Átfogó spórolás a BKV-nál

iho/vasút   ·   2011.10.26. 17:50
solaris

Klasszikus megszorító intézkedésekre, spórolásra lehet számítani a BKV-nál, de úgy tűnik, az utasok számára ezek jórészt észrevétlenek maradhatnak, magyarán egyelőre nincs szó járatritkításról vagy a teljesítmény más csökkentéséről. Az akció a Budapesti Közlekedési Központtól (BKK) indult ki, Vitézy Dávid vezérigazgató a távirati irodának megerősítette, hogy egy tízpontos csomagot terjesztettek elő, és ezt a közlekedési vállalat igazgatósága el is fogadta.

Az ok egyszerű: nincs pénz. Pontosabban nincs elég pénz. ha sikerül a BKV-nál megtakarítani, forrásokat fölszabadítani, az abból a szempontból is hasznos, hogy eredményesebben lehet az államhoz, a kormányhoz fordulni finanszírozásért.

Az MIX/A-k is csereérettek<br>(fotó: Arnold Balázs)

Szakmai körökben úgy értékelik az MTI által most megszellőztetett igazgatósági határozatot, hogy a Budapesti Közlekedési Központnál (BKK) megelégelték, hogy a BKV az utóbbi években kevés figyelmet fordított a hatékonyság növelésére, a cég még mindig felmutat olyan vonásokat, amelyet szocialista nagyvállalati korszakából örökölt.

Ugyanakkor a BKK most még szelíd főnökként viselkedik: a BKV menedzsmentjétől várja a javaslatokat a megtakarításra. Sőt az anyagban semmilyen konkrét, összegszerű elvárás nem jelenik meg. Azt persze el lehet képzelni, hogy ha a cégvezetés nem tud elég pénzt megtakarítani, a BKK második körben már megjelöli, hol hány milliárdos pénzügyipozíció-javulást vár.

Ha a cél az, hogy az utasok helyzete ne romoljon, ugyanez biztosan nem mondható el a dolgozókról: létszámcsökkentésről, a kollektív szerződés újratárgyalásáról, a szociális juttatások megnyirbálásáról is szó van.

A Tátrák még becsülettel szolgálnak. De vajon meddig?<br>(fotó: Arnold Balázs)

Nemes Gábor, a Közlekedési Érdekvédelmi Körök Szövetségének (KEKSZ) alelnöke lapunk érdeklődésére furának, sőt példa nélkülinek nevezte, hogy a főváros beleszól a BKV és az érdekképviseletek közötti viszonyba. Az elnök szerint a főváros eddig mindig távol tartotta magát ezektől az ügyektől, és Vitézy Dávid eddig nem említette, hogy bármi baja lenne ezekkel a megállapodásokkal.

A több BKV-s szakszervezetet tömörítő KEKSZ elnöke kijelentette: első körben a párbeszéd lenne a legfontosabb, illetve az, hogy a főváros fizesse ki a BKV-tól megrendelt szolgáltatások árát, hiszen a BKV adósságállománya nagyrészt abból állt össze, hogy a tulajdonos Fővárosi Önkormányzat nem fizette ki ezeket.

Az MTI birtokába került igazgatósági határozat felkéri a BKV vezérigazgatói teendőinek ellátásával megbízott Várszegi Gyulát egyebek mellett arra, hogy készítsen javaslatot a kollektív szerződés módosítására, folytassa le a szükséges érdek-képviseleti tárgyalásokat és tegyen előterjesztést a módosításra. Ha a tárgyalások eredménytelenül zárulnak, akkor a javaslat tárgya a kollektív szerződés részleges vagy teljes felmondása lehet.

Talán jut pénz a buszokra is?<br>(fotó: Kengyel Kristóf)

A társaság vezetőjének felül kell vizsgálnia a BKV üdülőire, munkásszállóira, sportlétesítményeire fordított forrásokat is, amelyekkel kapcsolatban költségcsökkentő javaslatokat kell készítenie a 2012-es üzleti tervhez. Az igazgatóság határozata alapján felülvizsgálják a BKV teljes munkaszervezetét és létszámát is, különös tekintettel az adminisztratív, titkársági és egyéb irányítási funkciókat ellátó szervezetekre. Összehasonlítják mások mellett a humánerőforrás-, a számviteli és az informatikai részleg létszámigényét más hasonló méretű vállalatok adataival. Ennek alapján készül költség- és létszámcsökkentési javaslat a 2012-es üzleti tervhez.

Várszegi Gyula felülvizsgálja azon területek létszámát és feladatkörét is, amelyek súlypontja a közlekedési intézményrendszer átalakításával a BKK-hoz került át; egyebek mellett a nemzetközi kapcsolattartásról, a tarifapolitikai és hálózattervezésről, valamint a projektmenedzsmentről van szó. A megtakarítási program részeként a vezérigazgatónak teljes körűen tájékoztatnia kell az igazgatóságot a folyamatban lévő jelentősebb jogvitákról és rendezetlen vagyoni ügyekről november 15-ig, november 30-ig pedig intézkedési tervet kell készítenie a vitás ügyek rendezésének menetére.

Felülvizsgálják a tömegközlekedési társaság ingatlanvagyonának esetleges hasznosítási lehetőségeit, illetve a szolgálati járatok működését is. Változás az is, hogy a külföldi kiküldetések intézése, illetve a nemzetközi szakmai kapcsolattartás a BKK feladata lesz november 1-jétől, így az ilyen utazások száma csökken a BKV-nál. A vezérigazgató áttekinti a pótdíjak kezelését, a bírósági útra terelés és a végrehajtás folyamatát, és ezzel kapcsolatosan további intézkedéseket javasol a behajtási hatékonyság javításáért.

A megtakarításoknak használt járművek személyében látható nyoma is lehet<br>(fotó: Kengyel Kristóf)

A határozat értelmében megvizsgálják a szolgáltatási szerződések szükségességét, illetve számuk, költségeik csökkentésének lehetőségét. A vezérigazgatónak a költségcsökkentés lehetőségeire előterjesztést kell készítenie. A szerdai határozatok alapján Várszegi Gyulának részletesen ki kell dolgoznia a teljes programot december 15-ig.

Kapcsolódó hírek