Jelzőzés II.

Arnold Balázs   ·   2012.06.27. 13:00
kiskep_kituzes
Az első jelzőzésről szóló cikkben megismerkedtünk a fényjelzőkkel, és hogy hogyan helyezik el ezeket az állomásokon. A cikkből már megtudhattuk többek között azt is, hogy egyáltalán mi az a térköz, mi az a térközi közlekedési rend, és miért önműködő egy jelző. E sorokat úgy írom, hogy feltételezem, az előző cikkben foglaltakat megértette – de legalább elolvasta – a tisztelt érdeklődő. Amennyiben nem, javaslom, hogy ide kattintva kezdje az elején a történetet, hiszen a cikkek egymásra épülnek. Például sokszor elő fog kerülni az általános fékút fogalma, mely az előző cikkben lett megmagyarázva.

Ismét felhívom a tisztelt olvasók figyelmét, hogy a cikk a még gyakorlatlan, de a téma iránt érdeklődő olvasóknak készült, így a szakkifejezések egyes esetekben nagyvonalúan mellőzve vannak (például saját célú vasúti pályahálózat helyett mindenhol az iparvágány kifejezés szerepel), illetve nem térek ki a különleges, kivételes esetekre sem. A cikkben csupán a táblákat és azok kitűzésének általános érvényű szabályait ismertetem, nem térek ki arra, hogy egy-egy jelző vagy jel milyen ténykedésre utasítja a vonatszemélyzetet.

Ebben a cikkben most a jelzőtáblákról lesz szó, elsősorban – de nem csak – azokról, melyek valamilyen kapcsolatban vannak ezekkel a fényjelzőkkel.

Egyéb jelzők

Az Egyéb jelzők nevet viselő nagy családba sok minden tartozik, vannak itt fényjelzők, jelzőtáblák, és egyéb dolgok is. A fényjelzőkkel a korábbi cikkben megismerkedtünk, most a táblák következnek. Pár egyéb dolog pedig egyelőre kimarad. Az egyéb jelzők az F.1. számú Jelzési Utasítás ötödik fejezetében találhatóak. Az egyéb jelzők között vannak olyanok, amelyek valamely ténykedés azonnali végrehajtására utasítják a mozdonyvezetőt, mások egy ténykedés későbbi végrehajtására hívják fel a figyelmet, és vannak olyanok is, melyek csak tájékoztató szerepet töltenek be.

Az egyéb jelzők közül ezúttal kimaradnak a váltójelzők, a felsővezetékes vonalakon a villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők, a lassúmenet jelzők és a Meráfi jelzők.

Tolatási határjelző

Érintőlegesen ugyan, de erről a tábláról már szó esett a korábbi cikkben. Fehét téglalapban fekete TH felirat. A tábla a bejárati jelzőtől az állomás felé mért ötven méterre van elhelyezve. Azt jelzi, hogy a tolatás külön engedély hiányában csak idáig végezhető. Jellegéből adódóan csak állomásokon alkalmazzák. Rákosszentmihály állomáson található olyan, régi kialakítású jelző, melyen a TH betűk helyett a teljes „Tolatási határ!” felirat szerepel.

Bejárati jelző, és tolatási határ jelző elhelyezése<br>(fotó és grafika: a szerző)

V-betűs jelző

Ez a tábla a bejárati jelzőt helyettesíti, de a nem biztosított bejárati jelzőnél is alacsonyabb szintet képvisel. Kialakítása: kör alakú, fekete táblán fehér V betű. Egyes állomások, megálló-rakodóhelyek első bejárati váltója előtt, általános fékúttávolságban vannak elhelyezve. Keskeny nyomközű vasútvonalakon gyakori, de előfordul nagyvasúton is, például a csak ritkán használt megálló-rakodóhelyeknél, de sokáig V-betűs jelző fedezte Körösnagyharsányt, az ország egyetlen végmegállóhelyét is.

Márianosztra V-betűs jelzője, helyszíni őrzés alatt nem álló váltóra figyelmeztető táblával kiegészítve

Fékút eleje jelző

Fekete keretes, fehér alapszínű téglalap vagy négyzet alakú táblán fekete F betű. Ez a jelző tulajdonképpen előjelzői szerepet tölt be. Olyan bejárati jelzők előtt, általános fékúttávolságban van felállítva, mely jelzőkkel csak Megállj! jelzés illetve hívójelzés adható. Ezek az egy plusz egy optikás, vörös-fehér árbocos jelzők a bejárati jelzők a kötött menetirányú pálya helytelen vágányán. Ilyen jelzőkből kettő is található például Rákosrendező és Angyalföld között. A tábla arra figyelmeztet, hogy a fékút végén Megállj! jelzést adó bejárati jelző van.

Fékút eleje jelzőt kell kitűzni a mellékvonali ellenőrző jelzők jelzők előtt is, ennek részleteiről azonban majd a rádiós forgalomirányításról szóló cikkben lesz szó.

Régi, nagyméretű Fékút eleje jelző Szokolya előtt

Tűzveszély jelző

Fehér színű, téglalap alakú táblán fekete Ü betű. Olyan pályarészek előtt kell alkalmazni, ahol a vasút mellett tűzveszélyes terület van, vagy gyúlékony anyagot tárolnak (pl. tőzegtelep, gáztartály, stb.). Főleg a gőzmozdonyos időkben volt jelentősége. Egy régi, trapéz alakú tűzveszély jelző található Istvántelek és Rákospalota-Újpest között, a lokálvágány mellett. A vasút mellett ugyanis egy tüzép-telep fekszik. Alkalmazhatják nyílt vonalon és állomáson is. A jelző hatályát az ellenkező irányból kitűzött párja szürke hátlapja oldja fel.

Jelző a hótörő menetek részére

Fehér színű, téglalap alakú táblán fekete H betű. A jelzőt a hófúvás veszélyének kitett pályarészek útátjárói előtt harminc méterre kell kitűzni. Alkalmazhatják nyílt vonalon és állomáson is, de jellemzően nyílt vonali útátjáróknál van kitűzve. A jelző hatályát az ellenkező irányból kitűzött párja szürke hátlapja oldja fel.

Kissé rozsdamarta hótörőjelző Vízvár közelében

Pályán dolgoznak jelző

Vörös-fehér négyzetekből álló oszlop fölött fehér téglalap alakú tábla, zöld keretes mezőben fekete, aláverő emberalakot ábrázoló képpel. A táblát olyankor tűzik ki, hogyha a vonalon munkások dolgoznak. A táblát nyílt vonalon a munkaterület előtt általános fékúttávolságban kell elhelyezni mindkét irányból, kétvágányú pálya mindkét oldalán akkor is, hogyha csak az egyik vágányon dolgoznak. Állomáson végzett munka esetén, hogyha valamelyik fővágányon, vagy közvetlenül mellette fekvő mellékvágányon dolgoznak, a jelzőt az állomás bejárati jelzői mellett kell kitűzni. A jelzőt általában csak ideiglenesen, a munkavégzés idejére helyezik ki.

A 70-es vonalon dolgozó pályásokra figyelmeztetnek a táblák valahol a Dunakanyarban

Útátjárójelző

Álló téglalap alakú táblán egymás fölött váltakozva fehér-piros, vastag, fordított helyzetű V betűk, a táblán keresztben fehér téglalap, benne fekete számokkal az útátjáró szelvényszáma. Ha az útátjárót a vonat vezérli, a jelző fölött holdfényjelzőt (fehér téglalap, fekete félhold alatt vörös pont) kell elhelyezni. Az útátjárójelzőt az átjárótól Lv távolságra kell elhelyezni. Az értékét úgy kapjuk meg méterben, hogy a pályára engedélyezett legnagyobb sebesség számértékét öttel megszorozzuk.

Ha az útátjáró az állomás területén belül található, vagy ha az útátjáró az állomáshoz olyan közel esik, hogy az első váltó és az útátjáró között nincs meg a számított Lv távolság, akkor az állomás felől nem kell útátjárójelzőt kitűzni. Ezen felül nem kell útátjárójelzőt elhelyezni, hogyha a fénysorompóval ellátott útátjárót útsorompót ellenőrző fedezőjelző fedezi, vagy fénysorompót ellenőrző útátjárójelző van felállítva, vagy az útátjáró iparvágányon van, és azt jelzőőr fedezi vagy a fénysorompót helyben kezelik. Az útátjárójelzők a 2008-as Jelzési Utasítással egyszerűsödtek. Megszűnt az egyszerű útátjárójelző (piros helyett kék minta), illetve a táblák tetejéről eltűnt a „sakktábla”.

Sakktáblás útátjárójelző valahol a 30-as vonalon. Az új utasításból a háromszög eltűnt, minden más maradt

Fénysorompót ellenőrző útátjárójelző

Speciális kialakítású útátjárójelző, ahol a jelző fölötti jelzőlapon két fehér fény felváltva villog, hogyha a fénysorompón a vonat hatására a villogó vörös fények megjelentek. A jelzőlap fölött piros keretes fehér háromszög alakú táblán fekete felkiáltójel (!) található. Ilyen jelzőket általában a kisebb forgalmú, vagy állomástávolságú közlekedésre berendezett vonalakon telepítenek. Az ilyen jelző előtt legalább százötven méterre fénysorompót ellenőrző útátjárójelzőre figyelmeztető jelet kell elhelyezni. A tábla jó eséllyel pályázhat a legkacifántosabb nevű jelző címre.

Fénysorompót ellenőrző útátjárójelző Konyár közelében

Megállás helye jelző

Fekete téglalap alakú táblán fehér Á betű. Alkalmazása két jól elkülöníthető esetben lehetséges. Az első esetben utasforgalom számára megnyitott szolgálati helyen (állomás, megállóhely) általában a peron végénél van elhelyezve. Azt jelzi, hogy a személyszállító vonatot közvetlenül a tábla előtt kell megállítani. A táblát nem szokták elhelyezni fejállomások vonatfogadó vágányainál, mivel ott a vonatok mindig a vágány végére érkeznek és onnan is indulnak.

Alkalmazásának másik esete az iparvágányokon való alkalmazás. Megállás helye jelzőt kell kitűzni húsz méterre az iparvágányokon a nem biztosított útátjárók előtt, illetve a gyárkapuk előtt. Ilyen esetben a tábla előtt kétszáz méterre ki kell tűzni a Megállj! jelző előjelzőjét is, lásd később. Egyes régebbi, vagy egyedileg gyártott jelzők fehér alapszínűek, fekete betűvel.

„Megállás helye jelzőt kell kitűzni húsz méterre az iparvágányokon a nem biztosított útátjárók előtt”

Távolságjelző

A távolságjelző a megállás helye jelző távolságára figyelmeztet. Olyan, főleg kétvágányú vonalak állomásain, megállóhelyein, ahol a vonatok megállásának helyét miden esetben a peron egyik végéhez kell igazítani, távolságjelzőket tűznek ki az alapértelmezett menetiránynak háttal, a megállás helye jelzőtől ötven, száz illetve százötven méter távolságra. Ilyenkor a mozdonyvezető a táblák alapján úgy tudja szabályozni vonata sebességét, hogy annak vége a megállás helye jelzővel egy vonalba essen. Ezeket a jelzőket 2008-ban vezeték be.

Távolságjelzők Porrogszentkirályon

Megállj! jelző és előjelzője

Megállj! jelzővel fedezik a járhatatlan pályarészeket állomásokon és nyílt vonalon egyaránt. Megállj! jelzővel fedezik a forgalomból kizárt, tartósan járhatatlan pályarészeket is. Ilyen esetekben a jelzőt a vágányra keresztbe tett két keresztaljjal együtt alkalmazzák. A négyzet alakú fehér tábla közepén nagy, vörös négyzet van. Előjelzője kör alakú fehér tábla, közepén nagy, sárga körrel.

Járhatatlan pályarészt fedező kitűzött Megállj! jelző Óbudán

A Megállj! jelzőt a járhatatlan pályarész előtt legalább ötven méterre kell kitűzni. Az előjelzőjét állomásokon nem, míg nyílt vonalon általános fékúttávolságban kell kitűzni úgy, hogy a jelzőre a kétszáz méteres rálátási távolság biztosítva legyen. Ezt az előjelzőt kell kitűzni a megállás helye jelző előtt is, az előbb már ismertetett esetekben.

A cikk ide kattintva, a második oldalon folytatódik.

####

Figyelmeztető jelek

A figyelmeztető jelek nagy családjába tartoznak azok a táblák, amelyek nem valamely ténykedés végrehajtására utasítják a mozdonyvezetőt, csupán tájékozatják valamiről, illetve felhívják figyelmét arra, hogy hamarosan valamely ténykedést végre kell majd hajtania.  A figyelmeztető jeleket az F.1. számú Jelzési Utasítás kilencedik fejezetében találjuk meg. A figyelmeztető jeleknek nem csak azért van közük a (fény)jelzőkhöz, mert gyakorta azok árbocán helyezik el őket, hanem mert adott esetben azokkal kapcsolatos dolgokra hívják fel a figyelmet.

Az előző cikkből kiderült, hogy a mi az az előjelzés, és mi a szerepe. Nos, a jelzőkre figyelmeztető táblák is egyfajta előjelzési szerepet töltenek be. A végletekig leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy ezek a figyelmeztető jelek az előjelzők előjelzői. A séma tehát klasszikus esetben így néz ki, „hátulról előre” haladva: fény főjelző – fény előjelző – valamilyen jelzőre figyelmeztető tábla – előjelzőre figyelmeztető tábla. Ezeket a táblákat három részre lehet bontani. Az első csoport a fedezőjelzőre, a második csoport a bejárati jelzőre, a harmadik csoport az előjelzőre figyelmeztető jeleké.

Előjelzőre és bejárati jelzőre figyelmeztető táblák kitűzési sémája

Útsorompót ellenőrző fedezőjelzőre figyelmeztető jel

Az útátjárók fedezésére használt vörös-fehér árbocú fény főjelzők általában két plusz egy optikásak. Az ilyen főjelzőkre általában sárga-fehér árbocos külön előjelző, vagy végig fehér árbocos önműködő térközjelző ad előjelzést. Ennek a jelzőnek az árbocán, vagy az előtt két méterre helyezik el ezt a táblát, mely arra hívja fel a mozdonyvezető figyelmét, hogy a következő főjelző útátjárót fedező jelző lesz. Ez a jel is a 2008-as Jelzési Utasítással lett bevezetve. A tábla kialakítása megegyezik az útátjárójelzőjével, csak vörös helyett sárga színűek a csíkok.

Bejárati jelzőre figyelmeztető jel

Ez a tábla háromféleképpen nézhet ki. A régi kialakítású táblák közül két féle van: az egyik, az „x”, arra hívja fel a mozdonyvezető figyelmét, hogy a következő főjelző egy bejárati jelző lesz. Ez a tábla minden esetben a bejárati jelző saját, sárga-fehér árbocos előjelzője előtt van felállítva. Ilyenkor a vasútvonalon jellemzően állomástávolságú a követési rend.

Régebbi típusú előjelzőpre figyelmeztető tábla a Gyermekvasúton, Jánoshegy előtt

A régi kialakítású tábla másik változata a „homokóra”. Ezzel főleg a térközös vonalakon lehet találkozni. Ez a tábla ugyancsak azt jelzi, hogy a következő főjelző egy bejárati jelző lesz, de egyben arra is figyelmeztet, hogy annak a bejárati jelzőnek nem lesz külön, sárga-fehér árbocos előjelzője. A következő bejárati jelzőre a közvetlenül a tábla mögött lévő – általában végig fehér árbocos – jelző ad előjelzést.

Ennek a két figyelmeztető jelnek az összevont, új alakja a fényvisszaverős kialakítású sárga „x” tábla. Arra figyelmeztet, hogy a következő főjelző bejárati jelző lesz.

Ezeket a táblákat az előjelző – vagy az előjelző szerepét is betöltő főjelző – előtt két méterre, vagy a jelző árbocán kell elhelyezni. A gyakorlatban a régebbi kialakítású táblák a jelző előtt, az újabbak az árbocon vannak. Persze akad kivétel:

Új kialakítású, bejárati jelzőre figyelmeztető jel Óbudán

Előjelzőre figyelmeztető jel

Ezeknek a tábláknak is kétféle alakja van, de itt szerencsére csak a színezés tér el. A régieken a minta fekete, az újabbakon sárga színű. Ezekre a táblákra igazán igaz, hogy ezek az előjelzők előjelzői. A három ferde sávos táblát ugyanis a sárga-fehér árbocos külön előjelző előtt háromszáz, a két ferde sávosat pedig kétszáz méterre kell felállítani. Hogyha a két ferde sávos tábla tetején egy háromszög is van, akkor az azt jelenti, hogy a következő bejárati jelző nem biztosított.

A hatvan kilométer per óra vagy annál kisebb sebességű vonalakon a háromsávos táblát nem kell alkalmazni, ilyenkor csak a kétsávos táblát tűzik ki, ugyancsak kétszáz méterre az előjelzőtől. Ilyen táblák jellemzően csak az állomástávolságú (vagy vonatjeletőőri) követési rendre berendezett vonalakon vannak.

Tócóvölgy bejárati jelzőjének előjelzőjére figyelmeztető táblák a látóképi csárdánál

Ütközőbak (földkúp) távolságára figyelmeztető jel

A talpára állított, egyenlő oldalú fehér háromszögben három, fekete szám szerepelhet. Ezek azt jelzik, hogy a kihúzóvágány vége a táblától százötven, száz, illetve ötven méterre helyezkedik el. Általában a vágány jobb oldalán helyezik el. Megtalálható a csonka iparvágányok, vontatóvágányok végén, de nem helyezik el fejállomásokon a személyvonatok fogadására kijelölt vágányok mellett.

Megállóhelyre figyelmeztető jel

Fekete téglalapban fehér M betű. Tulajdonképpen ezt is felfoghatjuk egy előjelzőnek, mégpedig a megállás helye jelző, azaz az „Á” tábla előjelzőjeként. A tábla a megállóhelyek peronjának elejétől számított általános fékúttávolságban van kitűzve. Arra hívja fel a mozdonyvezető figyelmét, hogy megállóhely következik.

A megállás helyének egyik lehetséges megjelölési módja

Helyszíni őrzés alatt nem álló, nem biztosított váltóra figyelmeztető jel

Kör alakú, fehér táblán fekete nyíl. A tábla azt jelzi, hogy a következő, nyílt vonalon található váltót nem őrzik, az biztosítóberendezésbe bekötve nincsen. A fölfelé mutató nyíl azt jelzi, hogy a váltó szabványos állása az egyenes állás, a jobbra vagy balra mutató nyíl pedig értelem szerűen azt, hogy a váltó szabványos állása az adott irányba kitérő állás. A tábla alkalmazható a V-betűs jelző kiegészítő jelzéseként is. A táblát a váltótól általános fékúttávolságra kell elhelyezni.

Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel

Először is, mi az az űrszelvény? Aki tudja, nyugodtan ugorja át ezt a bekezdést. Az F.2. számú Forgalmi Utasítás így definiálja ezt a fogalmat: Űrszelvény a vágány mentén a vasúti járművek és rajtuk levő rakományok akadálytalan áthaladásához szükséges tér vágánytengelyre merőleges, ívben fekvő vágányoknál sugárirányú keresztmetszete. Magyarul az űrszelvény az a „láthatatlan alagút”, amiben a vonatok közlekednek. Az űrszelvényen belüli teret foglalja el a közlekedő vonat, és ebből a képzeletbeli alagútból nem lóghat ki sehol sem a vasúti jármű. Nagyon röviden, nagyon leegyszerűsítve erről van szó.

Téglalap alakú fehér táblán fekete nyíl, csúcsával a benyúlás iránya felé. A tábla azt jelzi, hogy az űrszelvénybe jobbról, balról vagy felülről valamilyen műtárgy benyúlik. Jellemző példa erre raktári vágányokon az oldalrakodó, de az űrszelvénybe lóg például a perontető a Keleti pályaudvar egyes vágányai fölött is. A táblát nem kell elhelyezni olyankor, hogyha az egész tárgy az űrszelvényben van. Ilyen lehet például az ideiglenesen kitűzött Megállj! jelző. Míg az előbbi táblák jellemzően nyílt vonalon találhatóak, ez általában állomáson található.

Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel felfestve az angyalföldi oldalrakodóra

Tolatóvágányutas biztosítóberendezés hatáskörzetének végére figyelmeztető jel

Ez a tábla mindig állomáson található, méghozzá olyan biztosított állomáson, ahol a berendezés lezárt vágányúton történő tolatást tesz lehetővé – azaz biztosított (törpe) tolatásjelzők vannak. A táblán egy törpe tolatásjelző stilizált képe van, vörös vonallal átlósan áthúzva. A táblát annak a biztosított (törpe) tolatásjelzőnek a hátlapján kell elhelyezni, amely az állomáson az adott vágányon az adott irányba a legutolsó. Arra hívja fel a tolatásban részt vevők figyelmét, hogy a tolató egység elhagyta az állomási biztosítóberendezés hatáskörzetét, és innentől kezdve olyan vágányon fog közlekedni, ahol biztosított tolatásjelző nincs. Jellemzően megtalálható azoknak az iparvágányoknak az elején, melyek közvetlenül az állomásból ágaznak ki. A tábla minden bizonnyal kiérdemelte a leghosszabb nevű figyelmeztető jel kitüntető címét.

Alak főjelző szabványos állására figyelmeztető jel

Ez a tábla itt most nekünk kicsit kakukktojás, ugyanis alakjelzőkről eddig nem volt szó, sőt, lényegében a jelzési képekről sem. Elöljáróban annyit, hogy a legtöbb főjelző alapállása a továbbhaladást megtiltó állás. Vannak azonban olyan helyzetek, és olyan alakjelzők, amikor az alapállás a továbbhaladást engedélyező állás. Ilyen alakjelzők hátoldalára helyezik el ezt a fehér, négyzet alakú táblát, melynek közepén egy fekete nagy pont található.

Egyelőre ennyit a táblákról. És a folytatás? Hamarosan...

Kapcsolódó hírek