Miért használják a légiközlekedésben az ICAO fonetikus ábécéjét?

iho/repülés   ·   2024.03.13. 18:00
Fonetikus kapcsolat torony és gép között

Egyrészt azért, mert a kommunikáció nyelve az angol, másrészt, hogy az élőszóban váltott üzenetekben szereplő betűk és számjegyek egyértelműen, félreértést kizáróan hangozzanak el. A fonetikus ábécé világszerte elterjedt, és az 1950-es évekbeli bevezetése óta nem változtattak rajta.

Az irányítók és pilóták közötti kommunikáció az angol nyelv ismeretére alapozott, a szigorú szabályok szerint meghatározott úgynevezett fónia-nyelven zajlik. Maga az elnevezés az angol radiotelephony szóból származik. Létrejöttét, szabályainak megalkotását a félreérthetőség elkerülése sürgette: bár a légiközlekedés, a repülés nyelve alapvetően az angol, ennek a „világnyelvnek” is körülbelül 150 dialektusa, nyelvjárása ismert, és ehhez még hozzájön az akcentus, vagyis ahogy a szavakat ejtjük.

Az ICAO, tehát az ENSZ égisze alatt működő Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (International Civil Aviation Organization) fonetikus ábécéje NATO fonetikus ábécéként is ismert. Az ábécé 26 kódszava az angol ábécé 26 betűjéhez van rendelve – ábécé sorrendben: Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliett, Kilo, Lima, Mike , November, Oscar, Papa, Quebec, Romeo, Sierra, Tango, Uniform, Victor, Whisky, X-ray, Yankee, Zulu. Ily módon az elhangzottak azonosítása egyértelmű a kommunikációban résztvevők előtt, még eltérő anyanyelvűségük esetén is. A kódszavak annyira különböznek egymástól, hogy félreérthetőségük esélye meglehetősen csekély.

A légiforgalmi irányítás (Air Traffic Control, ATC) minden országban köteles angolul elhangzó irányítás nyújtására. Az angolon kívül használható a francia, spanyol, orosz, arab és a kínai is, ám kizárólag azokban az országokban, ahol ezek a hivatalos nyelvek. Ezeket ICAO nyelveknek nevezzük. Például Franciaországban lehet használni az angol mellett a franciát is az IFR – nagy magasságban, kizárólag a műszerekre és a torony utasításaira hagyatkozó – repüléseknél; ebben az esetben az irányítók és a francia pilóták az anyanyelvükön értekeznek egymással. Ugyanakkor az irányító angolul elhangzó irányítást kell nyújtson a külföldi pilótáknak. Hasonlóképpen a spanyol használatos Spanyolországban, Venezuelában, Argentínában és mindenütt, ahol ez a hivatalos nyelv. De Németországban, Ausztriában nem használható a német (csak legfeljebb vizuális repülési előírások szerint végrehajtott, azaz VFR, Visual Flight Rules repüléshez), mert az nem ICAO nyelv. Belföldi VFR repülés esetén fóniázható az ország saját nyelve, például Magyarországon a magyar – természetesen csakis szigorú előírások mentén.

Az Egyesült Államokban nem az ICAO, hanem a FAA (Federal Aviation Administration, Szövetségi Légügyi hivatal) határozza meg a szabályokat. Ezek valamelyest eltérnek az európaiaktól. Ezek némelyikére később még visszatérünk, de addig is érdemes kitérni az FAA a torony és a pilóta kommunikációjára vonatkozó egyes ajánlásaira.

  1. A pilóta és az ATC közötti kommunikáció legfontosabb eleme egymás megértése.
  2. Fontos a rövidség, ezért a kapcsolattartást a lehető legrövidebb idejűre kell korlátozni.
  3. Az irányítónak tisztában kell lennie minden körülménnyel ahhoz, hogy megfelelően elláthassa a feladatait.
  4. A pilótának pontosan tudnia kell, mit vár tőle az irányító (ezért…) . 
  5. …éberen kell figyelniük az ATC rádiókommunikációt a nagy koncentrációt igénylő forgalmi helyzetekben, különösen akkor, ha aktív futópályán tartózkodnak, és/vagy a leszállás előtti végső megközelítést hajtják végre.
  6. A jó frazeológia, vagyis az állandó szókapcsolatok és jellemző kifejezésmódok használata a biztonság javára válik, zsargonnak, fecsegésnek, a „CB-szlengnek” nincs helye az ATC-kommunikációban.

Az FAA még a mikrofon helyes használatát is írásban rögzíti, felhívja a figyelmet arra, hogy a mikrofonnak közel kell lennie az ajakhoz, és a gomb megnyomása után szükség lehet egy kis szünetre, hogy az első szó is érthető legyen.  Megemlíti a rádiópróbát, tehát az információ kérését arról, hogy milyen jól hallhatók a pilóta vagy az irányító közlései. A légügyi hivataltól függetlenül említjük meg, hogy az általános válasz két szám, az első az adás hangerejét, a második a tisztaságát méri egy egytől ötig terjedő skálán. A four by two jelentése például: jó hangerő, de csak néhol érthető az adás. A five by five jelentése: hangos és tiszta.

Immáron elrugaszkodva az FAA-tól, általánosságban kijelenthető, hogy az összes, betűkombinációkat tartalmazó azonosítót az ICAO-nyelvnek megfelelően kell kiolvasni. Példák azonosítókra: magánrepülőgépek hívójele (YRTGM, Yankee Romeo Tango Golf Mike), navigációs adók és pontok (például: TPS, Tango Papa Sierra) ATIS, vagyis automatikus adó azonosító, automatic transmitter identification (tegyük fel: B, tehát Bravo), gurulóutak azonosítói (példának okáért: A1, Alpha Zero). Rengeteg kitétel foglalkozik a fónia-nyelv helyes szó- és kifejezéshasználatával. Csak néhányat említve a több tucat közül: a repülésben nem használják a yes és a no szavakat. Helyettük van az affirm, jelentése igen, helyes, míg a negative jelentése nem, helytelen, nem engedélyezve vagy negatív.

A roger (a korai fonetikus ábécében az R, mint Romeo előkódja) jelentése vettem és megértettem az utolsó közlést, a wilco (will comply) pedig vettem és a szerint fogok eljárni. Ezek a szavak nem helyettesítik a visszaolvasást, a pilóta ugyanis nem reagálhat így a toronytól érkező utasításokra, engedélyekre, netán bármely, visszaolvasást igénylő közlésre, egyúttal válaszként sem adhatja kérdésekre. Azaz a „megértettem” egyetlen helyes formája a roger – a copied, copied that, okay kifejezések nem szabványosak és nem használhatók! 

Vagy: a go ahead jelentése hallgatom, készen állok az üzenet vételére. Nem azt jelenti, hogy „menjen előre” (szó szerinti fordítás), mert semmilyen mozgásra nem az engedélyt!

hangzó, szám kódszó angolos ejtésmód magyaros ejtésmód
A Alfa Al fah Alfa
B Bravo Brah voh Brávó
C Charlie Char lee Csárli
D Delta Dell tah Delta
E Echo Eck oh Ekó
F Foxtrot Foks trot Foxtrot
G Golf Golf Golf
H Hotel Ho tell Hotel
I India In dee ah India
J Juliett Jew lee ett Dzsuliet
K Kilo Key loh Kiló
L Lima Lee mah Lima
M Mike Ma ik Májk
N November No vem ber Novemba
O Oscar Oss cah Oszka
P Papa Pah Pah Papá
Q Quebec Keh beck Kebek
R Romeo Row me oh Rómió
S Sierra See air rah Sziera
T Tango Tang go Tangó
U Uniform You nee form Juniform
V Victor Vik tah Vikta
W Whiskey Wiss key Viszki
X X-ray Ecks ray Ekszréj
Y Yankee Yang key Jánki
Z Zulu Zoo loo Zulo
0 Zero Ze ro Zéró
1 Wun Wun Van
2 Two Too
3 Tree Tree Trí
4 Four Fow er Foa
5 Five  Fife Fájf
6 Six Six Sziksz
7 Seven Sev en Szevön
8 Eight Ait Éjt
9 Niner Nin er Nájna

 

Érdemes kitérni a számokra is. Ezeket általában a számjegyek egymás utáni kiolvasásával közlik, például 2612, azaz Two Six One Two. Kivétel, ha kerek százasokról vagy ezresekről van szó, így 3000 – three thousand, 3500 – three thousand five hundred (de! 3501 – Three Five Zero One). Nem engedélyezett az elterjedt double vagy triple szavak használata olyankor, amikor egy szám többször fordul elő egymás után. Tehát az 511 az Five One One (és nem five double one), míg a 777 az Seven Seven Seven (vagyis nem triple seven)! Nem mondják a to és for szavakat sem, amikor magasságról, irányról van szó, mert ezeket össze lehet téveszteni a two és four számokkal. Például helyesen descend altitude four thousand (ereszkedjen négyezer méterre), és nem descend to altitude four thousand), vagy turn right heading one eight zero (forduljon jobbra az egy nyolcas nulla irányhoz), és nem turn right to heading one eight zero.

Végül, mielőtt eljutnánk a pilóta és a torony közötti kapcsolattartás vizualizációjához, az FAA szabályaiból idézve: amíg Európában többnyire csak akkor kell jelentést tennünk a pilótáknak, ha azt az irányító kifejezetten kérte, az Egyesült Államokban ennél lényegesen többre van szükség. Például egy bizonyos magasság elérése, utazósebesség növekedése vagy csökkenése (ha az legalább öt százalékkal eltér a repülési tervben meghatározottól), a megközelítés bizonyos fázisai esetén. A légnyomást pedig nem millibarban, hanem higany-inchben adják meg, és a fónia egyes kifejezései is eltérnek az európaitól.

És akkor íme, egy példa arra, amikor egy pilóta, esetünkben Brady Skye felveszi a kapcsolatot az ATC-vel, hogy útmutatást kérjen a felszálláshoz. A taxizás 00:38-kor indul.

* * *

Indóház Online – Hivatalos oldal: hogy ne maradj le semmiről, ami a földön, a föld alatt, a síneken, a vízen vagy a levegőben történik. Csatlakozz hozzánk! Klikk, és like a Facebookon!

Kapcsolódó hírek