Kezdődik a második Inka-korszak a MÁV-nál

Joó Ferenc   ·   2019.05.14. 12:00
inka2_400

A magyar vasúti közlekedés két legnagyobb szereplőjének egyike az országos vasúthálózat túlnyomó részén az infrastruktúrát működtető, egyúttal a MÁV-csoport vezetését ellátó, MÁV Magyar Államvasutak Zrt., míg a másik a személyszállító vonatokat közlekedtető, az ehhez a feladathoz a gördülőállományt biztosító, a flotta karbantartását elvégző – sőt mára már járműgyártási kompetenciával is rendelkező - , továbbá vontatási szolgáltatásokat is nyújtó MÁV-START Zrt.A cégcsoport fontos tagja a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. (MÁV SZK), a MÁV-HÉV Zrt., a MÁV FKG Kft. és a MÁV VAGON Kft. is. A MÁV-csoport cégei nagyon szerteágazó, mindemellett sokszor egymással összefüggő és bizonyos értelemben rokontevékenységet végeznek folyamatos szervezeti változások mellett.


Ezeknek a vállalatoknak a menedzselése mind csoportszinten, mind az egyes cégvezetéseknek igen összetett és sok erőforrást igénylő feladat, különösen akkor, amikor négy–ötévente történik egy–egy nagyobb átszervezés. A manapság munkaerőhiánnyal küszködő vasútvállalatok életében ez már önmagában igényelné az élőmunkát kiváltó informatikai fejlesztéseket és az IT-rendszerek összehangolását, de a modern vállalatirányítási eszközök elterjedése, továbbá a legújabban zajló digitalizáció idején egyenesen az életben maradáshoz lehet szükséges korszerű, a cégcsoport irányítását és a vezetői döntéseket támogató számítógépes rendszerek bevezetése.

Tehervonat 2006-ban, a MÁV Cargo kiszervezése és értékesítése előtt (fotók: a szerző)

 

Arccal az egységes informatikai megoldás felé!

Az egyes cégeknél, különböző igazgatóságoknál már korábban is működtek informatikai rendszerek és szoftverek, melyeket a sokféleséggel jellemezhetnénk. Ezek az informatikai rendszerek különféle platformokon készültek. Emiatt azok nem fedik le teljeskörűen és integráltan a vasúti folyamatok támogatásához szükséges tevékenységeket. Természetesen ahány rendszer, annyi fejlesztői csapat és annyi rendszergazda és ugyanennyi rendszer felhasználóinak kell rendszerenként jogosultságot is kiosztani. Ezt felismerve már 2004-ben elkezdődött az egységesítés az egyik – minden cégnél és szervezeti egységnél létező – területen: a humánerőforrás-menedzselési feladatok (például a bérszámfejtés) támogatásánál. Sok fejlesztésre került sor.

A MÁV-nál a humáninformációs rendszer bevezetésével egy olyan, német központú vállalatot bíztak meg, amely a világ egyik vezető vállalatirányítási informatikai rendszerét fejlesztette ki. Az SAP (ejtsd: eszápé) szoftver jellemzője, hogy a vállalatirányítás legkülönbözőbb területeire rendelkezik modulokkal, legyen az számvitel, készletgazdálkodás vagy éppen humán erőforrásmenedzsment. Ezek a modulok különböző paraméterekkel vagy egyedi fejlesztésekkel annak a cégnek az igényei szerintformálhatók, ahol bevezetik az SAP-t. Amikor 2015-ben a MÁV és a MÁV-START közös projekt keretében belevágott az infrastruktúra karbantartását koordináló központi szoftver fejlesztésébe, ugyanerre az SAP alapra kezdtek el építkezni. A projekt neve INKA lett: infrastruktúra- és gördülőállomány-karbantartó szoftver és IT-alkalmazás konszolidáció.

 

Az Inka öröksége

Az Inka első ütemében az infrastruktúra (vasúti pálya, épületek) karbantartására és az ezekhez szükséges pénzügyi keret megállapítására összpontosítottak a fejlesztők. Az SAP program által nyújtott keretekre a DXC Technology Magyarország Kft. (akkor még Hewlett-Packard Informatikai Kft. néven) és az SAP Hungary Kft. végezte el a vállalati folyamatok testreszabását. Az Inka1 projekt célja a hosszú- és rövidtávú tervezhetőség javítása volt:

  • a nyolcezer kilométeres, nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat, a 17 ezer épületből és 21 ezer földterületből álló ingatlanvagyon karbantartási munkáihoz kapcsolódó, a szükséges erőforrások (humán erőforrás, anyagok, gépek) tervezhetőségét elősegítő szoftver beszerzése és bevezetése, ami teljes mértékben lefedi az üzleti folyamatokat (a hibák rögzítésétől kezdve a menetrendi korlátok figyelembevételéig);
  • a megtervezett karbantartási tevékenységet támogató beszerzési, raktározási, elszámolási, aktiválási, értékesítési, pénzügyi és beruházási tervezési folyamatok informatikai támogatása;
  • a kapacitáskorlátozások (vágányzárak, lassújelek) hosszú távú tervezhetősége

a gazdálkodási, valamint az infrastruktúra és gördülőállomány karbantartási folyamatokra kiterjedő integrált megoldás bevezetésével és a kapcsolódó informatikai alkalmazások konszolidációjával. A projekt költsége 3,3 milliárd forint volt, száz százalékos Európai Uniós támogatással.

A pályafenntartás alakították ki először az Inka-rendszer

Amint arról korábban mi is beszámoltunk, értékben és összetettségben az Inka Magyarország egyik legnagyobb vállalatirányítási szoftverfejlesztési projektje volt. Hasonló nagyságrendű szervezési feladat megvalósítása még a legnagyobb vállalatok életében is legfeljebb évtizedenként egyszer fordul elő. Az új alkalmazás kifejlesztése a nemzeti vasúttársaság életében különösen hangsúlyos, mert fontos része a működését ésszerűsítő és gazdaságosabbá tevő, 2013-ban elkezdett racionalizálásnak.

A vállalati folyamatok túlnyomó részét érintő projekt megvalósításával az eddigi szervezetalapú működést felváltotta és folyamatosan váltja fel a különböző területeken a folyamatalapú működés. Áttekinthetőbbé váltak az üzemeltetési, karbantartási és felújítási folyamatok, hosszabb távon is kiszámíthatóak az anyag- és gépigények, és a rendszerben három évre előre tudják tervezni a pályakarbantartások során szükséges vágányzári időket. A széttagolt, kisebb rendszerek helyett bevezetett integrált struktúra hatékonyságnövekedést és jelentős megtakarításokat eredményez. Végső soron az Inka bevezetésével javula menetrendszerűség és a szolgáltatások színvonala.

 

Egyről a kettőre: indulhat az Inka2

A 2018 augusztusában megkötött újabb támogatási szerződésnek köszönhetően a MÁV és a MÁV-Start nekiláthatott az Inka projekt második üteme megvalósításához. A projekt a cégcsoport-szintű gördülőállomány-karbantartás és az erőforrás-tervezés újrastrukturált üzleti folyamatait támogató integrált és konszolidált informatikai rendszer bevezetését jelenti. A MÁV-csoport stratégiai célja, hogy az utasok hamarabb érjék el úti céljukat, a vasút versenyképes alternatívát nyújtson a közúttal szemben, javuljon a menetrendszerűség, a megbízhatóság és a biztonság, ezek mellet az utazási környezet (kényelem, tisztaság, esztétika, akadálymentesítés) minősége elérje az európai színvonalat.

Ennek érdekében az Inka2 projekt keretében kívánják elérni, hogy a javítás, karbantartás, gyártás informatikai támogatásának magas szintre emelésével és ezzel párhuzamosan a hatékonyabb eszköz és személyzetgazdálkodással javuljon a szolgáltatási színvonal, a vasúti járművek műszaki állapota, azok rendelkezésre állási szintje, ezáltal a menetrendszerűség és a kapacitások értékesítési lehetősége. Hosszú távú igény, hogy az új rendszer a jelenleginél kisebb ráfordításokkal, hatékonyabban támogassa a MÁV-csoport célkitűzéseinek elérését. Cél, hogy csökkenjenek a folyamatokhoz kapcsolódó adminisztrációs terhek és a manuális munka mennyisége, javuljon a járművek üzemkészsége és a folyamatokban résztvevő munkavállalók hatékonysága.

Az Inka2 projekt tartalmilag – a MÁV-csoport 2017 januárjában bevezetett egységes vállalatirányítási rendszeréhez (INKA1) illeszkedően – a következő egységekből áll:

  • a gördülőállomány műszaki folyamatait támogató megoldás (a pályavasút műszaki tevékenységeit támogató integrált alaprendszerhez hasonló, ahhoz illeszkedő, illetve illeszthető informatikai rendszer bevezetése a járműállomány műszaki feladatainak támogatására);
  • az erőforrások (személyzet és jármű) tervezését támogató informatikai megoldás, ami segíti a személyzet munkaidő beosztásának elkészítését és a vasúti járművek beosztásának tervezését, valamint ezen járművek közlekedtetéséhez szükséges előkészítő technológiák kialakítását, és lehetőséget biztosít azonnali beavatkozásra is operatív helyzetekben;
  • logisztikai funkciókat támogató informatikai megoldás (a logisztikai folyamatokhoz kapcsolódó igénykezelés a MÁV-cégcsoport beszerzési és számla feldolgozási rendszerének felhasználói számára, valamint az Inka1 megoldáshoz illeszkedő műszaki területre kiterjesztett raktári funkciók);
  • adattárház jellegű funkciókat és rugalmas riportkészítést támogató informatikai megoldás: ez olyan riportrendszer kialakítását jelenti, amely naprakész, hiteles adatokat, ezáltal könnyen kezelhető, gyors elemző eszközt ad a szakmai felhasználók kezébe, segíti a felső- és operatív vezetést, valamint a belső kontrollinggal foglalkozó munkatársakat a döntések megalapozásában és a tájékozódásban, illetve támogatja a kapacitás-tervezést és az erőforrások optimális felhasználását.

 

Az Inka2 sajátosságai

A projekt megvalósítására ismét a DXC Technology Magyarország Kft.-vel szerződött a MÁV és a MÁV-Start alkotta konzorcium. A projekt tervezett költsége négymilliárd forint. Az Innovációs és Technológia Minisztérium a költségek mintegy kilencven százalékát támogatja az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programból (IKOP), így a támogatás összege 3,6 milliárd forint. A megrendelők igénye alapján a szoftvernek kiterjeszthetőnek kell lennie az összes MÁV-leányvállalatra. A MÁV FKG és a MÁV-HÉV külső megfigyelő szerepet kapott: a szerződésnek ugyan nem részesei, de véleményezik az előkészítő anyagokat. Ahhoz, hogy az említett vasútvállalatok üzleti folyamatait is teljes mértékben egységesíteni lehessen az Inkával a későbbiekben egy új projekt indítása lesz szükséges.

Az Inka2 projekt céljai (ábrák forrása: MÁV-Start)

Az Inka2 projekt esetében is azzal kezdődött a munka, hogy a DXC TechnologyMagyarország Kft. közös megbeszélések keretében feltárta az érintett működési folyamatokat. Nem egyszerűen arról van szó, hogy az egyes SAP-modulokat az adott cég igényei szerint paraméterezik: a vállalati struktúra, a folyamatok elemzése révén a fejlesztők javaslatokat is tettek egyes vállalatirányítási vagy működési folyamatok optimalizálására. Az SAP ugyanis egy olyan rendszer – világszerte több mint ötvenmillió felhasználóval –, amelynek nagyon jól alakíthatók a moduljai az adott cégek igényei szerint. Adott esetben a rendszer bevezetését megrendelő cég folyamatai is igazodhatnak a több évtizedes tapasztalat alapján elkészített és működő programhoz.

A folyamatmenedzsment kulcsfontosságú: egy cég életében a vállalati életciklus kérdése, hogy elért-e már az adott szervezet a folyamatszemlélet azon szintjére, hogy a vezetők a folyamatokat átlátják, és azokon keresztül tudják irányítani a működést. Az Inka-projekt ebbe az irányba mozdította el a MÁV-ot és a MÁV-Startot, az Inka2 pedig kiterjeszti ezt a lehetőséget a vállalat legkritikusabb folyamataira. A fejlesztés révén a vezetőség egy olyan modern, ütőképes eszközt kap a kezébe, amivel teljeskörűen és a korábbinál gyorsabban lehet értékelni a folyamatokat, erőforrásokat, a korábbiakhoz képest felhasználóbarát módon lekérdezhetők a hatékonyabb üzemvitelhez szükséges adatok.

Az Inka 2 egyik része az erőforrások tervezését könníti majd meg

 

Előrelépés

A közelmúltban egyeztetett a vállalkozó a megrendelő konzorciummal a fejlesztés részletes tervéről és a projekt ütemtervéről. Ezek alapján elkezdődött a konkrét megvalósítási munka, aminek eredményeképpen 2020-ra várható az Inka2 teljes körű bevezetése. Ehhez nagyon sok feladat elvégzése várat magára. A korábban használt számítógépes rendszerekkel vagy meg kell teremteni a kompatibilitást, vagy azok teljes adathalmazát át kell ültetni (szakszóval: migrálni) az SAP modulokba. Az Inka2 projektre ne csak úgy gondoljunk, mint egy olyan eszköz, amivel a vezetőség több vagy hatékonyabb munkára készteti a beosztottakat. Mivel a vállalatirányítási szoftver a folyamatok teljes spektrumában jelen lesz, azt minden téren használják majd a vasutasok, így az már végrehajtói szinten megkönnyíti a folyamatok szervezését.

A karbantartást és gyártást is támogató új SAP modulok bevezetésével nem csak üzleti célokat valósíthat meg a két vasúttársaság (akárcsak a későbbiekben a rendszerhez csatlakozó többi vállalat), hanem IT-célokat is: egységessé válnak a törzsadatok, csökken a rendszerek, adatbázisok száma, kiterjeszthető lesz az Inka1-ben bevezetett egységes felhasználói jogosultság-menedzsment. Más szóval: a számítógépet használó munkavállalók egy jelszóval lépnek be az összes általuk használt rendszerbe. Belépéskor a rendszer a központi beállítások alapján automatikusan felismeri, hogy milyen funkciókhoz kell az adott felhasználónál hozzáférést adni. A folyamat-tudatosságra és az IT-rendszerek racionalizálására láthatóan meg van az igény és az Inka2 ezt a fejlődést szolgálja.

 

Mit tud a számítógép, amitől kevesebb lesz a késés?

Az Inka2 a gördülőállomány-üzemeltetés minden területén és a gyártás során is segíti majd a folyamatokat. A rendszer célja nem közvetlenül a bevételek generálása. Az Inka2 a működést fogja javítani és ily módon áttételesen – a hatékonyabb működés és a jobb vezetői döntések révén – járul hozzá a költségek csökkentéséhez, a magasabb színvonalú szolgáltatáshoz, ami végeredményben hatékonyabb gazdálkodást, növekvő bevételeket eredményez. A támogatás odaítélése előtt készített megvalósíthatósági tanulmány szerint olyan tényleges közgazdasági hasznai lesznek a rendszer bevezetésének, mint a járművek üzemkészségének javulása, a vonatkésést okozó események negatív hatásainak csökkenése.

A gördülőállomány karbantartásának és gyártásának támogatására is az SAP-rendszer szakmoduljait vezetik be

Amikor bármilyen esemény (például valamilyen meghibásodás miatt eszközigény bejelentése) történik, a rendszer felhasználója létrehoz egy bejegyzést, ami azonnal láthatóvá válik az összes érintett szakterület számára. A kialakításra kerülő rendszer támogatja az operatív irányítási feladatokat, amelynek célja, hogy a rendkívüli események kezelése, illetve az ennek következtében előálló zavarokból az utasok minél kevesebb problémát vegyenek észre és a vonatok menetrend szerint közlekedhessenek.

Átláthatóbbá és tervezhetőbbé válnak a szükségletek, a raktárkészletek és a beszerzési igények. Igény szerint akár egyedi alkatrészenként lehet nyilvántartani a készleteket és már előre berendelni a szükségessé váló utánpótlást. Az Inka2 arra is alkalmas lesz, hogy előre megbecsülje a készletek fogyását és a feltöltés szükségességét; a szükségleti paraméterek helyes beállításával pedig előre jelzi, mikor kell a soron következő rendelést leadni. Ezzel pedig csökkenthető a karbantartás átfutási ideje, mert nem kell a következő szállítást megvárni, mindig lesz megfelelő számú alkatrész raktáron.

Ugyanez igaz a gyártásra is. A rendszer megrendelésénél elvárás volt, hogy a szoftver az IC+-kocsik gyártását is támogassa. Az Inka használatával a jelentkező igényekhez igazodva rugalmasan lehet tervezni a gyártói és karbantartási kapacitások megosztását, annak érdekében,hogy megfelelő mennyiségű munkaerő álljon rendelkezésre az IC+-kocsik gyártására és a karbantartási feladatok elvégzésére egyaránt.

Az üzleti folyamatok támogatása mellett készül egy úgynevezett adattárház (egy óriási adatbázis) is, amelyből a működést bemutató vezetői beszámolók, riportok állíthatók elő. A vezetők e riportok alapján értékelik a működés hatékonyságát. A riportokban megjeleníthetők működési tendenciák is, így akár a jövőre nézve is lehet következtetéseket levonni belőlük. Általában véve ez nem újdonság a vállalati működés terén: a bigdata (nagyméretű adathalmaz) alkalmazásokat már rengeteg cég használja a működése és a folyamatai értékelése céljából.

A MÁV és a MÁV-Start esetében persze nem elsődlegesen azt hivatottak a rendszerek megjósolni, hogy például mikor mennek majd tömegesen szabadságra a pénztárosok és a jegyvizsgálók, de egy adott menetrendi struktúra kiszolgálásához automatikusan meg tudják határozni a járműszükségletet, azt hogy hány mozdonyra és kocsira, hány motorvonatra van szükség, figyelembe véve az éppen meghibásodó vagy felújításon lévő járművek darabszámát is. Szakértői becslések alapján a járművek rendelkezésre állása egy–két százalékkal fog javulni, ami azt jelenti, hogy akár tíz szerelvényre való kocsival is több közlekedhet, mint jelenleg, csupán a folyamatok jobb megszervezése révén.

Az adattárház szerteágazó területek adatait foglalja egy adatbázisba

Mielőtt bárki azt várná, hogy az Inka2-nek köszönhetően 2020-tól radikálisan javul majd az üzemképes járművek rendelkezésre állása, tegyük hozzá, hogy az új számítógépes vállalatirányítási (döntéseket támogató) rendszeren kívül még számos egyéb tényező befolyásolhatja a járművek üzemkészségét és a vonatok közlekedését. A mostani projekt keretében az SAP integrált vállalatirányítási rendszerének lényege, hogy eszközt adjon a vezetők kezébe a jó döntések meghozatalához. Az utazási idő azáltal csökkenhet, hogy a vezetők a jó szoftveres támogatás mellett jó üzleti döntéseket hoznak. Az Inka2 nem határozhat a döntéshozók (legyen az vezérigazgató, menetrendtervező, vonalirányító vagy reszortos) helyett, csak segítheti a munkájukat, de a helyes döntések meghozatala továbbra is vezetői felelősség marad.

 

A kevesebb több!

A járműfordulókból adódó járműigények összehangolhatók a járművek karbantartási ciklusával és tervezett karbantartásával, valamint a meghibásodott járművek javításának várható idejével. Ennek eredményeként rövidülnek a javításban eltöltött idők, a szükséges időpontban az elvárt mennyiségű járművet lehet kiállítani a vonatok közlekedéséhez. A járműfordulókhoz immáron egy rendszeren belül hozzáilleszthetők lesznek a vezényelt utazószemélyzet munkaidőbeosztási adatai. Az utazó személyzet (mozdonyvezetők, jegyvizsgálók) mellett már egyazon rendszerben lehet tervezni nem utazók (pénztárosok kocsivizsgálók, karbantartók) munkaidő-beosztását.

A járműfordulók tervezésénél nagy szerepe van a karbantartási ciklusrendeknek. A programban a karbantartások tervezésénél naprakészen láthatók, hogy az adott járművek mely fordulóban közlekednek, így felesleges kisorozások nélkül – ezzel csökkenve az ebből adódó késéseket – meoldható a járművek tervszerű karbantartása. Az ütemezett, járműfordulóhoz igazított karbantartási rendszer alkalmazásával és a szükséges erőforrások nyújtásával a MÁV-Start több kocsit tud hadra fogni és így az eddiginél több csúcsidei vagy hétvégi mentesítő járat indítható.

A logisztikai folyamatok kezelése és tervezhetősége jelentősen leegyszerűsödik az érintett vállalatoknál

A napi, operatív irányításban is gyorsabb, pontosabb, teljesebb körű adatrendszerrel képes majd támogatni az üzemirányítók, diszpécserek, személyzetirányítók munkáját az Inka2 rendszer. Az erőforrás-tervezés folyamatában az operatív jármű- és személyzet-irányítás informatikai támogatása kiterjed a vontató- és vontatott járművekre (például fordatervek pályaszámosítása), az utazó személyzetre, a járművek cseréjére és a vonatpótló buszok koordinálására, megrendelésére.

Az azonnali információk szolgáltatása által az informatikai rendszer segíti a döntéshozási mechanizmus javítását. Az Inka1 projektben kialakított infrastruktúra karbantartó alkalmazással való integrációnak köszönhetően tervezhetőbbé válik a forgalom a vágányzárak idején. Egyazon szoftver tehát nagyon sok funkciót el tud látni, legyen az a MÁV SZK központi raktárainak kezelése, a jegytekercsek nyilvántartása vagy a hosszúsínek gyártási folyamatának nyomon követése.

Az Inka-projektekkel a MÁV-csoport a legfontosabb területeken csatlakozik a legmodernebb informatikai alkalmazásokat használó cégekhez. A kivitelező DXC Technology Magyarország Kft. olyan vállalatoknak dolgozott korábban hasonló rendszerek bevezetésén és üzemeltetésén, mint az MVM, a Főgáz, a Magyar Posta, az EGIS/Richter, a Magyar Telekom, a Vodafone vagy éppen az Audi. A 2020-ra ígért új vállalatirányítási rendszer olyan lesz az utasoknak, mint egy láthatatlan őrangyal: találkozni nem találkoznak vele, de a cégcsoport működése hatékonyabb, a vonatok közlekedése kiszámíthatóbb lesz.

(x)

* * *

Indóház Online – Hivatalos oldal: hogy ne maradj le semmiről, ami a földön, a föld alatt, a síneken, a vízen vagy a levegőben történik. Csatlakozz hozzánk! Klikk, és like a Facebookon!

Kapcsolódó hírek

Vasút Nagyvasút

Személyvonat siklott ki Lengyeltótiban

MÁV/iho   ·   2024.06.18. 10:20

A Desiro három tengellyel lépett ki a sínekről. A Kaposvár–Fonyód vonalon és a Helikon interrégióknál jelentős késéssekkel kell számolni. Az eseményhez a dombóvári segélyvonat vonult ki.