Új elnök a Vasúti Pályahasználók Egyesülete élén

iho/vasút   ·   2018.04.24. 18:45
vapelogo0

Horváth Zoltán 2015-től a Vasúti Pályahasználók Egyesületén belül a jogszabályok véleményezését segítette, valamint 2017 augusztusától a szervezet Felügyelőbizottságának elnöki posztját töltötte be.

A VAPE Vasúti Pályahasználók Egyesülete kizárólag szakmai természetű érdekképviselő, érdekérvényesítő szervezet, melynek elsődleges célja, hogy segítse tagjait a jogszabályok betartásának.

A VAPE Egyesületi Alapszabályában megfogalmazott fő céljai:

  • a saját célú vasúti pályahálózat üzemeltetőket, használókat érintő jogszabályok és egyéb szakmai szabályok és a vasúti gyakorlat közelítése,
  • az Egyesület tagjainak folyamatos információkkal való ellátása, jogkövető magatartásuk elősegítése érekében (többek között engedélyezési ügyek, tervezés, jogszabályi környezetváltozás),
  • a piaci szereplők oldalán meglévő vasúti szakmai és gyakorlati tapasztalat közvetítése a jogalkotó-, a jogalkalmazó-, és egyéb szervek részére,
  • a saját célú vasúti közlekedéssel kapcsolatos információk, ismeretek hatékony megosztásához fórum biztosítása, kapcsolatteremtés, kapcsolatépítés lehetőségének biztosítása,
  • a vasúti tevékenységhez kötődő egyes feladatok szervezésében, összehangolásában az erre hatáskörrel bíró szervezetekkel való aktív közreműködés.

A Vasúti Pályahasználók Egyesülete a legnagyobb forgalmú iparvágányok üzemeltetőinek kezdeményezésére jött létre 2013-ban, összefogásként a piaci szereplők között, amely azon a felismerésen alapul, hogy valamennyi iparvágány-használó – mérettől függetlenül – azonos napi problémákkal küzd, miközben szükséges a közös szakmai érdekek hatékony képviselete, véleményük „becsatornázása” a jogalkotó, a jogalkalmazó és a vasúti piac egyéb szereplői felé. Ezt a feladatot vállalta magára a VAPE.

A VAPE új elnöke elmondta: „Úgy érzem, hogy kinevezésemet eddigi munkámnak köszönhetem. Örültem a felkérésnek, szakmai kihívásként, társadalmi megbízatásként élem meg.  Azt gondolom, hogy új pozícióm a Rail Cargo Group szakmai tekintélyét és megbízhatóságát erősíti az egyesületen belül. Tekintettel arra, hogy vasútbiztonsági kérdésekkel is foglalkozom az RCC-nél, széles kapcsolatrendszerrel rendelkezem, így egyértelmű volt, hogy én képviseljem a vállalatot. A VAPE tagvállalatai maguk jelölik ki az őket képviselő személyeket.”

A Vasúti Pályahasználók Egyesületéhez jelentős iparvállalatok és vasútvállalatok csatlakoztak, egyebek mellett az Audi Hungaria Zrt., a DB Cargo Hungária Kft., ISD DUNAFERR Zrt.  és a  MÁV-REC Kft. is. A szervezet vezetőtestülete az elnökség, melynek szervezeti felépítése nem változik. Az egyesület stratégiai célja, hogy tovább bővüljön a tagi létszám, és erősödjön a szakmai és partneri együttműködés. A VAPE jelenleg tizenhat tagvállalatot számlál.

A Vasúti Pályahasználók Egyesülete szeretné töretlenül tovább folytatni az elnökségben az elmúlt években kialakult gyakorlatot.  A VAPE a közgyűlés által elfogadott, éves munkaprogram szerint működik. Az egyesület ez évi súlyponti feladata az utánpótlás terén történő kezdeményezések, a jogszabályi módosítások proaktív kezelése, valamint az együttműködés és partnerség további erősítése a jogalkotókkal és a társegyesületekkel.

* * *

Indóház Online – Hivatalos oldal: hogy ne maradj le semmiről, ami a földön, a föld alatt, a síneken, a vízen vagy a levegőben történik. Csatlakozz hozzánk! Klikk, és like a Facebookon!

Kapcsolódó hírek