Példaértékű fejlesztés a 106-os vasútvonalon

Szöllősi Roland   ·   2012.12.06. 10:30
00
Az „Értől az Óceánig”, avagy a falvaktól a nagyvárosig

„’Az Értől az Óceánig’ – komplex közösségi közlekedés fejlesztése Biharban” című projekt megvalósításához az Európai Unió, valamint Magyarország költségvetése 500 millió forint összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyújt, míg az ezt meghaladó, mintegy 26 millió forint összegű ráfordítást a pályázó tizenhárom önkormányzat önerőből finanszírozza. A pályázatot 2012 tavaszán – konzorcium formában – Pocsaj község gesztorságával Sáránd, Mikepércs, Derecske, Hajdúbagos, Hosszúpályi, Monostorpályi, Létavértes, Esztár, Hencida, Kismarja, Nagykereki és Biharkeresztes önkormányzata adta be. A projekt megvalósításának várható kezdete 2013 tavasza, befejezése 2014 közepe.

Utastájékoztatás fejlesztése

A közösségi közlekedést igénybe vevők gyors és pontos tájékoztatása alapkövetelmény, az érintett településeken azonban kizárólag papíralapú utastájékoztatás van. Így a pályázók a szolgáltatás színvonalának emelése érdekében az épülettel rendelkező (Sáránd, Derecske, Pocsaj-Esztár, Kismarja, Nagykereki, Biharkeresztes és Létavértes) vasút/autóbusz-állomásokon kiépítik a szükséges dinamikus, valós idejű utastájékoztatási rendszert, melynek központja Sáránd vasútállomáson lesz.

A vizuális utastájékoztatás a decentrumok utasvárójában elhelyezett LED-háttérvilágítású LCD kijelzővel történik majd, míg a hangos utastájékoztatást az épületek külső homlokzatára felszerelt hangfalak adják. A kiépítendő rendszer garantálja az optimális utastájékoztatást, ami egyfelől biztosítja a szolgáltatás kiszámíthatóságát, másfelől a fogyatékkal élők részére is megfelelő információt nyújt.

Derecske vasútállomás – új peron épül itt is<br>A képre kattintva fotógaléria nyílik<br>(a szerző felvételei)

Rálátás vonatra és buszra egyaránt

A közösségi közlekedés egyik sajátossága, hogy nem lehet bárhonnan bárhova közvetlenül eljutni. A jó átszállási lehetőségek megteremtésével azonban teljesülhet a „mindenhonnan mindenhova” elv. A projekt komplexitását mutatja, hogy szinte valamennyi helyszínen megoldódik az átszállás lehetősége, amelynek segítségével a közszolgáltatás menetrendi kínálata több esetben megduplázható, vagyis költségtöbblet nélkül kínálatbővítés érhető el.

Az optimális vonat-busz átszállás, illetve a különböző szolgáltatók egymásra rálátásának biztosítása érdekében négy helyszínen kétkijelzős forgalomirányító számítógép segíti majd a szolgáltató munkatársait.

Wifi az állomásokon

A tapasztalatok szerint – különösen a fiatalok körben – jelentős igény mutatkozik a vezeték nélküli internetes szolgáltatás telepítésére, így a vasúti és autóbuszos utazás komfortosabbá tétele érdekében hét állomáson (Sáránd, Derecske, Pocsaj-Esztár, Kismarja, Nagykereki, Biharkeresztes és Létavértes) ingyen internetezhetnek majd az utasok.

Közös peronos átszállás – integrált kapcsolat

A 106-os vasútvonal mentén új, akadálymentesített (térköves) peronokat (11 helyen), decentrumokat, buszfordulókat, parkolókat és megállókat alakítanak ki. A projekt ékköve a Pocsaj-Esztár vasútállomáson létrehozandó „Érmelléki decentrum”, ahol három akadálymentesített vasúti peron, egy buszforduló, két buszállás, új parkoló, járda és kandelábersor épül. Az I. vágányhoz tartozó vasúti peron közös lesz az autóbuszokéval, így – a busz és a vonat menetrendjének összehangolásával – kiváló átszállási kapcsolat hozható létre a MÁV-Start és a Hajdú Volán jármûvei között.

Derecske-Vásártér megállóhely is megújul

A közösségi közlekedés „kapuja”

A megálló az, ami átvitt értelemben a közösségi közlekedés kapuját képezi. Egy leromlott, kiépítetlen megállóhely már önmagában okot ad a közösségi közlekedéstől való távolmaradástól. A projekt ezt a „kaput” a mai kor elvárásainak megfelelően alakítja ki, így lesz járdaépítés, fásítás, füvesítés, továbbá új utcabútorok (padok, szemetesek) kihelyezése is megtörténik. Ahol nincs épület, ott új utasvárót telepítenek.

Húsz év után új vasúti megállóhely létesül Hajdú-Biharban

Kismarja településen a meglévő vasútállomás korszerűsítése mellett új vasúti megállóhely épül, csökkentve ezzel a rágyaloglási távolságot. Az új létesítményhez járdás összekötéssel buszmegálló is kapcsolódik, így ezen a helyszínen is biztosított lesz az átszállás lehetősége.

Derecske, mint járásközpont

A projekt megtervezésekor az új járások kialakítását is figyelembe vették. A 106-os vasútvonal által érintett települések többsége 2013-tól a Derecskei Járási Hivatalhoz tartozik, így a járásközpont mindkét megállóhelyét felújítják, ezzel méltó körülményeket teremtve az odautazók számára.

Itt is emberek élnek

A Hosszúpályihoz tartozó, de a 106-os vasútvonal mentén elhelyezkedő Messzelátó-sóstó településrészen mindösszesen 150 fő él. Az önkormányzat az alacsony lakosszám ellenére példaértékűen úgy döntött, hogy „ott is emberek laknak, így nekik is jár a korszerű térköves peron”. Így, a pozitív döntés értelmében Konyári-sóstófürdő megállóhelyen is új, akadálymentes peron épül.

Új buszmegállók és parkolók épülnek

Sáránd, Mikepércs, Pocsaj, Esztár, Kismarja, Nagykereki, Hajdúbagos, Hosszúpályi, Monostorpályi, Létavértes és Hencida esetében számos autóbusz-megállót újítanak fel. Több településen azonban hiába adottak a lehetőségek, megállók hiánya vagy éppen azok rossz elhelyezkedése miatt nem növelhető a közösségi közlekedés versenyképessége, területi lefedettsége. A megállókiosztás újragondolásával, a megállók áthelyezésével, illetve az új megállók létesítésével a rágyaloglási távolságok csökkennek, valamint olyan területek is elérhetővé válnak, amelyek egy település szempontjából feltétlen szükségesek, ilyenek például az egészségügyi és az oktatási intézmények.

Az önkormányzatok ezen szemlélet mentén úgy határoztak, hogy a 106-os vasútvonallal keresztirányban közlekedő autóbuszok megállóit – egy előre elkészített közösségi közlekedési hálózati koncepció mentén – felújítják, sőt új megállók épülnek, amelyek a versenyképes autóbuszos közlekedés mellett a vasútállomásra ráhordást is szolgálják majd. Érdekesség, hogy a 101-es vasútvonal által érintett Biharkeresztes is részese a projektnek, itt a meglévő vasútállomás döngölt földalapú parkolója újul meg, ugyanis helyette egy térkővel burkolt létesítmény épül.

Konyári-Sóstófürdő megállóhelyen új peron épül

Biztonságosabb állomások

Az utasbiztonság növelése, illetve a létesítmények állagmegóvása érdekében térfigyelő hálózatot építenek ki. A beruházás során közel negyven éjjel látó kamerát helyeznek el, amelyek a video rögzítése mellett online kapcsolattal is rendelkeznek, így a megfigyelt területre mind a rendőrség, mind a polgárőrség ráláthat. Az utasbiztonság növelése érdekében több helyen korszerűsítik vagy bővítik a közvilágítást.

Belföldi és nemzetközi piacbővítés

A 106-os vasútvonal piacbővítése, illetve nagyobb lefedettsége érdekében Nagykereki állomáson szintén új decentrumot hoznak létre, amelynek köszönhetően a jövőben autóbusszal lehet majd továbbutazni Biharkeresztesre, vagy éppen Nagyváradra. (A Nagykerekiben létrehozandó átszállás megteremtésével Debrecenből Biharkeresztesre vagy Nagyváradra az utasok számára a legolcsóbb és a leggyorsabb eljutás érhető el, ami jó marketinggel jelentős utasszám-növekedést eredményez majd.)

Cél: a korszerűbb kiszolgálás és az utasszám-növekedés

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekt összességében jelentősen hozzájárul a versenyképes közösségi közlekedés és a költséghatékonyabb szolgáltatás megteremtéséhez, valamint a környezetterhelés csökkentéséhez.

A megállók színvonalának növelésével, a rágyaloglási távolságok csökkentésével és az átszállás által nyújtott kínálatbõvítéssel jelentős utasszám-növekedés várható a 106-os számú Debrecen–Nagykereki vasútvonalon és a keresztirányban közlekedő autóbusz-hálózaton.

A projekt diasora megtekinthető a 106-os vasútvonal Facebook oldalán.

A cikk a szerző prezentációjának alapján készült.

Kapcsolódó hírek