Meghatározó köz- és vasúti beruházásokról döntött a kormány

iho.hu   ·   2023.08.19. 09:35
00_vaganyepites

Budapest várhat, a vidék előretör, fókuszban Debrecen, Iváncsa, Dunakeszi, Zalagerszeg, Nyíregyháza és Kecskemét. Akadnak induló projektek is.

Lázár János szakminiszter „a vidéket preferáló fejlesztéspolitikai fordulat jön” – kijelentésének szellemében az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) a Világgazdaságnak eljuttatott anyagából kiderül, hogy a kormánydöntés nyomán zajló, illetve induló beruházások kedvezményezettjei kivétel nélkül vidéki városok, és a huszonnégy fejlesztésből tizenkilencnél már az idei harmadik negyedévben megindul a tervezésre irányuló közbeszerzési eljárás. A beruházások ugyanis

 • Debrecen,
 • Iváncsa,
 • Dunakeszi,
 • Zalaegerszeg,
 • Nyíregyháza és
 • Kecskemét térségében valósulnak az ottani ipari és közlekedési infrastruktúra fejlesztése érdekében.

Debrecen A település gazdasági övezeteiben szerteágazó fejlesztések körvonalazódnak. Az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben (ÉNYGÖ) a közúti infrastrukturális fejlesztések mellett a vasútiak is jelentős hangsúlyt kapnak, így például a korábbi terveknek megfelelően folytatódik a 108. számú vasútvonal Debrecen–Füzesabony vasútvonal Debrecen és Macs állomások közötti átépítése. A 108-as vasútvonal az ÉNYGÖ mentén húzódik Macs megálló-rakodóhely közelében, éppen ezért egy, az ehhez a területhez csatlakozó új rakodó pályaudvar kiépítése is szükséges. A személyforgalom sem marad ki a fejlesztésből, új peronokat terveznek Tócóvölgy állomáson a Debrecen–Macs szakaszon, valamint a rakodó pályaudvar körzetében. A projekt műszaki átadás-átvétele a közeljövőben esedékes.

A második ütem két fázisa közül

 • az elsőben a közelmúltban megkezdődtek a Debrecen–Balmazújváros közötti részbeni vasúti infrastruktúra fejlesztések. A pályát 100 kilométer/óra engedélyezett sebességre építik át. A balmazújvárosi állomást is átépítik és a teljes szakasz biztosítóberendezését is korszerűsítik. A projekt Debrecen belterületén a Derék utca és a Nyugati Ipari Park vasúti megállóhelyek kiépítését is tartalmazza a kapcsolódó zajvédelmi feladatokkal együtt. Ugyancsak megvalósul az új forgalomirányító központ Macs Ipari Park állomáson, és a beruházás felöleli a Keleti-főcsatorna feletti vasúti híd felújítási munkáit, valamint a vonali kisműtárgyak és átereszek átépítését. Balmazújváros állomásnál P+R parkolókat hoznak létre és a megközelítő út és állomási előtér és megújul. Ugyanitt a meglévő felvételi épület átalakítását, valamint új üzemi épület létesítését is tervezik.
 • a második fázisban Macs Ipari Park Terminál és a Debrecen Fatér kisállomás megvalósításáról szól. Debrecen déli gazdasági övezetében hasonló léptékű elképzeléseket tűztek napirendre. A közúti és vasúti infrastruktúra-fejlesztéseket keretében – kormányhatározat alapján – öt tervezésre (Debrecen keleti elkerülő út, 481-es számú főút fejlesztése, 47-es számú főút fejlesztése, csomóponti fejlesztések a 47-es számú és a 481-es számú főúton) irányuló közbeszerzési eljárás indul el tervezetten 2023. harmadik negyedévben. Ami a vasutat illeti, ezeknek a beruházásoknak a célja a Debrecen Déli Ipari Park bővítése miatt a területen jelenleg áthaladó 106-os számú Debrecen–Nagykereki(–Létavértes, 107) vasútvonal nyomvonalának korrekciója, illetve tehervonati terminál kialakítása. A fejlesztésre vonatkozóan megvalósíthatósági tanulmány készült, ennek tartalmát a kormány és Debrecen is elfogadta még 2022-ben. Az ÉKM szerint a beruházás előkészítésének következő lépése az engedélyezési tervek elkészítése. A közbeszerzési eljárás előkészítése is folyamatban van.

Iváncsa. Az ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggésben szintén közút- és vasútfejlesztési beruházások körvonalazódnak. Megindult a közútfejlesztési elemek kivitelezőjének kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzés az idei harmadik negyedévben. A területet kiszolgáló vasúti infrastruktúra fejlesztése is megkezdődök: Adonynál a 42-es vasútvonalból új építésű, zöldmezős, nyíltvonali normál nyomtávú 5,1 kilométer vasúti iparvágány kivitelezése valósul meg három szintbeni kereszteződéssel. Az ipari park szomszédságában megépül egy körülbelül húszezer négyzetméteres vasúti rakodó körüljáró vágánnyal és beton burkolatú rakodófelülettel. Jelenleg zajlik a megvalósítás tervezési és kivitelezési közbeszerzési eljárása és az ajánlatok kiértékelése. Ennek eredménye alapján kezdődhet meg a megvalósítás.

Dunakeszi. Itt a vasúti rakodó terminál előkészítéséhez kapcsolódó közbeszerzési kiírás még az idén augusztusban megjelenhet. A projekt előkészítésének szakaszában Dunakeszi-gyártelep megállóhelytől az iparterületig a vonalon érintett műtárgyak építéséhez, átépítéséhez, bontásához szükséges engedélyezési tervek elkészítése, a tenderdokumentáció összeállítása, valamint az építési engedélyek megszerzése a cél.  Meghatározzák az iparterület majdani helyét, kijelölik a vasúti kocsik rakodására alkalmas rakodóterületeket körüljárható vágánnyal, illetve megtervezik a vasúti létesítmények, az érintett közműkiváltások, a vasúti rakodó és a már üzemelő, illetve hozzá kapcsolódó ipari létesítmények közötti közúti kapcsolatokat. Sőt, Dunakeszi-Gyártelep megállóhelyen terveznek egy fordítóállomást is a Sólyom utcai aluljáró fejlesztésével együtt. A megállóhelyen a peron felújítása és akadálymentesítése, utasforgalmi létesítmények fejlesztése, illetve az utastájékoztatás kiépítése is a terv része.

Zalaegerszeg. A Zalaegerszeg–Zalaszentiván térségben konténerterminál valósul meg. A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása 2023 harmadik negyedévben esedékes. A vasúti koncepció keretében jelentős lépésre lehet számítani, hiszen Európa egyik legmodernebb intermodális vasúti–közúti konténerterminálját építi fel Zalaegerszegen a német hátterű Metrans Csoport. A 15,7 milliárd forintos magánerős fejlesztéshez Magyarország kormánya jelentős beruházás-ösztönzési támogatást nyújt. A vasúti–közúti konténerterminálhoz azonban szükséges a vonalszakaszon

 • kétvágányú kialakítása kitérők beépítésével,
 • biztosítóberendezési és villamosítási átalakítások,
 • valamint a fejlesztés következtében szükséges egyéb szakági átalakítások, úgy mint útátjáró átépítés vagy közműkiváltások.

Nyíregyháza, Kecskemét. Mindkét település ipari parkjához kapcsolódóan indulnak közbeszerzési eljárások. Nyíregyházán a vasút preferált, Kecskeméten és térségében közútfejlesztési beruházások kezdődnek.

* * *

Indóház Online – Hivatalos oldal: hogy ne maradj le semmiről, ami a földön, a föld alatt, a síneken, a vízen vagy a levegőben történik. Csatlakozz hozzánk! Klikk, és like a Facebookon!

Kapcsolódó hírek