November 12-éig lehet pályázni a déli összekötőre

iho.hu   ·   2018.10.01. 08:45
deliosszekoto-tender-400

Nyílt eljárású ajánlati/részvételi felhívás jelent meg, amelynek tárgya a déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése, kiviteli tervek készítése és kivitelezési munkák elvégzése. Részletesebben: a Keleti pályaudvar és Hegyeshalom közötti vasútvonal 82+94 hm szelvényben lévő, Déli összekötő vasúti Duna-híd meglévő két, egyvágányos felszerkezetét el kell bontani és három új, egyvágányos felszerkezetet kell építeni. A tervezett egyvágányos, többtámaszú rácsos acélhíd felszerkezete közös alépítményekre támaszkodik, amelyeket az új felszerkezetek fogadására át kell alakítani, továbbá új, cölöpfalas hídfőt kell építeni a budai oldalon.

Az előzőeken túl a műtárgyépítéssel érintett vonalszakaszon a vasúti pálya és a kapcsolódó – a projekt teljeskörűségét biztosító – egyéb szakágak (biztosítóberendezés, vonatbefolyásoló rendszer, távközlés) infrastruktúráját is át kell építeni. Hozzávetőlegesen összesen három vágánykilométer érintett. A híd átépítési fázisaiban a villamos felsővezetéki berendezés meglévő hosszláncai használhatók, de a végleges állapotra az érintett vonali hosszláncokat teljes egészében le kell cserélni. Úgyszintén le kell cserélni valamennyi további sodronyt és valamennyi szigetelőt is. A vonalszakaszon üzemelő optikai kábelt át kell szerelni, illetve cserélni kell.

A szükséges közműkiváltásokat el kell végezni és zajvédő falakat is kell építeni. Tekintettel a vasútvonal kulcsfontosságú voltára, a kivitelezés alatt a vasúti forgalmat két vágányon folyamatosan fenn kell tartani a műszaki leírásban részletezettek szerint. Mindez azt jelenti, először a harmadik vágányt, azaz a harmadik híd felszerkezetét kell megépíteni. Fentiekkel kapcsolatban feladat a rendelkezésre álló engedélyezési tervek, engedélyek és tanúsítványok alapján a kiviteli tervek elkészítése, jóváhagyatása, azt követően pedig a megvalósítás. A híd hossza ötszáztíz méter.

Részajánlattétel nem megengedett, mivel a tervezett projekt esetében a beszerzés több szakágat és területet érint, amelyek között az adatszolgáltatás és szinergiák kialakítása úgy a leghatékonyabb, ha egy ajánlattevő menedzseli a tervezés során az összes folyamatot. Az értékelés során az ár hetven pontot, a kötelező hároméves szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat két területen további tizenöt-tizenöt pontot ér. A szerződés időtartama huszonnégy hónap, tehát szerződés aláírástól a kivitelezési tervek elkészítéséig és engedélyezéséig, továbbá a kivitelezés befejezéséig legfeljebb két év áll majd a nyertes ajánlattevő rendelkezésére, ami nem meghosszabbítható.

Tehervonat hajt le a déli összekötőről Kelenföld felé (fotó: Vörös Attila)

A nyertes szerződéskötéskor a teljes összeg harminc százalékát igényelheti előlegként, a tartalékkeret két százalék. A projektet száz százalékban CEF-forrásból finanszírozza a NIF Zrt. Az ajánlati kötöttség két év, tehát az árat úgy kell az ajánlattevők meghatározzák, hogy ha csak 2020 november elején köti meg velük a NIF Zrt. a szerződést, akkor se fizessenek rá mondjuk a munkabér és az építőanyagok esetleges időközbeni drágulása miatt. A nyertes ajánlattevőnek az átvételtől számított harminchat hónap jótállást kell vállalnia, valamint kötelezettsége még a késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, továbbá a teljesítési, jótállási és szállítói előleg-visszafizetési biztosíték.

A déli összekötő vasúti híd felújítása, illetve bővítése tehát három-négy éven belül megvalósulhat. A hídszerkezet szükséges cseréjén túl a kapacitásbővítést a tervezett S-Bahn jellegű elővárosi vasúti hálózat kialakítása is indokolja. Az más kérdés, hogy a Kelenföldig tartó harmadik vágány ügye még korántsem áll olyan jól, mint a harmadik hídpályáé. Miközben a NIF Zrt. a híd már elkészített tervei alapján a kivitelezésre tendereztet, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) még csak éppen megrendelheti a tanulmányt Budapest vasúti átjárhatóságáról. Ebben tesznek majd javaslatot a tranzit vasúti teherforgalom útvonalára és esetleges új nyomvonalra, a ferihegyi repülőtér bevonására és a HÉV-vonalak integrálására a vasúti hálózatba, sőt még a járműfejlesztési elképzelésekre is.

Az úgynevezett Budapest Rail Node Study elkészítésére amúgy a Trenecon Kft., a Főmerv Zrt. és KTI Nonprofit Kft., mint közös ajánlattevők csapatával köthet mától szerződést az ITM, amennyiben nem érkezik az eljárás eredménye ellen jogorvoslati kérelem. A nyertes konzorcium 234 millió 270 ezer forintért készítheti el a tanulmányt, legfeljebb tizenhét hónap alatt. Érvényes ajánlatot tett még két másik konzorcium: egyrészt az Universitas-Győr Nonprofit Kft., a Boda & Partners Kft. és a Közlekedési Továbbképzős és Dokumentációs Kft. csapata 370 millió forintos ajánlatával, másrészt a BME ITS Nonprofit Zrt. és az iUtak Mérnökiroda Kft., mint közös ajánlattevők, akik 385 millió forintért készítették volna el a tanulmányt.

* * *

Indóház Online – Hivatalos oldal: hogy ne maradj le semmiről, ami a földön, a föld alatt, a síneken, a vízen vagy a levegőben történik. Csatlakozz hozzánk! Klikk, és like a Facebookon!

Kapcsolódó hírek