kezességvállalásban érintett vámszolgáltatót is kizárhat a piacról – akár mindegyik szereplőt is. A Vám- Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetsége az érintett tagokkal egyeztetést kezdeményezett, mely eredményeként minisztériumi bevonással megoldás születhet az egyedi garanciajegyet kibocsátók és az azt megvásárló áruszállítók számára is.

Cikksorozatunk utolsó részében pedig az Uniós Vámkódex változásait azon gazdasági szereplők szempontjából mutatjuk be, akiknek mindennapi tevékenységük szerves részét képezik a vámeljárások.

* * *

Indóház Online – Hivatalos oldal: hogy ne maradj le semmiről, ami a földön, a föld alatt, a síneken, a vízen vagy a levegőben történik. Csatlakozz hozzánk! Klikk, és like a Facebookon!

Utazzon velünk! Az első világháborús olasz front déli szakaszát felkereső idén újra elinduló Isonzó Expressz emlékvonatra jelentkezzen a MÁV Nosztalgia Kft.-nél!

Kapcsolódó hírek