Folytatódik az adok-kapok

iho/közút   ·   2018.07.16. 12:00
Modulo_M168D_teszt_kicsi

Semmiképpen nem lehet uborkaszezonnak nevezni a mostani időszakot, legalább is buszos fronton, hiszen szinte nem telik el úgy nap, hogy ne történne valami. Mozgalmas héten vagyunk túl: csődöt jelentett az Ikarus Egyedi, majd a kormány stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetnek minősítette, ezután a BKV és a Volánbusz is elállt a megrendelésétől, végül az Ikarus Egyedi kisebbségi tulajdonosa is kifakadt. A sztori ezen a héten folytatódik, a BKV munkatársai is klaviatúrát ragadtak, és részletesen reagálnak Mészáros Csaba mentegetőzéseire, illetve vádjaira. A levél alant olvasható, változtatás nélkül közöljük.

Mészáros Csaba (forrás: forbes.blog.hu)

Az IKARUS Egyedi Autóbusz Gyártó Kft. részéről – Mészáros Csaba tolmácsolásában – az elmúlt időszakban olyan utalások hangzottak el, amelyekre a BKV Zrt. szakmai munkatársainak kötelességük megszólalni.

Tekintettel arra, hogy a BKV Zrt. autóbuszflottájának jelentős hányada elérte a hasznos életartama végét, a társaságnak az új autóbuszok beszerzése kiemelt érdeke, illetve a legkedvezőtlenebb műszaki állapotú járműegyedek kiváltása a főváros további késedelmet nem tűrő igénye.

A vállalat annál is inkább mindent megtesz az új autóbuszok beszerzése érdekében, hogy a konkurens szolgáltatók megjelenésével járó teljesítménycsökkenést követően egyes kötöttpályás vonalak felújításával járó igények jelentős, és mind műszaki, mind munkaerőpiaci vonatkozásban rendkívül rövid idő alatt jelentkező pótlási feladatokat támasztottak a „gumikerekes” ágazattal szemben.

Az M3 metrópótlási feladatok 2015-ben jelentkező, előzetesen kalkulált 150 darabos, végül ellehetetlenült rövidtávú autóbuszbeszerzési igénye még nem, vagy csak opcióival vehette figyelembe az időközben elöregedő, és kiváltásra megérő járművek darabszámát, ami jelenleg eléri a 600 darabot is.

Hangsúlyozandó, hogy a BKV Zrt. korábbi, hazai gyártókat kifejezetten megszólító beszerzési kezdeményezései részint éppen annak a rendkívüli piaci nyomásgyakorlásnak köszönhetően váltak eredménytelenné, amelyek a valós termelési kapacitásra vonatkozó kompromisszumos megoldásokat saját mérlegelésükben hagyták figyelmen kívül.

A VOLÁNBUSZ Zrt. Ikarus Egyedi Kft.-vel kötött szállítási megállapodásának – legalábbis részbeni – érdekmúlása lehetővé tette, hogy a BKV Zrt. részéről ugyan a szerződés feltételeinek tekintetében befolyásolhatatlan módon, de 30 darab új autóbuszhoz a főváros mégis hozzájuthasson. Ezen autóbuszok annak ellenére sem érkezhettek meg, hogy a BKV Zrt. a munkahelyek teremtésére egyébként előnyként hivatkozó Ikarus Egyedi Kft.-nél termelési kapacitásban, illetve humán erőforrásban jelentkező hiányokat rendkívül kedvező feltételekkel szerződött kiegészíteni. A gyártó számára rendkívül előnyös építési együttműködés ellehetetlenülése éppen az Ikarus Egyedi azon szállítási terjedelmének hiányára vezethető vissza, amelyet az utóbbi időben már a tárgyalásokon történő döntéshozói megjelenéssel sem igyekeztek kimenteni.

A BKV Zrt. kollektívája határozottan visszautasít tehát minden olyan állítást, amely az autóbuszok késedelmes szállításáért bármilyen tekintetben a vállalat munkatársait tenné felelőssé, vagy a támogató együttműködés hiányát említi. Éppen ellenkezőleg, az utóbbi időszakban a BKV Zrt. a szárnyaikat bontogató hazai gyártók adottságait nem csak figyelembe vette, de például a támogató tanácsokat sokszor ignoráló Ikarus Egyedi Kft. esetében oly mélységben vett részt a konstrukciós, fejlesztési folyamatban, amely túlmutat a vevői jóhiszeműség határain. (A vállalat jelenleg is fejleszti a 10 db már átvett buszt, hogy minden korlátozás nélkül használhatóvá váljanak.) Az Ikarus Egyedi Kft. azonban a vevői által ily módon segítő szándékkal felkínált szakértelmet saját piaci előnyeként tünteti fel, miközben mindez akár pénzben is kifejezhető értékkel bír.

A nagyvárosok között az intenzív „STOP & GO” üzeméről, a megállóközi távolságok és a járatsűrűségek miatt a járművek erős igénybevételéről ismert Budapest még azon globális gyártók termékeit is próbára teszi, amelyek múltja és fejlődési íve akár az automobilizmussal is egyidős. Érzékelhető hát, hogy egy gyártásba újonnan vissza-, vagy belecsöppenő cég részéről elengedhetetlen a szakmai alázat tanúsítása és a piaci körülményeknek való megfelelés szándákénak megjelenése.

Tíz Modulót tudott csak átvenni a BKV a harmincból, de ezek is további fejlesztésre szorulnak, ebben pedig a BKV is aktívan részt vesz (fotók: Ács Attila)

Itt érdemel figyelmet az, hogy az esetenként a markáns konstrukciós hibáktól sem mentes autóbuszok minimális közúti követelményeknek való megfelelése nem egyenértékű sem a vevői igényeknek való megfeleléssel, sem a termelés felfutó szakaszában gyermekbetegségekben bővelkedő termékek piaci versenyképességével.

Kiemelendő továbbá, hogy az összeszerelési együttműködés tervezett ütemének elvesztése, illetve a járművek szállítási késedelme olyan hátrányokat okoz a BKV Zrt. számára, amelyeket az Ikarus Egyedi Kft. bizonyosan nem vesz figyelembe a Modulo típusú járművek gazdasági előnyeinek számításai során. E hátrányt okozó tényezők közé sorolható a megrendelt járművek elmaradásai okán igencsak koros autóbuszok további üzemeltetésének kényszere is.

(Nem kitérve az elmaradt szállítások és a koros autóbuszok további üzemeltetésének köszönhetően emelkedő, káros externáliák okozta társadalmi költségekre.)

Az Ikarus Egyedi által 2018. április 18-án közzétett közleményben foglaltakkal ellentétben tehát a használt járművek beszerzésében és üzemeltetésben a BKV partnereiül szegődő „garázstársaságok” szerepe nem indikátora a beszerzések elmaradásának, hanem éppen ellenkezőleg; következménye az Ikarus Egyedi  által vállalt szállítások késedelmének. Mi sem szolgál jobb bizonyítékul, minthogy mindezen nehézségek ellenére a közlekedési társaság felvállalta, hogy nem újít fel gazdaságtalanul javítható magaspadlós Ikarus buszokat, ez pedig éppen a „garázstársaságoknak” okoz hátrányt.

Az Ikarus Egyedi Kft. reorganizációjában közreműködő felek figyelmét ismét és nyomatékosan felhívjuk tehát arra, hogy a továbbiakban bizonyosan elengedhetetlenné válik a piaci körülményeknek való megfelelés szándékának megjelenése, a vevőkkel való ügyfélorientált kapcsolattartás, s a szakmai alázat meghonosítása a társaságon belül.

Ugyanakkor a BKV Zrt. szakmai kollektívája határozottan visszautasít minden olyan állítást, amely a vállalat jóhiszeműségének, tisztességének, támogató szándékának megkérdőjelezésével tünteti fel hamis színekben a fejlesztésben is oroszlánrészt vállaló, illetve a flotta megújítását mindenekelőtt zászlajukra tűző munkavállalókat.

Mindazonáltal leszögezendő, hogy a BKV Zrt. töretlenül elkötelezett a hazai autóbuszgyártók támogatásában, s a minimális rendeleti követelményeken túlmutató, piaci igényeknek megfelelni képes járművek igényeivel a valós termelési kapacitások lekötésében mindaddig, amíg a segítő szándék nem akadályozó tényezője az alaptevékenység ellátásának, a közösségi közlekedés szükségszerű fejlesztésének és népszerűsítésének. A budapesti flotta megújításának céljával a vállalat lelkes közössége kész egyben a megszerzett szaktudás és a komoly erőfeszítések árán fenntartott termelői kapacitás felkínálásával további – akár csuklós - autóbuszok megépítésben részt venni.

A Modulo M168D sajnos nem egy sikersztori, ennek ellenére a BKV továbbra is partnere lenne a magyar gyártóknak

* * *

Indóház Online – Hivatalos oldal: hogy ne maradj le semmiről, ami a földön, a föld alatt, a síneken, a vízen vagy a levegőben történik. Csatlakozz hozzánk! Klikk, és like a Facebookon!

Kapcsolódó hírek